Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH i pro používání paušální daně bude dále prosazovat HK ČR

Hospodářská komora ČR se chystá i u nové vlády, která by měla vyjít z říjnových voleb, cíleně bojovat za snížení povinné administrativy podnikatelů. Zásadními kroky, které k tomu mají vést  má podle komory být zvýšení limitu pro povinnou registraci podnikatele k DPH i limitu pro možnost využití systému paušální daně. Pokud se podnikatel do limitu nevejde, nezbývá mu než zvládat náročnější administrativu.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH i pro používání paušální da 2.jpg
Datum článku: 07. 09. 2021

Limit pro povinnou registraci menších podnikatelů k DPH je třeba zvýšit na 2 miliony korun

Hospodářská komora ČR je připravena i po podzimních volbách vyjednávat příznivější podmínky pro podnikatele a jejich podnikání. V dané záležitosti je prioritní stále se soustředit na snižování administrativních povinností, aby se podnikatelé mohli věnovat především podnikatelským aktivitám.

Usnadnit povinnosti spojené s podnikáním je důležité  zejména menším podnikatelům. Jak je řečeno výše, jedním z důležitých kroků na uvedené cestě je zejména zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun ročního obratu podnikatele ze současného jednoho milionu ročního obratu.

Pokud totiž roční obrat podnikatele uvedený limit přesáhne, nezbývá mu nic jiného než se povinné registrovat do systému DPH a začít uvedenou daň odvádět. Jenže ouha na uvedené povinnosti jsou navázány další, které následně musí podnikatel plnit. K uvedeným úkolům patří zejména pravidelně opakovaně zpracovávat a finančnímu úřadu odevzdávat daňová přiznání i kontrolní hlášení k DPH i další dokumentaci. Tato činnost nejen že ubírá podnikateli čas a energii na vlastní podnikání, ale zvyšuje i jeho režijní náklady, což se následně obvykle promítne i do ceny zboží či služeb pro zákazníka.

Zvýšení uvedeného limitu pro registraci k DPH na uvedené 2 miliony korun by Hospodářská komora ČR nejraději viděla v praxi už od roku 2022 a bude o to ve svém jednání usilovat.

Aby se podnikatelům od administrativy skutečně ulevilo, je důležité umožnit také většímu množství OSVČ používat systém paušální daně

Druhou velkou úlevu v daňové administrativě podnikatelů vidí HK ČR ve větší možnosti OSVČ používat systém paušální daně. V dané záležitosti Hospodářská komora podporuje možnost zcela zrušit příjmový limit, který je v současnosti podmínkou pro používání tohoto systému. Systém paušální daně funguje nově právě od roku 2021 a umožňuje podnikatelům s příjmy do jednoho milionu korun splnit si všechny nutné daňové povinnosti jedním měsíčním odvodem. Pokud by zde možnost využití daného systému byla pro všechny OSVČ a postavila se po bok právě výše uvedenému zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, ulevilo by se podle Hospodářské komory od tíživé administrativy nejen podnikatelům, ale též úředníkům finančních úřadů.

Také tuto záležitost se bude snažit HK dále podporovat a prosazovat. Zásadní v dané věci je, aby daň z příjmu i platby na sociální pojištění a zdravotní pojištění byly nastaveny tak, aby plnily svůj účel, ale současně podnikatele motivovaly ke vstupu právě do systému paušální daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podnikatelé musí více pozornosti věnovat pojištění proti řádění živlů

Podnikatelé musí více pozornosti věnovat pojištění proti řádění živlů

Datum článku: 22. 09. 2021

Podnikání vždy znamená také spoustu nejrůznějších starostí. Nově de k těmto starostem stále častěji…

Více informací
Kontrolu ze strany zdravotních pojišťoven musí občas strpět každý zaměstnavatel

Kontrolu ze strany zdravotních pojišťoven musí občas strpět každý zaměstnavatel

Datum článku: 16. 09. 2021

K podnikání patří řada povinností, které je nutné akceptovat, plnit a být na ně připraven. Jednou z takových…

Více informací
Uložení peněžních prostředků do advokátní úschovy a DPH

Uložení peněžních prostředků do advokátní úschovy a DPH

Datum článku: 15. 09. 2021

Pokud plátci DPH vznikne potřeba uložení většího obnosu peněz u advokáta, musí si pohlídat, aby z uložených…

Více informací
DPH musí být odvedena i z neuhrazené ceny čili daňového základu

DPH musí být odvedena i z neuhrazené ceny čili daňového základu

Datum článku: 15. 09. 2021

Každý podnikatel, který je ze zákona povinným plátcem DPH, nutně musí vždy správně plnit úkoly z dané povinnosti…

Více informací