Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co si pohlídat v daních a účetnictví při aplikaci nového občanského zákoníku v roce 2014

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích změnil řadu zvyklostí a postupů, které se dotknuly účetnictví a daní. 

Do uzavření účetního roku 2014 máte tedy poslední šanci ovlivnit, zda budete i nadále platit jen tolik, kolik nezbytně musíte. A v případě ještě provést příslušné změny.
 • Proč vůbec ke změnám došlo
 • Jak pochopit zásadní změnu v pojetí obchodního a občanského práva
 • V čem spočívá hlavní vliv na vaši firmu, její účetnictví a placené daně

Jak se projevilo zrušení obchodního zákoníku

Co si pohlídat v daních a účetnictví při aplikaci nového občanského zákoníku v roce 2014.jpg
Datum článku: 07. 10. 2014
 • Jakou (ne)platnost mají staré a nové smlouvy
 • Čím se řídí obchodní vztahy
 • Které části nového občanského zákoníku se vztahují na podnikatele
 • Co musíte vědět o obchodních společnostech v NOZ
 • Jak se změnily „typové“ závazkové vztahy
 • Na co si dát pozor u všeobecných obchodních podmínek
 • Jaké jsou novinky u promlčecích lhůt
 • Jak se změnila majetková práva (vlastnické, zástavní a zadržovací právo, správa cizího majetku, věcná břemena)

Jak se vás dotknul zákon o obchodních korporacích

 • Jaká je provázanost zákona o obchodních korporacích a NOZ
 • Které povinnosti obchodních společností byly zrušeny
 • Které nové povinnosti vznikly obchodním společnostem
 • Co musí nezbytně zajistit statutární orgán v roce 2014 (a co jinak hrozí jemu i společnosti)
 • Které smluvní vztahy pokračují i nadále podle "starého" obchodního zákoníku do roku 2015
 • Jakou má to vše návaznost na účetnictví (základní kapitál, rezervní fond, příplatek k ZK)

Co musíte vědět o zápisech do rejstříků

 • Proč je zápis do rejstříků (obchodních, katastrálních) nyní důležitější
 • Co znamená zásada „materiální publicity“ a proč je nebezpečná
 • Jak se vás dotýká rejstřík obchodních společností
 • Které ostatní rejstříky musíte sledovat a proč
 • Jak (a do kdy) splnit v roce 2014 nové povinnosti

Jak se změny projevily na vašich účetních a daňových povinnostech

 • Které změny jsou jen kosmetické a dopadem je pouze změna terminologie
 • Které změny jsou zásadní a jak se tyto principy projevily
 • Jak se změnila úprava v oblasti hmotného majetku
 • Jak se projevují novinky v daních z příjmů a dani z přidané hodnoty (a co si pohlídat)
 • Co musíte vědět o daňových dokladech, DPH v přeneseném režimu a osvobozených plněních (aby rok 2014 neskončil problémy)
 • Čeho si všímat u daně z nabytí nemovitých věcí
 • Jak na účetní operace v nových podmínkách před koncem roku 2014
Chcete se dozvědět více a nechcete platit co nemusíte?                                   Kontaktujte nás zde
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter