Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

I v invalidním důchodu je potřeba myslet na stáří

I občan v invalidním důchodu by měl včas začít myslet na své zajištění ve stáří. Pro zajištění ve stáří a zachování si alespoň základních životních standardů, je potřeba být aktivním pojištěncem. Invalidní důchody pro první a druhý stupeň nejsou náhradní dobou pojištění na starobní důchod.

1114180_96172014.jpg
Datum článku: 09. 09. 2014

Invalidní důchod, invalidita a její vymezení

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pojištěnce. Od 1.1. 2010 došlo ze zákona k novému vymezení invalidity.I nvalidita plná a částečná se sloučily do jednoho pojmu a vznikl pojem invalidní důchod s příslušným stupněm invalidity. Invalidita je neschopnost občana k určité činnosti a je rozdělena na první, druhý a třetí stupeň, který se odvíjí od míry funkčních schopností jedince.

Ze zákona je pojištěnec invalidní, jestliže nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%, jestliže jeho schopnost poklesla:

  • o 35% až 49% jde o invaliditu prvního stupně, při poklesu
  • o 50% až 69% se jedná o druhý stupeň invalidity a při poklesu,
  • o 70% a více se jedná o třetí stupeň invalidity.

Přiznání invalidního důchodu nemusí být trvalé. Situace se může změnit a vždy záleží na aktuálním zdravotním stavu a posouzení několika odborníků.

Invalidita prvního a druhého stupně

Čím nižší je stupeň invalidity, tím větší je zachování funkčních schopností člověka a tím se zvyšuje jeho možnost pracovat a tím být účasten na pojištění. Pobírání důchodu pro invaliditu prvního či druhého stupně nezakládá účast na pojištění a jedinec pak může být nemile překvapen, že nesplnil podmínky pro přiznání starobního důchodu, protože neměl dostatečnou dobu důchodového pojištění.

Starobní důchod

Každý starobní důchod je složen z výměry základní a výměry procentní. Výměra základní činí v roce 2014 částku 2 340 Kč měsíčně. Dále je zde výměra procentní, která je individuální a závisí na získané době důchodového pojištění. Za každý rok pojištění, před vznikem nároku na důchod, náleží pojištěnci 1,5% z výpočtového základu a 1,2% pokud se bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření.

Evidence na úřadu práce a dobrovolné důchodové pojištění

Jestliže občan pobírá důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, měl by se zaevidovat na úřadu práce. Doba evidence na úřadu práce je náhradní dobou pojištění a započítává se do nároku na starobní důchod. Úřad práce může pomoci i s hledáním vhodného zaměstnání či rekvalifikace. Dalším krokem k zajištění lepších podmínek ve stáří může být dobrovolné důchodové pojištění. V roce 2014 je minimální pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 1 817 Kč za měsíc. O tomto pojištění je možné se více dozvědět na pobočkách správy sociálního zabezpečení, kde je možné se k pojištění i přihlásit. Podrobnější informace lze také získat na internetu na portálu veřejné správy: www.portal.gov/portal/obcan/situace/dobrovolnepojisteni html.

V minulém roce bylo vypláceno celkem 433 414 invalidních důchodů. Průměrný důchod pro invaliditu třetího stupně byl 10 245 Kč, u druhého stupně byla částka 6 675 Kč měsíčně a v prvním stupni důchod činil 5 989 Kč měsíčně. I když jsou výdaje na důchody poměrně vysoké, v roce 2013 tato částka činila 44,5 miliardy korun. Musíme se i v invalidním důchodu starat o své včasné zajištění a toto platí především pro první a druhý stupeň těchto dávek.

Důchody pro třetí stupeň invalidity

U důchodu třetího stupně je předpokládané nejvyšší omezení funkčních schopnosti občana a s tím je spojena i nejmenší možnost pracovat a mít účast na pojištění. Proto se invalidní důchod třetího stupně započítává do doby pojištění na starobní důchod.

Účast se vyplatí

Když občan v invalidním důchodu dosáhne zákoné věkové hranice starobního důchodce a splní podmínku potřebné doby pojištění, má nárok požádat o starobní důchod. Pokud výše přiznaného starobního důchodu bude vyšší, přizná se poživateli tento důchod v opačném případě bude i nadále pobírat invalidní důchod ve stejné výši jako dosud.

Poživatel invalidního důchodu, který dosáhl věku 65 let, a požádá o starobní důchod, jej dostane. Pokud však měl invalidní důchod pro první nebo druhý stupeň, bude i ve starobním důchodu pobírat částku stejnou. Bez dalšího ověřování zdravotního stavu nebo částky.
Lidé se třetím stupněm invalidity jsou posuzováni podle účasti na pojištění a podle této částky jim bude starobní důchod vypočítán.

Z. Poková

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejnižší starobní důchod u nás je v roce 2018 částka 3 470 Kč

Nejnižší starobní důchod u nás je v roce 2018 částka 3 470 Kč

Datum článku: 12. 06. 2018

I když se důchody v Česku pravidelně upravují a zohledňují se všechny vlivy, které na danou částku působí,…

Více informací
Výplata důchodu na účet si nutně žádá potvrzení banky, že účet náleží žadateli

Výplata důchodu na účet si nutně žádá potvrzení banky, že účet náleží žadateli

Datum článku: 03. 05. 2018

Důchodce, který chce, aby mu byl důchod vyplácen na účet, musí nejdříve doložit, že je účet skutečně jeho nebo…

Více informací
Poradenství ohledně Československých důchodů proběhne 10. května 2018

Poradenství ohledně Československých důchodů proběhne 10. května 2018

Datum článku: 24. 04. 2018

Informace ohledně československých důchodů bude možné získat již za pár dnů v Nitře. Poradenské dny…

Více informací
Senioři nad 85 let budou mít možná od ledna 2019 o tisíc korun vyšší důchod

Senioři nad 85 let budou mít možná od ledna 2019 o tisíc korun vyšší důchod

Datum článku: 19. 04. 2018

Lidé ve věku nad 85 let mají navzdory pravidelnému zvyšování důchody stále nízké a nutné náklady se jim…

Více informací