Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

I v invalidním důchodu je potřeba myslet na stáří

I občan v invalidním důchodu by měl včas začít myslet na své zajištění ve stáří. Pro zajištění ve stáří a zachování si alespoň základních životních standardů, je potřeba být aktivním pojištěncem. Invalidní důchody pro první a druhý stupeň nejsou náhradní dobou pojištění na starobní důchod.

1114180_96172014.jpg
Datum článku: 09. 09. 2014

Invalidní důchod, invalidita a její vymezení

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pojištěnce. Od 1.1. 2010 došlo ze zákona k novému vymezení invalidity.I nvalidita plná a částečná se sloučily do jednoho pojmu a vznikl pojem invalidní důchod s příslušným stupněm invalidity. Invalidita je neschopnost občana k určité činnosti a je rozdělena na první, druhý a třetí stupeň, který se odvíjí od míry funkčních schopností jedince.

Ze zákona je pojištěnec invalidní, jestliže nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%, jestliže jeho schopnost poklesla:

  • o 35% až 49% jde o invaliditu prvního stupně, při poklesu
  • o 50% až 69% se jedná o druhý stupeň invalidity a při poklesu,
  • o 70% a více se jedná o třetí stupeň invalidity.

Přiznání invalidního důchodu nemusí být trvalé. Situace se může změnit a vždy záleží na aktuálním zdravotním stavu a posouzení několika odborníků.

Invalidita prvního a druhého stupně

Čím nižší je stupeň invalidity, tím větší je zachování funkčních schopností člověka a tím se zvyšuje jeho možnost pracovat a tím být účasten na pojištění. Pobírání důchodu pro invaliditu prvního či druhého stupně nezakládá účast na pojištění a jedinec pak může být nemile překvapen, že nesplnil podmínky pro přiznání starobního důchodu, protože neměl dostatečnou dobu důchodového pojištění.

Starobní důchod

Každý starobní důchod je složen z výměry základní a výměry procentní. Výměra základní činí v roce 2014 částku 2 340 Kč měsíčně. Dále je zde výměra procentní, která je individuální a závisí na získané době důchodového pojištění. Za každý rok pojištění, před vznikem nároku na důchod, náleží pojištěnci 1,5% z výpočtového základu a 1,2% pokud se bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření.

Evidence na úřadu práce a dobrovolné důchodové pojištění

Jestliže občan pobírá důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, měl by se zaevidovat na úřadu práce. Doba evidence na úřadu práce je náhradní dobou pojištění a započítává se do nároku na starobní důchod. Úřad práce může pomoci i s hledáním vhodného zaměstnání či rekvalifikace. Dalším krokem k zajištění lepších podmínek ve stáří může být dobrovolné důchodové pojištění. V roce 2014 je minimální pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 1 817 Kč za měsíc. O tomto pojištění je možné se více dozvědět na pobočkách správy sociálního zabezpečení, kde je možné se k pojištění i přihlásit. Podrobnější informace lze také získat na internetu na portálu veřejné správy: www.portal.gov/portal/obcan/situace/dobrovolnepojisteni html.

V minulém roce bylo vypláceno celkem 433 414 invalidních důchodů. Průměrný důchod pro invaliditu třetího stupně byl 10 245 Kč, u druhého stupně byla částka 6 675 Kč měsíčně a v prvním stupni důchod činil 5 989 Kč měsíčně. I když jsou výdaje na důchody poměrně vysoké, v roce 2013 tato částka činila 44,5 miliardy korun. Musíme se i v invalidním důchodu starat o své včasné zajištění a toto platí především pro první a druhý stupeň těchto dávek.

Důchody pro třetí stupeň invalidity

U důchodu třetího stupně je předpokládané nejvyšší omezení funkčních schopnosti občana a s tím je spojena i nejmenší možnost pracovat a mít účast na pojištění. Proto se invalidní důchod třetího stupně započítává do doby pojištění na starobní důchod.

Účast se vyplatí

Když občan v invalidním důchodu dosáhne zákoné věkové hranice starobního důchodce a splní podmínku potřebné doby pojištění, má nárok požádat o starobní důchod. Pokud výše přiznaného starobního důchodu bude vyšší, přizná se poživateli tento důchod v opačném případě bude i nadále pobírat invalidní důchod ve stejné výši jako dosud.

Poživatel invalidního důchodu, který dosáhl věku 65 let, a požádá o starobní důchod, jej dostane. Pokud však měl invalidní důchod pro první nebo druhý stupeň, bude i ve starobním důchodu pobírat částku stejnou. Bez dalšího ověřování zdravotního stavu nebo částky.
Lidé se třetím stupněm invalidity jsou posuzováni podle účasti na pojištění a podle této částky jim bude starobní důchod vypočítán.

Z. Poková

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový odpočet je možné si u příspěvků doplňkového penzijního spoření uplatnit i v roce 2020

Daňový odpočet je možné si u příspěvků doplňkového penzijního spoření uplatnit i v roce 2020

Datum článku: 09. 03. 2020

Občany, kteří nenechávají svůj důchod jen na bedrech státu a snaží se si pravidelně spořit, stát podporuje…

Více informací
Důchodci zřejmě dostanou i v roce 2021 přidáno na důchodech opět více než by museli

Důchodci zřejmě dostanou i v roce 2021 přidáno na důchodech opět více než by museli

Datum článku: 18. 02. 2020

Z roku 2020 neuběhly ještě ani celé dva měsíce a politici už začínají jednat o výši důchodů na příští…

Více informací
Rok 2020 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2020 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 12. 12. 2019

Stávající rok 2019 rychle spěje do finále a rok 2020 už netrpělivě přešlapuje za dveřmi. Opět je jasné, že…

Více informací
Od roku 2022 se chystají zásadnější změny v daňových odpočtech u spoření a pojištění na důchod

Od roku 2022 se chystají zásadnější změny v daňových odpočtech u spoření a pojištění na důchod

Datum článku: 26. 11. 2019

Změny jsou dnes ve všech oblastech života velmi častou záležitostí a oblast penzijního spoření a důchodového…

Více informací