Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak požádat o oddlužení?

Pokud se rozhodnete požádat o oddlužení, proces je poměrně složitý a vyžaduje pečlivou přípravu. Prvním krokem je podání tzv. insolvenčního návrhu, který je spojen s návrhem na povolení oddlužení. Tento dokument je naprosto zásadní, jelikož zahajuje celý proces oddlužení a je třeba jej podat k příslušnému soudu.

jak podat návrh na od 2.jpg
Datum článku: 04. 06. 2024


Insolvenční návrh jehož součástí je i návrh na oddlužení však nemůže být sepsán jen tak někým. Podle zákona musí být tento dokument sepsán osobou, která má vysokoškolské právní vzdělání. Pokud takové vzdělání nemáte, což je pro většinu lidí pravděpodobné, bude nutné se obrátit na odborníka. V praxi to tedy znamená, že budete muset vyhledat pomoc advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce. Tito odborníci mají potřebné znalosti a zkušenosti, aby mohli správně sepsat váš návrh a pomoci vám projít celým procesem oddlužení.


Kromě samotného návrhu na zahájení insolvenčního řízení je k podání návrhu na povolení oddlužení třeba přiložit celou řadu dalších dokumentů. Tyto dokumenty slouží k doložení vaší aktuální finanční situace a hlavně vaší schopnosti splácet dluhy. Mezi požadované přílohy patří například potvrzení o příjmech za posledních několik měsíců, přehled veškerých dluhů a závazků, smlouvy o půjčkách a jiné relevantní finanční dokumenty. Pokud máte zaměstnání, budete muset přiložit i potvrzení od zaměstnavatele o průměrné výši vašeho měsíčního příjmu.


Důležité je také předložit seznam majetku, který vlastníte. Tento dokument by měl obsahovat všechny movité i nemovité věci, které máte ve svém vlastnictví. Patří sem například nemovitosti, automobily, cenné předměty, bankovní účty nebo spořící účty. Cílem je poskytnout soudu co nejpřesnější obraz o vašem majetkovém stavu, aby mohl posoudit, zda skutečně máte zájem a hlavně možnost svým věřitelům splácet.


Celý proces není jen administrativně náročný, ale také finančně. Při podání insolvenčního návrhu se nevyhnete poplatkům, a to jak za soudní řízení, tak i za odborné služby advokáta, notáře, exekutora či správce. Toto je důležitá část, kterou je třeba zvážit při plánování svého oddlužení. Náklady na odborné služby se mohou lišit v závislosti na jejich složitosti, rozsahu a cenové politice konkrétního odborníka.


Když máte všechny požadované dokumenty připravené a organizované, předáte je spolu s návrhem na podání k soudu. Ten pak vaši žádost přezkoumá a rozhodne, zda vám povolí vstoupit do procesu oddlužení. Soud může nařídit další kroky, které budete muset dodržet, aby bylo oddlužení úspěšně dokončeno.


Celý proces může trvat několik měsíců až několik let, v závislosti na složitosti vašeho finančního stavu a na tom, jak rychle budete schopni splácet své dluhy. Během této doby se budete muset řídit přísnými pravidly a podmínkami stanovenými soudem a vaším správcem, abyste úspěšně dosáhli oddlužení. Tento proces je náročný, ale konečným cílem je získat finanční stabilitu a nový začátek bez tíhy starých dluhů.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter