Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak se dani bonus čili zaměstnanecký benefit?

Když se zamýšlíme nad tím, jak se daní bonus (neplést z daňovým bonusem na děti), lépe řečeno zaměstnanecký benefit, musíme vzít v potaz několik důležitých aspektů a specifik, které daní těchto výhod předchází. Zaměstnanecké bonusy nebo benefity mohou být rozmanité a týkají se různého druhu odměn, které zaměstnanci dostávají nad rámec svého pravidelného platu. Tyto bonusy mohou zahrnovat řadu výhod, jako jsou například firemní auta k osobnímu užívání atd. I přes to, že tyto benefity přispívají k motivaci zaměstnanců a zlepšení jejich pracovních podmínek, je důležité si uvědomit, že i zde jsou určité daňové povinnosti, které musí být dodrženy.

jak se daní zaměstnanecký b 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2024


Od zdaňovacího období roku 2024 došlo k významné změně v oblasti zdaňování těchto zaměstnaneckých výhod. Zejména, pokud jde o nepeněžní benefity, legislativa stanovila nové podmínky, podle kterých se musí určité benefity na straně zaměstnance zdanit, pokud přesahují určitý finanční limit. Tento nový přístup znamená, že zaměstnanecké nepeněžní benefity  na straně zaměstnance nejsou zcela daňově osvobozeny a podléhají zdanění daní z příjmů a odvodům na sociální i zdravotní pojištění, pokud jejich hodnota přesahuje výši poloviny průměrné měsíční mzdy. Pro představu, průměrná měsíční mzda se mění každý rok, ale pro účely tohoto vysvětlení si můžeme vzít příklad, kde průměrná mzda činí 43 966 Kč. Polovina této částky je tedy 21 983 Kč.


Pokud celková hodnota nepeněžních benefitů, které zaměstnanec obdrží za celý rok, nepřesáhne tuto částku 21 983 Kč, pak zaměstnanec z těchto benefitů nebude muset platit žádnou daň z příjmů. To pro zaměstnance znamená určitou úlevu, neboť mohou využívat různé výhody od svého zaměstnavatele bez nutnosti dalšího finančního zatížení. Naopak, pokud by hodnota těchto benefitů přesáhla uvedený limit, pak by zaměstnanec musel uhradit daň z příjmů z částky, která přesahuje tento limit.


Například, pokud by zaměstnanec obdržel nepeněžní benefity v celkové hodnotě 25 000 Kč za rok, pak by musel zdanit částku ve výši 3 017 Kč, což je rozdíl mezi hodnotou obdržených benefitů a stanoveným limitem 21 983 Kč. Tento přístup má zajistit, aby benefity byly spravedlivě zdaněny, a také aby zaměstnavatelé pečlivě sledovali hodnotu poskytovaných výhod.


Důležité je také zmínit, že danění benefitů podléhá speciálním pravidlům, které mohou být poměrně komplexní. Proto je pro zaměstnance i zaměstnavatele užitečné konzultovat se s daňovým poradcem nebo odborníkem na mzdové účtování, aby se vyhnuli případným nesrovnalostem a nedorozuměním v oblasti daňových povinností. Tyto konzultace mohou pomoci objasnit konkrétní situace a pravidla, která se vztahují na různé typy benefitů a jejich zdaňování.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter