Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak se daní náborový příspěvek?

Náborový příspěvek představuje jednu z významných forem motivace nových zaměstnanců k nástupu do zaměstnání. Avšak poskytnutý náborový příspěvek není pouze jednoduchým bonusem, který je možné jedním šmahem vyplatit. S tímto benefitem se pojí řada daňových povinností, které je třeba pečlivě dodržovat.

jak se daní náborový pří 2.jpg
Datum článku: 07. 06. 2024


Nejprve je nutné zdůraznit, že poskytnutý náborový příspěvek je pro zaměstnavatele daňovým nákladem, podobně jako mzda nebo plat, které zaměstnanci vyplácí za odvedenou práci. Na straně zaměstnance však nejde o čistý příjem, který by byl osvobozený od zdanění jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale právě naopak, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob stejně jako mzda nebo plat.

Pokud je vše jak má být daní se příspěvek stejně jako mzda a podléhá i pojistným odvodům


Uvedené znamená, že hodnota náborového příspěvku vstupuje do základu daně zaměstnance tedy, že se připočítává k jeho ostatním zdanitelným příjmům. Proces zdanění tohoto příspěvku probíhá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) ZDP (Zákona o daních z příjmů). Kromě daně z příjmů fyzických osob musí být náborový příspěvek zahrnut i do výpočtu odvodů na zdravotní a sociální pojištění, které jsou povinné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.


Z administrativního hlediska nese zaměstnavatel odpovědnost za správné zdanění a odvod náborového příspěvku podobně jako v případě mzdy nebo platu, je povinností zaměstnavatele zajistit, aby z náborového příspěvku bylo správně odvedeno vše co je potřeba. Zaměstnanec se proto o tyto záležitosti nemusí starat, protože mu je náborový příspěvek vyplácen již jako čistý příjem po všech potřebných odvodech.

Případné vrácení příspěvku však není z hlediska mzdových a daňových pravidel snadné


Zaměstnavatel musí být také pozorný v situacích, kdy dojde k porušení nebo nesplnění podmínek pro poskytnutí náborového příspěvku ze strany zaměstnance. Taková situace může nastat například tehdy, když zaměstnanec předčasně opustí zaměstnání nebo nesplní jiné dohodnuté podmínky. V těchto případech je zaměstnanec povinen část nebo celý náborový příspěvek vrátit. Vrácení tohoto příspěvku ovšem není jen administrativní záležitostí, ale má také dopad na mzová i daňová pravidla.


Vrácení náborového příspěvku způsobuje snížení zdanitelného příjmu zaměstnance o vrácenou částku. Toto snížení však musí být provedeno v souladu se zákonnými pravidly, která platí pro výplatu mzdy a jejích složek. Správné provedení této úpravy vyžaduje dobrou znalost příslušných mzdových pravidel a často i konzultaci s odborníkem na daňovou problematiku či účetní, aby bylo vše provedeno zákonně a bezchybně.


Tyto aspekty zdanění náborového příspěvku ukazují, že přestože se může na první pohled jednat o jednoduchý bonus, jeho správná aplikace a zdanění vyžadují pečlivou pozornost a dodržování příslušných právních předpisů. Proto je nezbytné, aby jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci plně porozuměli svým povinnostem a právům ve vztahu k této formě odměny.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter