Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak se odepisuje nehmotný majetek?

Pokud vedete účetnictví, nehmotný majetek odpisujete pomocí účetních odpisů. V tomto procesu je klíčové, abyste pečlivě identifikovali každý jednotlivý druh nehmotného majetku, který vlastníte. Nehmotný majetek může zahrnovat různé položky, jako jsou software, patenty, licence, ochranné známky nebo dokonce vývojové náklady. Každá z těchto položek má svá specifika, která je třeba chápat a zohlednit při stanovení způsobu a tempa jejich odpisování.

Které daňové odpočty sníží základ daně v roce 2024 za rok pře 2.jpg
Datum článku: 27. 05. 2024

Pro nehmotný majetek jsou klíčové účetní odpisy, daňové zde nefigurují


K samotnému odpisování přistupujete u účetních odpisů metodou, která reflektuje používání a opotřebení nehmotného majetku v konkrétním čase. V praxi to znamená, že si stanovíte odpisovou sazbu, která nejlépe odpovídá ekonomické životnosti daného majetku. Například pro software se obvykle volí kratší doba odpisování, například tři až pět let, zatímco pro patenty může být doba mnohem delší, například deset až dvacet let, v závislosti na konkrétních okolnostech a obchodním prostředí.


Avšak pozor, daňové odpisy se od 1. ledna 2021 nehmotného majetku netýkají. Tento legislativní posun znamená, že zatímco účetní odpisy budete nadále provádět pro své vlastní potřeby a pro správné zobrazování majetku a jeho hodnoty v účetních knihách, daňově uznatelné odpisy pro nehmotný majetek již v daňovém přiznání neuplatníte. Daňová legislativa se tedy odchýlila od účetních standardů, což může mít vliv na vaši celkovou daňovou pozici a strategii.


A co když nevedete účetnictví? V tomto případě se pořízení nehmotného majetku považuje za jednorázový výdaj. Tento přístup je jednodušší a méně administrativně náročný, neboť nevyžaduje detailní sledování a plánování odpisů. Veškeré náklady, které investujete do nehmotného majetku, jako je například zakoupení licence na nový software, jsou jednorázově zaznamenány jako výdaj v okamžiku jejich vzniku. Tímto způsobem se výrazně snižuje potřeba dlouhodobého sledování a administrativní zátěže, avšak zároveň to může vést k výraznějšímu kolísání finančních výsledků v jednotlivých obdobích, protože všechny náklady se promítnou do jednoho období.


Tím pádem, ať už vedete účetnictví nebo ne, je zásadní rozumět tomu, jakým způsobem nehmotný majetek spravujete a jakým způsobem ovlivňuje vaše účetní a daňové závazky. Rozhodnutí o vedení účetnictví nebo preferování jednorázových výdajů závisí nejen na legislativních povinnostech, ale také na vašich podnikových potřebách a strategických cílech.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter