Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jak se počítá DPH?


Když se zajímáme o výpočet daně z přidané hodnoty (DPH), je důležité nejprve pochopit základní koncepty a metody, které se při tomto výpočtu používají. Představme si, že máme zboží, jehož konečná částka činí 150 Kč. Toto zboží spadá do kategorie se základní sazbou DPH, která je v České republice nastavena na 21 %. Abychom mohli přesně určit výši DPH, musíme provést několik kroků a výpočtů.

jak počítat dph 2.jpg
Datum článku: 17. 05. 2024

Důležité je správně uplatňovat sazbu a příslušný koeficient


Prvním krokem je aplikace koeficientu pro danou sazbu DPH na konečnou částku. V tomto případě použijeme koeficient pro sazbu 21 %, který je 0,173656. Tento koeficient nám umožní vypočítat částku, která představuje samotnou daň z přidané hodnoty. V našem konkrétním příkladu tedy vynásobíme konečnou částku 150 Kč tímto koeficientem: 150 Kč x 0,173656. Výsledkem tohoto výpočtu je částka 26,0484 Kč.


Jelikož se v praxi často nepoužívají desetiná místa, obvykle částku zaokrouhlujeme na nejbližší celé číslo. V tomto případě zaokrouhlíme 26,0484 na 26 Kč. Tím pádem můžeme říci, že výše DPH pro naše zboží je 26 Kč. Tento postup nám dává jasný obraz o tom, kolik činí samotná daň z přidané hodnoty.


Nyní, když máme vypočítanou výši DPH, můžeme snadno zjistit i cenu bez daně. K tomu jednoduše odečteme vypočítanou daň od konečné částky. V našem příkladu tedy vezmeme konečnou částku 150 Kč a odečteme 26 Kč, což je výše DPH. Výsledkem tohoto odečítacího procesu je částka 124 Kč, která představuje cenu zboží bez daně.


Tento výpočet nám nejen poskytuje přesný údaj o výši DPH, ale také nám dává představu o tom, kolik bychom platili za zboží bez přidané hodnoty. Proces je poměrně jednoduchý, ale je důležité správně aplikovat koeficient a zaokrouhlovat výsledky, aby byly přesné a odpovídaly reálným podmínkám ekonomiky. V praxi se tento typ výpočtu provádí velmi často, a proto je dobré mu rozumět a být schopen jej provést správně.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter