Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jaké máme odpisy?

Odpisy jsou velmi důležitá záležitost v podnikání, účetnictví a daních. Je zcela zásadní mít přehled o tom, jaké odpisy existují, jaké funkce plní a jakým způsobem mohou ovlivnit finanční situaci podniku. Odpisy totiž umožňují podnikatelům a firmám rozložit náklady na pořízení dlouhodobého majetku do více období, což má významný dopad na jejich hospodářské výsledky a daňové povinnosti.

druhy odpisů 2.jpg
Datum článku: 22. 05. 2024

Je důležité vědět, že jsou odpisy účetní a odpisy daňové a je mezi nimi rozdíl


Rozlišujeme dva základní typy odpisů: účetní odpisy a daňové odpisy. Účetní odpisy jsou klíčové pro interní řízení podniku, protože poskytují přehled o skutečné výši hodnoty majetku a jeho postupném opotřebení v důsledku užívání nebo technologického zastarávání. Tyto odpisy se účtují v souladu s účetními standardy a normami, a jejich hlavním cílem je zajistit, aby finanční výkazy věrně zobrazovaly ekonomickou realitu podniku.

Další dělení odpisů se týká rychlosti odepisování


Na druhou stranu, daňové odpisy se zaměřují na optimalizaci daňové zátěže poplatníka. Podle daňových zákonů existují dva hlavní způsoby daňového odepisování: rovnoměrné a zrychlené odpisy. Rovnoměrné odpisy předpokládají, že majetek se opotřebovává stejným tempem po celou dobu své životnosti, což vede k rovnoměrnému rozložení odpisových nákladů do jednotlivých let. Zrychlené odpisy naopak umožňují vyšší odpisy v prvních letech užívání majetku a následně nižší v dalších obdobích, což může být výhodné pro podnikatele, kteří chtějí rychleji snížit základ daně z příjmů.


Díky postupnému daňovému odepisování majetku, který je využíván pro účely podnikání, může podnikatel regulérně odvádět na dani z příjmu méně, což mu umožňuje získat více prostředků pro reinvestice nebo pokrytí dalších provozních nákladů. Tento mechanismus tedy nejenže poskytuje určité daňové úlevy, ale také podporuje ekonomický růst a rozvoj podniků.


Je tedy zřejmé, že správa odpisů vyžaduje pečlivé plánování a důkladné pochopení účetních i daňových pravidel. Podnikatelé by měli pravidelně konzultovat své účetní a daňové poradce, aby zajistili, že jejich odpisové strategie jsou efektivní a v souladu s platnými zákony a předpisy. Správné zacházení s odpisy může významně ovlivnit finanční stabilitu a konkurenceschopnost podniku, a proto je nezbytné této oblasti věnovat náležitou pozornost.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter