Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K čemu slouží odpisové skupiny?

Odpisové skupiny slouží potřebám daňového odepisování, Tento proces umožňuje podnikatelům a firmám odepsat si z daní během několika let náklady na majetek používaný k podnikání a snížit si daňovou zátěž. Zákon o dani z příjmu k tomu účelu stanoví, právě odpisové skupiny, které určují rozřazení jednotlivých typů hmotného majetku a jak dlouho se bude odepisovat.

odpisové skupi2.jpg
Datum článku: 22. 05. 2024


Zákon o dani z příjmů dělí hmotný majetek do odpisových skupin, přičemž každá skupina má stanovenou specifickou délku odpisování v letech. Tento systém umožňuje, aby se různé typy majetku odepisovaly v závislosti na jejich předpokládané životnosti a hodnotě. V zásadě platí, že čím hodnotnější a dlouhodobější majetek, tím delší dobu bude trvat jeho daňové odepisování. Tento princip reflektuje realitu, že dražší majetek zpravidla slouží delší dobu a jeho hodnota se snižuje pozvolněji.

Zařazení majetku do odpisové skupiny určuje, jaký majetek se jak dlouho bude odepisovat


Odpisových skupin je tedy takto zákonem stanoveno celkem šest. Každá skupina pokrývá různé kategorie majetku a stanoví specifické doby odepisování, čímž se zajišťuje spravedlivé a konzistentní rozložení daňových nákladů. První odpisová skupina zahrnuje majetek, který se daňově odepisuje nejkratší dobu, a to jsou například počítače a další drobná kancelářská technika s dobou odepisování tři roky. Tento rychlý odpisový cyklus reflektuje fakt, že technologie a kancelářská technika rychle zastarávají a je třeba je častěji nahrazovat.


Druhá odpisová skupina má standardní dobu odepisování pět let a řadí se sem majetek, který má už delší životnost, než je tomu u první skupiny. Sem patří například firemní osobní automobily nebo pracovní stroje. Tyto položky jsou zpravidla využívány delší dobu, ale jejich hodnota se snižuje rychleji než třeba u nemovitostí, a proto mají pětiletý odpisový cyklus, který lépe odráží jejich opotřebení a amortizaci.


Rozdělení odpisových skupin takto postupuje až k poslední, šesté skupině, kde jsou zařazeny nejhodnotnější a nejdelší dobu sloužící typy majetku. Patří sem velké budovy a komplexy budov, které mají délku odepisování stanovenou na 50 let. Tento dlouhý odpisový cyklus je odůvodněn tím, že budovy mají velmi dlouhou životnost a jejich hodnota se snižuje velmi pomalu. Takové rozdělení do odpisových skupin umožňuje firmám efektivně plánovat své finanční výdaje a lépe spravovat svůj majetek.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter