Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdo nemůže vést daňovou evidenci?

Daňovou evidenci nemohou vést právnické osoby, což je skupina zahrnující různé formy společnosti, jako jsou například společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti (a.s.). Tyto společnosti mají podle zákona o účetnictví povinnost vést podvojné účetnictví, což v podstatě znamená, že místo jednoduchého záznamu příjmů a výdajů musí provádět dvojí záznam každé transakce: jednou na straně aktiv a jednou na straně pasiv.

kdo nemůže vést daňovou evi 2.jpg
Datum článku: 11. 06. 2024


Další skupinu, která nemůže vést daňovou evidenci, tvoří fyzické osoby s příjmy nad 25 milionů korun ročně. Tito jedinci, ať už se jedná o jednotlivé podnikatele nebo profesionály v různých odvětvích, se musí řídit přísnějšími účetními pravidly, protože jejich ekonomická aktivita je natolik rozsáhlá, že jednoduchý systém daňové evidence by nebyl dostatečně přesný a spolehlivý. Vedení podvojného účetnictví v tomto případě zajistí, že veškeré příjmy, náklady, aktiva a pasiva jsou pečlivě sledovány, čímž se předchází možným nesrovnalostem a zajišťuje se transparentnost vůči státní správě a případným investorům nebo věřitelům.


Dalšími, kteří jsou ze zákona povinni vést podvojné účetnictví, jsou podnikající fyzické osoby, které jsou zapsány jako podnikatelé v obchodním rejstříku. To znamená, že pokud je fyzická osoba registrována jako podnikatel v tomto veřejném seznamu, musí kvůli zákonu o účetnictví automaticky vést podvojné účetnictví. Obchodní rejstřík slouží jako formální záznam podnikatelských subjektů a poskytuje jasnou strukturu a odpovědnost, což je důvodem, proč je vedení podvojného účetnictví v tomto kontextu nezbytné. Jednoduše řečeno, podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí udržovat detailní a přesné finanční záznamy jako součást svých zákonných povinností.


Poslední skupinu tvoří podnikatelé, kteří podnikají ve sdružení s dalšími podnikateli, kdy alespoň jeden z těchto podnikatelů má ze zákona povinnost vést podvojné účetnictví. Sdružení podnikatelů může vzniknout za různými účely, například pro realizaci společného projektu nebo z důvodu sdílení nákladů a rizik. Nicméně pokud v takovém sdružení existuje alespoň jeden člen, který je povinen vést podvojné účetnictví, i ostatní členové sdružení přebírají tuto povinnost. Tento přístup zajišťuje konzistenci a koordinaci ve finančních záznamech celého sdružení, což je nezbytné pro přesné a spolehlivé vykazování ekonomických aktivit.


Pro shrnutí, daňovou evidenci nemohou vést právnické osoby, fyzické osoby s příjmy nad 25 milionů korun ročně, podnikající fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a podnikatelé sdružené s jiným podnikatelem, který je povinen vést podvojné účetnictví. Všechny tyto skupiny jsou dle zákona povinny vést podvojné účetnictví, což jim umožňuje detailnější a přesnější sledování svých finančních operací, a tím i větší transparentnost a odpovědnost.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter