Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy lze přerušit daňové odpisy?

V rámci českého daňového práva existuje možnost přerušit daňové odpisování majetku, což dává poplatníkům určitou flexibilitu při správě jejich finančních záležitostí. Poplatníci mohou v situacích uvedených v § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů (ZDP) přerušit odpisování jak při použití rovnoměrného způsobu odpisování, tak při zrychleném způsobu odpisování. Tato možnost přerušení není nijak časově omezená, což znamená, že poplatník může přerušit odpisování na jakoukoliv dobu, která mu nejlépe vyhovuje.

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 20 2.jpg
Datum článku: 23. 05. 2024


Když poplatník přeruší odpisování, může se tak rozhodnout z několika důvodů. Může například chtít optimalizovat své daňové povinnosti v závislosti na současné finanční situaci nebo na plánech do budoucna. Některé položky, které snižují daňový základ se dají uplatnit jen určitou  omezenou dobu, ale daňové odpisy lze uplatnit kdykoli a kdykoli také odepisování přerušit. V takové situaci se samozřejmě vyplatí přerušit daňové odpisy a prioritně využít nejdříve položku jejíž daňové výhody jsou časově ohraničeny.

Při přerušení odpisů je třeba pamatovat na to, aby se po přerušení pokračovalo stejným způsobem


Po přerušení odpisování má poplatník právo pokračovat ve stejném způsobu odpisování, jako kdyby k přerušení vůbec nedošlo. To znamená, že když se poplatník rozhodne obnovit odpisování, použije přesně stejný vzorec a metodu, kterou používal před přerušením.
Co se týče celkové doby odpisování hmotného majetku, ta se prodlouží o dobu, po kterou bylo odpisování přerušeno. To zajistí, že poplatník bude mít stejnou dobu na odpisování, jakou měl původně plánovanou, i když došlo k přerušení tohoto procesu.


Například, pokud poplatník odpisuje stroj rovnoměrně po dobu pěti let a rozhodne se po dvou letech odpisy na jeden rok přerušit, po uplynutí tohoto přerušení bude mít stále ještě tři roky na dokončení odpisování stroje. Tento flexibilní přístup umožňuje poplatníkům strategicky plánovat a optimalizovat své finanční a daňové povinnosti.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter