Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy má Osvč nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají právo na podporu v nezaměstnanosti za určitých podmínek, které musí být splněny před podáním žádosti na úřadu práce. Aby měla OSVČ či jakýkoli podnikatel nárok na tuto podporu, musí si především řádně a po stanovenou dobu hradit důchodové pojištění. Konkrétně se jedná o povinnost platit důchodové pojištění po dobu minimálně 12 měsíců v průběhu posledních dvou let před podáním žádosti o podporu.

kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstn 2.jpg
Datum článku: 06. 06. 2024


Prvním krokem k získání podpory je být si vědom této základní zákonné podmínky. Důležité je, aby OSVČ pravidelně v příslušné výši a včas odváděla příspěvky na důchodové pojištění. Bez těchto kroků není možné podporu získat, protože právě tyto platby jsou základem pro uznání potřebné doby pojištění.


Po splnění základních podmínek následuje podání písemné žádosti o podporu na úřadu práce. V rámci této žádosti je nezbytné doložit, že žadatel splňuje podmínku placení důchodového pojištění po požadovanou dobu, tj. oněch nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích v průběhu posledních dvou let.


Pro doložení této skutečnosti je potřeba získat potvrzení od Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Toto potvrzení obsahuje informace o dobách důchodového pojištění a o vyměřovacím základu, na jehož základě byly pojišťovací příspěvky vypočítávány.
Potvrzení se dá získat buď osobní návštěvou v kancelářích OSSZ, nebo elektronicky Po získání potřebného potvrzení je tedy nutné jej přiložit k písemné žádosti na úřadu práce. Samotný úřad práce poté žádost přezkoumá, ověří doložené informace a v případě splnění všech podmínek přizná žadateli nárok na podporu v nezaměstnanosti.


Všechny tyto kroky mohou trvat několik týdnů, a proto je důležité je zahájit co nejdříve po ukončení samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce ČR má přesné následné procesy a lhůty pro zpracování žádostí, které je nutné dodržet.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter