Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kdy se začíná daňově odepisovat?

Kdy se začíná odepisovat? To je otázka, která se často objevuje ve finančním, účetním a daňovém světě, a odpověď na ni není vždy zcela jednoznačná. Podle platného zákona, který upravuje účetní a daňové odpisy, je možné zahájit proces odpisování po splnění několika důležitých kritérií. Nejedná se pouze o formální krok, ale o mnohem složitější proces, který má své specifické náležitosti.

Malým účetním jednotkám se od roku 2025 uleví od auditor 2.jpg
Datum článku: 22. 05. 2024


Samotné odpisování, podle zákona, je možné zahájit teprve v okamžiku, kdy je pořizovaná věc uvedena do stavu, ve kterém je způsobilá obvyklému užívání. Tento termín "způsobilý obvyklému užívání" je klíčový a vyžaduje podrobné vysvětlení. Znamená to, že daná věc musí být kompletně dokončena a musí splňovat všechny technické a funkční náležitosti, které jsou pro její užívání nutné. Například, pokud se jedná o strojní zařízení, musí být stroj nejen fyzicky sestaven, ale také musí projít všemi potřebnými testy a zkouškami, které zaručují jeho bezpečné a efektivní fungování. Tímto způsobem lze zajistit, že stroj bude schopen plnit svůj komerční účel bez dalších nutných úprav.


Dále je důležité zmínit, že tento stav dokončení a způsobilosti k obvyklému užívání není definován pouze interními normami společnosti, ale také musí být v souladu se specifickými požadavky, které stanovují zvláštní právní předpisy. Tyto předpisy mohou zahrnovat technické normy, bezpečnostní standardy a další regulační požadavky, které se liší v závislosti na povaze pořizované věci. Například stavební materiály a technologie musí odpovídat stavebním předpisům, zatímco lékařská zařízení musejí splňovat zdravotnické normy a certifikace.


Technické zhodnocení má podobné požadavky. I zde se jedná o proces, který musí být dokončen, aby bylo možné zahájit odpisování. Tento proces může zahrnovat modernizaci, rekonstrukci nebo jiné zásadní úpravy, které zvyšují hodnotu nebo zlepšují funkčnost původního majetku. Stejně jako v případě nově pořizovaných věcí, i zde musí být všechny práce dokončeny a majetek musí splňovat všechny technické a právní normy, aby mohl být uveden do stavu způsobilého k obvyklému užívání.


V praxi to znamená, že účetní a finanční oddělení musí pečlivě sledovat nejen fyzický stav pořizovaného majetku, ale také plnění veškerých právních a technických předpisů. Teprve po splnění těchto podmínek může být zahájeno odpisování, což má zásadní vliv na daňové povinnosti a finanční výkazy společnosti. Proces odpisování je tedy nejen technickou, ale také strategickou záležitostí, která vyžaduje pečlivé plánování a realizaci.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter