Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kolik dostane živnostník podporu při evidenci na úřadě práce?

Když se živnostník eviduje na úřadě práce, jeho první otázkou často bývá, kolik finanční podpory může očekávat. Tato otázka ale není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože odpověď závisí na několika faktorech, které musí být splněny, aby živnostník měl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

živnostník na podpoře v nezaměs 2.jpg
Datum článku: 06. 06. 2024


Za prvé, aby měl živnostník nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí splňovat podmínku, že si platil důchodové pojištění po určitou minimální dobu před tím, než se stal nezaměstnaným. Tato doba je obvykle definována zákonem a může se lišit v závislosti na různých okolnostech. Je důležité, aby živnostník zajistil, že všechny platby důchodového pojištění jsou v pořádku a evidované, protože pokud dojde k jakýmkoli nesrovnalostem, může to ovlivnit jeho nárok na podporu.


Pokud živnostník splní všechny podmínky nároku, bude mu přiznána podpora v nezaměstnanosti stejným způsobem jako ostatním nezaměstnaným osobám. Výše této podpory se počítá na základě tzv. vyměřovacího základu, který je odvozen od předchozích příjmů živnostníka. Tento vyměřovací základ je klíčový pro určení, kolik peněz živnostník obdrží během různých období pobírání podpory v nezaměstnanosti.


První dva měsíce obdrží živnostník 65 % z tohoto vyměřovacího základu. Toto období je z hlediska finanční podpory nejštědřejší, protože poskytuje nejvyšší procentuální částku z původního příjmu. Tento relativně vysoký podíl má za úkol pomoci nezaměstnanému zvládnout přechod z aktivního pracovního života do období, kdy hledá nové zaměstnání nebo jiný zdroj příjmu.


Třetí a čtvrtý měsíc se procento podpory sníží na 50 % z vyměřovacího základu. To znamená, že živnostník už bude dostávat pouze polovinu svého původního příjmu. Tento pokles odráží očekávání, že nezaměstnaný člověk by měl během této doby aktivně hledat nové zaměstnání nebo se připravovat na návrat do pracovního procesu.


Po uplynutí čtyř měsíců se podpory dále sníží. Od pátého měsíce a dále bude živnostník dostávat už jen 45 % z vyměřovacího základu měsíčně. Tento další pokles má podpořit živnostníka v co nejrychlejším nalezení nového zaměstnání. Dlouhodobá finanční podpora v nižší výši je zamýšlena jako motivace nezůstat v dlouhodobé nezaměstnanosti.
 

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter