Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kolik je DPH u elektřiny v roce 2024?


Od 1. ledna 2024 došlo ve struktuře DPH k významným změnám, které ovlivňují mnoho oblastí každodenního života. V České republice byly zavedeny pouze dvě sazby DPH, což znamená zjednodušení předchozího, složitějšího systému.

elektřina plyn DPH 2.jpg
Datum článku: 20. 05. 2024

Základní sazba DPH činí 21 % a je aplikována na širokou škálu služeb a zboží, které podléhají této dani. Tato základní sazba pokrývá převážnou většinu produktů a služeb, čímž se usnadňuje nejen práce účetních a daňových poradců, ale i podnikatelů a spotřebitelů, kteří tak mají jasnější představu o výši daně. Kromě toho je zde ještě snížená sazba DPH, která je od roku 2024 pouze jediná ve výši 12% DPH

Elektřina i plyn patří v roce 2024 do sazby 21% jako v roce předchozím


Specificky u dodání elektřiny a plynu nedošlo k žádné změně v aplikaci DPH. To znamená, že i v roce 2024 se na dodávku elektřiny aplikuje stejná základní sazba DPH ve výši 21 %, která byla platná i v roce 2023. Tento údaj je důležitý pro všechny domácnosti a podniky, které využívají elektřinu, protože ovlivňuje jejich rozpočet a náklady na provoz. Vzhledem k tomu, že elektřina je nezbytnou součástí moderního života a její spotřeba je vysoká, je důležité mít přehled o tom, jaké daňové povinnosti jsou s ní spojeny.


Podobně jako u elektřiny, i dodávka plynu zůstává zatížena stejnou základní sazbou DPH. Tato stabilita v sazbách DPH může být vnímána pozitivně, protože poskytuje předvídatelnost pro dlouhodobé plánování jak pro domácnosti, tak pro podniky. Mnozí provozovatelé podniků, které jsou závislé na plynu, mohou pro své plánování využít této stabilní sazby při kalkulaci svých nákladů a cenové politiky.

.
Shrnutí: V roce 2024 zůstává DPH u elektřiny na stejné úrovni jako v roce předešlém, tedy 21 %. Tato informace je klíčová pro všechny, kdo plánují své výdaje a chtějí mít přehled o nákladech spojených s energií. Zároveň zjednodušení sazeb DPH může přinést větší jasnost a efektivitu do daňového systému.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter