Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kolik je základní mzda?

Od počátku roku 2024 se Česká republika připravuje na významnou změnu v oblasti pracovní legislativy, která má přímý dopad na životy mnoha zaměstnanců. Tato změna se týká minimální mzdy, základního pojmu pracovního práva, který zajišťuje, aby každý zaměstnanec obdržel adekvátní odměnu za svou práci.

mzda .jpeg
Datum článku: 24. 01. 2024

V souladu s nově schváleným nařízením vlády České republiky, které bylo přijato na zasedání vlády dne 13. prosince 2023, dojde k navýšení minimální mzdy. Toto nařízení, označené číslem 396/2023 Sb., je zásadním dokumentem, který upravuje dosavadní legislativní rámec z roku 2006. Tímto krokem se mění původní nařízení vlády č. 567/2006 Sb., jež stanovilo pravidla pro minimální mzdu v předchozích letech.

Podle tohoto nového nařízení dojde od 1. ledna 2024 k zvýšení minimální měsíční mzdy o 1 600 Kč, což znamená, že minimální mzda dosáhne výše 18 900 Kč. Při pohledu na hodinovou sazbu se zvýšení projeví navýšením o 8,70 Kč, čímž se hodinová minimální mzda zvýší na 112,50 Kč. Toto zvýšení představuje významný krok k zajištění lepších životních podmínek pro zaměstnance s nejnižšími příjmy a je odrazem snahy vlády o zlepšení sociální situace v zemi.

Změna minimální mzdy má široký dopad, neboť se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou ve stálém pracovním poměru, pracují na dobu určitou či neurčitou, nebo jestli mají souběžné pracovní poměry. Dále se týká i těch, kteří jsou zaměstnáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Všem těmto skupinám zaměstnanců vzniká nárok na minimální mzdu.

Zvláštní pozornost si zaslouží situace v podnikatelské sféře, kde minimální mzda slouží jako výchozí bod pro kolektivní vyjednávání o mzdách. Organizace, které uzavřely kolektivní smlouvy, mají možnost dohodnout si minimální mzdu i vyšší, než stanoví nařízení vlády. V případě, že kolektivní smlouva neexistuje nebo neobsahuje mzdové podmínky, platí minimální mzda společně s nejnižšími úrovněmi zaručené mzdy, přičemž pro první skupinu prací je tato zaručená mzda totožná s minimální mzdou.

V sektoru veřejných služeb a správy, který nespadá pod podnikatelskou sféru, se kromě minimální mzdy uplatňuje systém platových tarifů. Tarifní systém je dalším nástrojem, který zabezpečuje, že zaměstnanci ve veřejném sektoru dostávají spravedlivou odměnu za svou práci.

Změna minimální mzdy tak přináší nejen zvýšení finančního ohodnocení pro nejzranitelnější skupiny zaměstnanců, ale také představuje důležitý signál pro celou společnost, že vláda bere vážně otázku spravedlivého odměňování práce a je odhodlána podporovat zlepšení pracovních a životních podmínek.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Kdy se vyplácí mzdy?

Kdy se vyplácí mzdy?

Datum článku: 06. 02. 2024

V oblasti pracovněprávních vztahů je jedním z klíčových aspektů včasnost a spravedlnost výplaty mzdy či…

Více informací
Dlužnou mzdu ve stavebnictví je nově možné žádat po dodavateli zaměstnavatele

Dlužnou mzdu ve stavebnictví je nově možné žádat po dodavateli zaměstnavatele

Datum článku: 06. 02. 2024

Ve světě stavebnictví je klíčové, aby byla práce každého jednotlivce řádně oceněna  Nicméně, i v tomto…

Více informací
Kolik je 25000 hrubého?

Kolik je 25000 hrubého?

Datum článku: 26. 01. 2024

Když se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na výši mzdy, jedná o částku, která je uvedena v pracovní smlouvě…

Více informací