Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nedoplatky z přehledů je i v roce 2024 zaplatit co nejrychleji

Pokud jste při podání přehledu zdravotní pojišťovně nebo při podání přehledu o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení zjistili, že máte nedoplatek na pojistném, je nutné tento nedoplatek uhradit nejpozději do 8. dne po podání přehledu i v roce 2024. Nedoplatek je tedy potřeba vyrovnat včas, jinak se vám začne každý den zvyšovat o penále. Tento proces je důležitý pro udržení vašich finančních záležitostí v pořádku a pro předcházení dalším komplikacím spojeným s pozdními platbami.

nedoplatky přehledy place 2ní.jpg
Datum článku: 21. 05. 2024

Poplatníci, kteří přiznání k příjmům odevzdávali v dubnu, musí mít již odevzdány také přehledy a zaplaceny nedoplatky


Lhůta pro uhrazení nedoplatků se odvíjí od lhůty, kdy má být podán přehled pro danou instituci, což závisí i na tom, kdy podáváte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Poplatníci, kteří odevzdávali přiznání k dani v listinné formě již do 2. května, měli povinnost odevzdat přehledy oběma institucím a zároveň měli mít zaplaceny také případné nedoplatky. Toto je klíčové pro zajištění, že všechny finanční náležitosti budou vyřízeny včas a bez zbytečných komplikací.


Pro poplatníky, kteří podávali přiznání elektronickou formou ve lhůtě do 2. května, je stanoven termín pro odevzdání přehledů do začátku června. Poté mají osm pracovních dnů na úhradu případných nedoplatků. Tím se jim poskytuje jistá flexibilita, avšak je důležité, aby si tento termín pečlivě hlídali a nedoplatek skutečně včas uhradili. Osoby, kterým přiznání zpracovává daňový poradce do termínu 1. července, mají ještě více času. Přehledy musí vyřešit do čtvrtka 1. srpna a poté, stejně jako ostatní, do osmi pracovních dnů uhradit nedoplatek. Toto poskytuje dostatečný časový rámec na vyřízení všech povinností.


Pokud vám ve formuláři vyjde nedoplatek, ideální je jej uhradit jak zdravotní pojišťovně, tak ČSSZ současně s odevzdáním přehledu. Pokud tuto bezprostřední úhradu nezvládnete, máte u obou institucí lhůtu osmi pracovních dnů po odevzdání přehledu, během nichž můžete nedoplatek bez sankcí uhradit. Tento čas by měl být dostatečný na to, abyste si mohli sjednat potřebné finanční prostředky a vše vyřídit bez zbytečných pokut.

Sankce i v roce 2024 narůstá každým dnem, kdy je platba neuhrazena


Nicméně, poplatníci, kteří nestihnou danou osmidenní lhůtu, musí být připraveni na platbu penále za každý den prodlení s platbou. Je proto nezbytné monitorovat termíny a případné nedoplatky vyrovnávat co nejrychleji. Penále za pozdní platbu může výrazně navýšit původní nedoplatek, což by mohlo vést k nepředvídaným finančním potížím. Je tedy důležité být pečlivý a důsledný, aby se předešlo dalším komplikacím.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter