Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Penále u daně z nemovitosti hrozí i v roce 2024

Vážení poplatníci daně z nemovitosti, dovolujeme si vás upozornit na důležité informace týkající se úhrady této daně v roce 2024. Především bychom rádi zdůraznili, že při neuhrazení daně z nemovitosti včas se i v roce 2024 začne neuhrazená částka daně velmi rychle zvětšovat o úrok z prodlení, obecně známý jako penále.

Informace pro placení daně z nemovitosti mohou chodit i jinam, než do datové schránky, ale je nutné o to p 2.jpg
Datum článku: 30. 05. 2024


Zákonná lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí pro rok 2024 končí v pátek 31. května 2024. Pokud je částka k platbě vyšší než 5000 Kč, mají poplatníci možnost rozdělit platbu do dvou stejně vysokých částí. První splátku je však nutné uhradit rovněž do pátku 31. května, zatímco druhou splátku je třeba zaslat do 30. listopadu. Tato flexibilita umožňuje lepší rozložení finanční zátěže, avšak obě splátky je nutné pečlivě sledovat a dodržet stanovené termíny.


Pro ty, kteří platbu nezvládnou ve lhůtě, existuje ještě malá časová rezerva. Zaplacení až tři pracovní dny po dni splatnosti je tolerováno bez sankcí, což znamená, že poplatníci se nemusí obávat okamžitého penále. Toto období benevolence umožňuje například překlenout administrativní zdržení nebo neočekávané situace bránící včasnému zaplacení. Pro rok 2024 to konkrétně znamená, že bez jakýchkoli sankcí lze daň z nemovitosti uhradit ještě do středy 5. června 2024.


Nicméně, pokud platba zůstane neuhrazena i po tomto termínu, začne se od 6. června zvyšovat o penále. Úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby, kterou stanovuje ČNB, platnou k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí. K 1. lednu 2024 činila repo sazba 6,75 %, a po zvýšení o 8 % tedy celkově dosahuje 14,75 %. Tento výrazný nárůst může mít podstatný dopad na konečnou částku, kterou bude poplatník nucen uhradit, a proto je důležité neprodleně jednat a platby příliš neodkládat.


Je však také důležité zmínit, že existuje jistá míra tolerance i při vybírání penále. Penále se správce daně rozhodne nepředepisovat a poplatník je tedy nemusí hradit, pokud náklady na penále nepřesáhnou u jednoho druhu daně a jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč. Tato benevolence může poplatníkům poskytnout jistou úlevu v případech, kdy například došlo k menšímu opomenutí nebo nedorozumění, ovšem nelze na ni spoléhat jako na běžnou praxi.


Tímto bychom chtěli apelovat na všechny poplatníky, aby řádně sledovali termíny a řádně plnili své daňové povinnosti, čímž se nejen vyhnou případným finančním těžkostem, ale také přispějí k hladkému fungování daňového systému.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter