Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Proč se platí DPH?

Proč se platí DPH? Tato otázka má široký rozsah odpovědí a lze na ni nahlížet z několika úhlů pohledu. Daň z přidané hodnoty, většinou zkráceně nazývaná DPH, je v podstatě spotřební nepřímá daň, která se aplikuje na  výrobky, zboží a služby na různých úrovních jejich výroby a distribuce. Tato daň tvoří jeden z nejvýznamnějších příjmů státního rozpočtu. Bez příjmů z DPH by stát nemohl efektivně financovat mnoho svých klíčových funkcí a služeb, které poskytuje občanům.

proč se platí DPH 2.jpg
Datum článku: 20. 05. 2024


Každý rok stát vybírá na DPH miliardy korun, což představuje značnou část všech příjmů, které stát získává z daní. Tyto finanční prostředky jsou následně využívány k financování široké škály veřejných služeb a projektů. Například financování zdravotnictví, školství, infrastruktury, včetně výstavby a údržby silnic a dálnic, sociálních programů a mnoha dalších oblastí, které zajišťují plynulý chod společnosti.


DPH je klasifikována jako univerzální nepřímá daň. Nepřímou se nazývá proto, že není vybírána přímo od jednotlivých občanů, ale od osob povinných k dani, které tuto daň následně přenášejí na konečné spotřebitele v cenách výrobků a služeb. Univerzální je proto, že se vztahuje na široké spektrum výrobků, zboží a služeb a není omezena jen na specifické kategorie. Platí se z rozdílu ceny mezi vstupy (například cena surovin) a výstupy (konečná cena výrobku) a z dodání či poskytnutí zboží nebo služeb za úplatu.


Mechanismus fungování DPH je založen na tom, že každý článek v řetězci výroby a distribuce přidává určitou hodnotu ke zboží nebo službě, kterou poskytuje. Každý z těchto článků je povinen odvést DPH ze své části přidané hodnoty, což v důsledku znamená, že celková daň je rozdělena mezi všechny články tohoto řetězce.


Díky DPH má stát stabilní a relativně předvídatelný zdroj příjmů, což mu umožňuje efektivně plánovat a realizovat své rozpočtové politiky. Může tak lépe reagovat na ekonomické změny a potřeby společnosti. Platba DPH je tedy klíčovým nástrojem pro zajištění ekonomické stability a udržitelného růstu.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter