Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Úhradu zdravotního pojištění může být potřeba řešit i po základní škole

S blížícím se koncem školního roku je na čase, aby jak mladiství, tak jejich rodiče zpozorněli. Tento období může přinést i nepříjemné změny a starosti, které je nutné pečlivě sledovat a řešit. Zejména v případě, že mladý člověk neuspěl při přijímacím řízení na další stupeň vzdělávání, je nezbytné začít se otázkou další platby zdravotního pojištění za mladistvého začít zabývat co nejrycleji. Nevyřešení této problematiky může vést k nepříjemným finančním následkům a administrativním komplikacím.

žák zdravotní pojištění 2.jpg
Datum článku: 24. 05. 2024


Je velmi důležité vědět, že mladým lidem po ukončení základní školy a skončení následujících letních prázdnin již stát automaticky nehradí zdravotní pojištění, pokud se nadále nepřipravují na budoucí povolání studiem na střední škole, gymnáziu, státem registrované jazykové škole nebo učilišti. Toto pravidlo platí neúprosně a je třeba si na něj dát pozor, aby nevznikly nečekané dluhy.


Podle informací zdravotních pojišťoven v ČR platí, že pokud žák, který ukončil základní školu, nebude po skončení prázdnin, tedy po 31. srpnu, pokračovat v dalším navazujícím studiu, nespadá již automaticky  do kategorie státních pojištěnců. To znamená, že stát za něj přestane zdravotní pojišťovně hradit pojistné. Tento přechod je klíčovým momentem, kdy je třeba začít jednat a zajistit, aby mladistvý nebyl bez zdravotního pojištění.


Pokud popsaná problematika nastane, je nutné změnu ve skutečnostech ovlivňujících platbu zdravotního pojištění nahlásit zdravotní pojišťovně. Nahlášení by mělo být provedeno co nejdříve respektive do osmi dnů od změny skutečností, aby se předešlo případným komplikacím a dluhům za neuhrazené pojistné. Avšak pouhým nahlášením této skutečnosti zdravotní pojišťovně záležitost nekončí.


Mladiství, většinou ve spolupráci s rodiči či sociálním odborem, musí hledat způsoby, jak úhradu zdravotního pojištění vyřešit. Jedním z možných řešení je nástup do zaměstnání, kde za něj zdravotní pojištění bude hradit zaměstnavatel. Další možností je zaevidování se na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, což umožňuje, aby stát hradil zdravotní pojištění za tohoto uchazeče o práci. Pokud však ani jedna z uvedených možností nevyjde, je nezbytné, aby se mladistvý registroval na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začal si od 1. září hradit zdravotní pojištění sám.


Úhrada zdravotního pojištění jako OBZP v roce 2024 znamená, že mladistvý bude muset každý měsíc odvést na účet zdravotní pojišťovny částku 2552 Kč. Tato částka může být pro mnoho rodin významným finančním zatížením, a proto je nezbytné se na tuto situaci připravit a zvážit všechny možné alternativy, jak nákladům na zdravotní pojištění předejít nebo je minimalizovat. Každý krok v tomto procesu je důležitý, aby bylo zajištěno, že mladiství budou mít potřebnou zdravotní péči a nebudou čelit zbytečným finančním problémům.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter