Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Začátek podnikání uchazeče o práci může být podpořen dvěma příspěvky

Uchazeč o zaměstnání, který je evidován na úřadu práce a rozhodne se svoji situaci změnit samostatnou výdělečnou činností, si může požádat přímo úřad práce o příspěvky, které mu v začátku podnikání mohou pomoci. Tento krok je velmi důležitý, protože začátek podnikání je vždy spojen s různými náklady a výdaji, které mohou být pro mnoho lidí bez počátečního kapitálu nesmírně zatěžující. Právě proto existují určité druhy podpory, které úřad práce může nabídnout, aby pomohl novým podnikatelům překonat počáteční fázi a postavit jejich podnikání na pevné základy.

příspěvky úp na podnik 2.jpg
Datum článku: 05. 06. 2024


Začínající podnikatel si může požádat o příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tento příspěvek je přímo určen a musí být také použit výhradně na náklady související se zřízením tohoto pracovního místa. To znamená, že finanční prostředky získané z tohoto příspěvku mohou být použity například na nákup strojů, nářadí, zařízení a vybavení provozovny. Tyto věci jsou trvalého charakteru a jsou nezbytné pro efektivní a úspěšný provoz nového podnikání. Nákup potřebného vybavení může zahrnovat širokou škálu položek od základních nástrojů až po složité technologické zařízení, v závislosti na povaze podnikání.


Kromě příspěvku na zřízení pracovního místa je rovněž možné požádat o překlenovací příspěvek, který je určen na částečnou úhradu provozních nákladů společensky účelného pracovního místa zřízeného za účelem samostatné výdělečné činnosti. Tento překlenovací příspěvek tedy doplňuje příspěvek na zřízení místa a poskytuje se na dobu maximálně pěti měsíců. Jeho hlavním cílem je pomoci podnikatelům překonat počáteční období, kdy podnikání ještě nevytváří dostatečné příjmy na pokrytí všech provozních nákladů. Provozní náklady mohou zahrnovat například nájemné, energie, materiály potřebné pro výrobu nebo poskytování služeb.


O poskytnutí obou podpor rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) na základě žádosti podané samotným budoucím podnikatelem. Proces podání žádosti může zahrnovat různé formální kroky, včetně vyplnění potřebných formulářů, předložení podnikatelského záměru a poskytnutí dalších potřebných dokumentů. Krajská pobočka ÚP ČR pak důkladně posuzuje každou žádost, aby zajistila, že prostředky budou použity efektivně a v souladu se stanovenými pravidly.


Pokud úřad práce žádost schválí, uzavře s budoucím podnikatelem dohodu, na jejímž základě příspěvky poskytne. Dohoda se uzavírá na dobu jednoho roku až dvou let a jsou v ní vymezena pravidla, jakým způsobem a k jakému účelu budou prostředky použity. Dohoda tedy stanovuje specifické podmínky, které musí podnikatel splnit, aby zajistil, že financierské prostředky budou využity přesně podle účelu, na který byly poskytnuty. Tyto podmínky mohou zahrnovat pravidelné zprávy o pokrocích v podnikání, dodržování stanovených rozpočtů, náklady a jiné kontrolní mechanismy.

Za případné porušení podmínek mohou samozřejmě přijít sankce


Při porušení podmínek sjednaných v dohodě, například pokud prostředky nejsou použity v souladu s dohodou nebo pokud podnikatel nesplní jiné stanovené povinnosti, vzniká žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Tento krok je nezbytný, protože zajistí, že finanční prostředky, které jsou poskytovány z veřejných zdrojů, budou využity transparentně a odpovědně. Sankce za nesplnění podmínek smlouvy mají také preventivní a výchovný účinek, protože poukazují na důležitost dodržování sjednaných pravidel a odpovědného nakládání s penězi.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter