Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Advokátní úschovy mají od července 2023 nová pravidla pro klienty

Česká advokátní komora (ČAK), která je hlavním regulačním orgánem v oblasti poskytování právních služeb v České republice, oznámila nedávno významnou změnu týkající se provozování advokátních úschov. Změna, má za cíl zvýšit bezpečnost advokátních úschov pro klienty. Hlavním cílem je dát klientům možnost mít uschované peníze pod vlastní kontrolou a nemuset spoléhat jen na čest uschovatele. Tato opatření jsou reakcí na nárůst případů nesprávné manipulace s penězi uloženými v advokátních úschovách.

Advokátní úschovy mají od července 2023 nová pravidla p 2.jpg
Datum článku: 10. 08. 2023

Svou advokátní úschovu může mít klient nově permanentně pod kontrolou

Podle nových pravidel má každý advokát povinnost nahlásit vznik nové úschovy do tzv. elektronické knihy úschov (EKÚ), kterou spravuje právě Česká advokátní komora. Tato povinnost je významná v tom, že peníze uložené v advokátních úschovách nesmí být nikdy smíchány s finančními prostředky advokátů nebo jiných klientů. Pro každou úschovu je tak nutné zřídit zvláštní samostatný účet.

Advokáti mají nově povinnost informovat své klienty, že je zde možnost na jejich žádost uvést kontaktní adresu klienta při hlášení úschovy do EKÚ. Na tuto adresu poté přijde klientovi upozornění, že jeho úschova byla řádně advokátem nahlášena. Prostřednictvím daného systému taktéž klient bude následně automaticky informován i o ukončení advokátní úschovy až daná skutečnost nastane. Toto opatření je však aplikováno pouze na úschovy, které byly nahlášeny do úschov po 1. 7. 2023.

Další novinkou v systému advokátních úschov je, že klient může dostávat přímo do svého mobilního telefonu upozornění kdykoli se s jeho penězi v úschově cokoli děje. Uvedená služba je opět poskytována na přání klienta. V případě, že si klient tuto službu vyžádá, advokát předá jeho kontaktní údaje bance, která poté bude zasílat notifikace o pohybu peněz na účtu.

Není však úschova jako úschova a existují také advokátní úschovy, které jsou informačně citlivější, například při vypořádání SJM nebo obchodních sporů. V takových případech klienti nemusí mít zájem na tom, aby jejich identita byla známa jak bance, tak advokátní komoře. Ale i zde je možné,aby klient dostával k dané záležitosti pravidelné informace, pokud si to přeje, záleží totiž jen na klientovi, zda si tuto službu vyžádá či nikoli.

K předcházení riziku zneužití peněz je vždy nutný aktivní zájem klienta

S ohledem na možné riziko zneužití peněz v úschovách radí komora klientům, aby trvali na notifikační povinnosti o nahlášení úschovy do EKÚ a rovněž vyžadovali pravidelné notifikace o pohybech financí na účtech bank, na kterých je vedena úschova. Tímto způsobem se může snížit počet případů, kdy dochází ke zpronevěře peněz ze strany advokátů.

Tento nový systém advokátních úschov byl zaveden s platností od 23. července 2023. Jeho implementace je významným krokem v úsilí České advokátní komory o zajištění větší kontroly a bezpečnosti finančních transakcí v rámci advokátních úschov.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Prostředky v advokátní úschově je důležité sledovat

Datum článku: 28. 02. 2024

Advokátní úschova představuje důležitý nástroj, jenž se využívá pro dočasné uložení finančních prostředků…

Více informací
Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Sberbank končí, za vklady do 2,5 milionu korun bude stoprocentní náhrada

Sberbank končí, za vklady do 2,5 milionu korun bude stoprocentní náhrada

Datum článku: 28. 02. 2022

Banka Sberbank má na svých stránkách pro klienty pouze tu informaci, že 28. 2. 2022 ponechává vzhledem k situaci…

Více informací
Uložení peněžních prostředků do advokátní úschovy a DPH

Uložení peněžních prostředků do advokátní úschovy a DPH

Datum článku: 15. 09. 2021

Pokud plátci DPH vznikne potřeba uložení většího obnosu peněz u advokáta, musí si pohlídat, aby z uložených…

Více informací