Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně ze zákona

Internetové stránky jsou dnes běžnou součástí informačních zdrojů k informování široké veřejnosti o důležitých záležitostech. To znamená, že povinnost mít internetové stránky je již nejednomu veřejnému subjektu uložena zákonem. Na splnění a dodržování této zákonné povinnosti musí soustředit pozornost také akciové společnosti, protože zanedbávání této záležitosti samozřejmě znamená nepříjemné sankce.

Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně  2.jpg
Datum článku: 28. 07. 2023

Internetové stránky si akciové společnosti musí zřídit ihned po zápisu do obchodního rejstříku

Včasné splnění zákonem uložených povinností si samozřejmě musí hlídat i akciové společnosti. Zásadní je si uvědomit, že jednou z takových povinností je v dnešní době také povinnost mít zřízeny vlastní funkční a široké veřejnosti snadno přístupné internetové stránky.

Nově vzniklá akciová společnost si musí povinně a bezprostředně po svém zápisu do obchodního rejstříku zřídit vlastní internetové stránky. Uvedenou povinnost ukládá paragraf 7 zákona číslo 90/2012 Sb., čili zákona o obchodních korporacích.

Související povinností akciové společnosti v dané záležitosti je, aby veřejnost měla přístup k těmto stránkám kdykoli jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy stránek. Musí být tudíž zajištěno, že veřejnost má vždy možnost zjistit potřebné informace o společnosti.

Informace, které na internetových stránkách být musí, určuje zákon také

Internetové stránky, které má společnost zřídit, však neslouží  pouze ke zviditelnění a propagaci společnosti. Internetové stránky mají v daném případě daleko zásadnější význam z hlediska informačně-komunikačního vůči veřejnosti Společnost proto, musí na těchto stránkách uveřejnit určité údaje, které jsou opět zákonem povinné.

Jedná se o klíčové údaje z obchodních listin. Nikdy nesmí chybět údaje identifikační, čili název a sídlo společnosti, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, výroční zprávy kontakt na jednatele či jinou odpovědnou osobu a další informace.

Jak je naznačeno již v řádcích výše společnost si samozřejmě musí obsah vytvořených stránek hlídat a dbát na to, aby tento obsah nechyběl a byl pravidelně aktualizován.

Za nezřízení stránek nebo neuvedení povinných údajů může dorazit pokuta až 100 000 Kč

Nedodržování povinností stanovených zákonem, znamená vždy sankce a sankce tudíž hrozí i akciovým společnostem za případné nedodržování povinností souvisejících s vlastními internetovými stránkami. Soud může v případě popsaného prohřešku uložit společnosti pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Dobrovolně založené stránky společnosti s ručením omezeným musí mít povinné informace stejné jako akciovky

Závěrem tohoto článku je důležité upozornit, že pokud si společnost s ručením omezeným dobrovolně vytvoří své vlastní internetové stránky, tak má také povinnost uveřejnit výše popsané zásadní údaje stejně jako společnost akciová. Pokud tedy stránky vytvořeny společností s ručením omezeným jsou, tak i když byly vytvořeny dobrovolně, mají povinnost dodržet zákonem určená kritéria obsahu nezbytných informací pro veřejnost.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací