Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně ze zákona

Internetové stránky jsou dnes běžnou součástí informačních zdrojů k informování široké veřejnosti o důležitých záležitostech. To znamená, že povinnost mít internetové stránky je již nejednomu veřejnému subjektu uložena zákonem. Na splnění a dodržování této zákonné povinnosti musí soustředit pozornost také akciové společnosti, protože zanedbávání této záležitosti samozřejmě znamená nepříjemné sankce.

Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně  2.jpg
Datum článku: 28. 07. 2023

Internetové stránky si akciové společnosti musí zřídit ihned po zápisu do obchodního rejstříku

Včasné splnění zákonem uložených povinností si samozřejmě musí hlídat i akciové společnosti. Zásadní je si uvědomit, že jednou z takových povinností je v dnešní době také povinnost mít zřízeny vlastní funkční a široké veřejnosti snadno přístupné internetové stránky.

Nově vzniklá akciová společnost si musí povinně a bezprostředně po svém zápisu do obchodního rejstříku zřídit vlastní internetové stránky. Uvedenou povinnost ukládá paragraf 7 zákona číslo 90/2012 Sb., čili zákona o obchodních korporacích.

Související povinností akciové společnosti v dané záležitosti je, aby veřejnost měla přístup k těmto stránkám kdykoli jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy stránek. Musí být tudíž zajištěno, že veřejnost má vždy možnost zjistit potřebné informace o společnosti.

Informace, které na internetových stránkách být musí, určuje zákon také

Internetové stránky, které má společnost zřídit, však neslouží  pouze ke zviditelnění a propagaci společnosti. Internetové stránky mají v daném případě daleko zásadnější význam z hlediska informačně-komunikačního vůči veřejnosti Společnost proto, musí na těchto stránkách uveřejnit určité údaje, které jsou opět zákonem povinné.

Jedná se o klíčové údaje z obchodních listin. Nikdy nesmí chybět údaje identifikační, čili název a sídlo společnosti, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, výroční zprávy kontakt na jednatele či jinou odpovědnou osobu a další informace.

Jak je naznačeno již v řádcích výše společnost si samozřejmě musí obsah vytvořených stránek hlídat a dbát na to, aby tento obsah nechyběl a byl pravidelně aktualizován.

Za nezřízení stránek nebo neuvedení povinných údajů může dorazit pokuta až 100 000 Kč

Nedodržování povinností stanovených zákonem, znamená vždy sankce a sankce tudíž hrozí i akciovým společnostem za případné nedodržování povinností souvisejících s vlastními internetovými stránkami. Soud může v případě popsaného prohřešku uložit společnosti pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Dobrovolně založené stránky společnosti s ručením omezeným musí mít povinné informace stejné jako akciovky

Závěrem tohoto článku je důležité upozornit, že pokud si společnost s ručením omezeným dobrovolně vytvoří své vlastní internetové stránky, tak má také povinnost uveřejnit výše popsané zásadní údaje stejně jako společnost akciová. Pokud tedy stránky vytvořeny společností s ručením omezeným jsou, tak i když byly vytvořeny dobrovolně, mají povinnost dodržet zákonem určená kritéria obsahu nezbytných informací pro veřejnost.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací