Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Archivace dokladů se týká podnikatele vždy a při skartaci je třeba uvážlivost

Archivace důležité dokumentace se při podnikání nevyhne žádnému podnikateli. Záležitost se týká jak velkých firem, tak drobných živnostníků. Povinnost archivace dokumentů ohledně podnikání se nevyplatí zanedbávat, protože jednak je v mnoha záležitostech nařízena přímo ze zákona, ale je také potřeba vždy v případě kontrol i k běžnému dokládání v podnikatelských vztazích. Obezřetnost se tedy vždy vyplatí i při vyřazování dokumentace ke skartaci.

Archivace dokladů se týká podnikatele vždy a při skartaci je tře 2.jpg
Datum článku: 05. 05. 2023

Archivace podnikatelské dokumentace je zásadní a převážně i povinná pro velké i drobné podnikatele a je důležité nezapomenout, že má i zákonem stanovené různě dlouhé lhůty

Archivace dokumentů je roztřídění, uložení a uchování důležitých dokumentů, tak, aby byly i po určitém uplynutí času co nejrychleji k dispozici k doložení nejrůznějších skutečností v důležitých situacích. Uvedená činnost nebývá u podnikatelů zpravidla zrovna oblíbená, protože jim ukusuje z drahocenného času a někdy i prostoru. Jenže, jak už to bývá, neoblíbené činnosti patří obvykle k těm nejdůležitějším často uložených přímo zákonem, kterým je důležité se věnovat a nepodceňovat je protože mají v určitých situacích nezastupitelnou roli.

Jak napovídají řádky výše, úkolem archivace je uchovávat aktuálně nepotřebné dokumenty s důležitými informacemi ve stavu střednědobé a dlouhodobé použitelnosti a připravenosti poskytnout informace dřívějšího data k doložení či objasnění skutečností. Je tedy jasné, že archivace je důležitá nejen pro případ návštěvy kontrolních orgánů finančního úřadu, inspektorátu práce a dalších institucí, ale i pro vzájemná podnikatelská jednání a vztahy. Například ve vztazích mezi dodavateli a odběrateli je uchovávání dokumentace více, než potřebné.

Není proto divu, že archivaci některých dokumentů podnikatelům nařizuje přímo zákon a stanoví také dobu, po kterou musí být dokumenty archivovány.

  • Nejdůležitější je archivace:
  • daňových dokumentů,
  • účetních dokumentů a
  • dokumentů ohledně zaměstnanců.

 

I drobní podnikatelé si proto musí vést daňovou evidenci a archivovat

  • přijaté a vydané faktury,
  • příjmové a výdajové pokladní doklady,
  • bankovní výpisy,
  • soupisy majetku, zboží
  • a další listiny k podnikatelské činnosti.

Doba archivace

Doba, po kterou je třeba dokumenty archivovat je různá i pokud je stanovena zákonem a záleží na tom, o jaký dokument se jedná.

Účetní a daňové doklady (účetní záznamy, účetní knihy, inventurní záznamy) je povinnost archivovat 5 let. Účetní závěrky a daňové doklady zákon vyžaduje archivovat 10 let. Ale mzdové listy a účetní záznamy ohledně zaměstnanců sloužící k účelům důchodového pojištění je nutné uchovávat 30 let.

Archivace je možná elektronická papírová i smíšená

Archivovat dokumenty je stále možné ve formě papírové i ve formě elektronické a také smíšené, čili něco v papírové formě a něco elektronicky. Ať už se archivuje tou či onou formou musí být po celou dobu archivace zajištěna čitelnost dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu i jeho věrohodnost.

Po uplynutí doby archivace přichází ke slovu skartace, ale i skartovat je třeba s rozmyslem a pečlivostí

Když dokumentům uplyne doba archivace je samozřejmě potřeba, aby uvolnily místo jiným, což znamená dokumenty správně vyřadit a zlikvidovat, tak, aby jejich obsah nemohl být nějak zneužit. Znamená to, že i likvidaci vysloužilé dokumentace je nutné věnovat pozornost a práci. Vyřazovat je potřeba pečlivě a s rozmyslem a samotnou likvidaci dokumentu je potřeba provést takovým způsobem nejlépe skartací, aby údaje z vyřazené dokumentace nešlo více použít a nemohly sloužit k žádným dalším účelům.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací