Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Asociace hotelů a restaurací znovu bojuje za otevření gastroprovozoven a úpravu protiepidemických opatření, ta současná prý porušují zákon

Asociace hotelů a restaurací ČR opětovně požádala Ministerstvo zdravotnictví o jednání ohledně úpravy současných protiepidemických opatření tak, aby bylo možné co nejrychleji obnovit provoz nejen hotelů a restaurací, ale i dalších gastroprovozoven, které jsou stále uzavřeny a s otevřením včetně zahrádek se dále čeká, což je podle Asociace proti v současnosti platícím zákonům a jen to přibližuje úplnou zkázu obou oborů, do které mnoho neschází.

Asociace hotelů a restaurací znovu bojuje za otevření gastroprovozoven a úpravu protiepidemickýc 2.jpg
Datum článku: 28. 04. 2021

Asociace hotelů a restaurací vyzvala Ministerstvo zdravotnictví k úpravě protipandemických opatření, tak aby se uvedená zařízení co nejrychleji mohla otevřít lidem s negativním testem, očkovaným i těm, kteří nedávno nemoc Covid-19 prodělali

Přestože čísla nakažených a aktuálně nemocných Covidem-19 klesají a mnohé uzavřené záležitosti se opět otevírají veřejnosti. Hotely, restaurace a další stravovací a ubytovací zařízení si na otevření pro běžné zákazníky ještě nějaký čas počkají. Ani slibovaného otevření alespoň venkovních prostor těchto zařízení se zákazníci jen tak nedočkají. Ministerstvo zdravotnictví totiž s rozvolněním pro dané subjekty počítá teprve, až počet nakažených klesne pod 75 na 100 000 obyvatel. Teprve až padnou tyto hodnoty, budou moci hotely návštěvníkům otevřít 25 procent ze své kapacity a budou se moci otevřít i zahrádky restaurací.

Uvedený postup Ministerstva zdravotnictví považuje Asociace hotelů a restaurací za neadekvátní k vývoji situace, neodpovídající zákonu o veřejném zdraví a samozřejmě tento postup ještě prohlubuje krizi už tak dost zdecimovaného podnikání a tím i celé ekonomiky.

Asociace proto opětovně vyzvala Ministerstvo zdravotnictví, aby s ní jednalo o úpravě protiepidemických opatření, která se v současnosti již dají nastavit tak, aby se do provozoven mohli vrátit běžní hosté a nejen zákazníci konající služební cesty. V současnosti uplatňovaná opatření v daném sektoru neodpovídají ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, protože překračují jeho rámec. Uvedený předpis sice stanoví, že v zájmu veřejného zdraví je možné omezit či zakázat pobyt lidí v hotelech a restauracích, aby se zabránilo kontaktu lidí nakažených infekční nemocí s lidmi nenakaženými. Podle Asociace už je v současné době situace taková, že je možné při dodržování zvýšených hygienických opatření umožnit pobyt v hotelech a restauracích lidem s negativním testem na koronavirus, lidem očkovaným i lidem, kteří nemoc Covid-19 nedávno prodělali. Asociace je přesvědčena, že podmínky v hotelech a restauracích jejich provozovatelé již umí a jsou plně ochotni nastavit tak, aby riziko šíření nákazy bylo téměř nulové.

Asociace hotelů a restaurací ministerstvo zdravotnictví také upozorňuje, že současná protiepidemická opatření jsou vlastně obcházením zákona, protože se nejedná o omezení provozu v uvedených zařízeních ale o zákaz tohoto provozu s vyloučením pobytu veřejnosti v daných prostorách.

Prodej přes okénko nelze brát jako plnohodnotné částečné fungování provozovny, protože takový prodej se děje vždy bez pobytu veřejnosti v provozovně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Datum článku: 25. 11. 2022

Opatrovník je oficiálně stanovená osoba, která má za úkol hájit oprávněné zájmy fyzické osoby a v některých…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Datum článku: 21. 11. 2022

Na vyřízení invalidního důchodu či příspěvku na péči se dnes čeká i měsíce kvůli nedostatku posudkových…

Více informací
Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Datum článku: 16. 11. 2022

Struktura rodných čísel v současné podobě měla již koncem roku 2023 zaniknout a měla být nahrazena novými rodnými…

Více informací