Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Automatický nárok na home office nebude a dál bude potřeba žádat

V poslední době se mezi částí zaměstnanecké veřejnosti začala šířit nesprávná domněnka, že po plánovaných velkých změnách v zákoníku práce bude pro některé skupiny zaměstnanců automatický nárok na práci na home office. Uvedená domněnka je však mylná, bez dohody se zaměstnavatelem tato forma pracovní spolupráce možná nebude. Některým skupinám zaměstnanců však bude muset zaměstnavatel povinně zdůvodnit zamítnutí žádosti a jiným nikoli.

Automatický nárok na home office nebude a dál bude  2.jpg
Datum článku: 15. 02. 2023

K práci na home office budou všichni zaměstnanci potřebovat vstřícnost zaměstnavatele stvrzenou v písemné dohodě

O plánované velké novelizaci zákoníku práce, která přinese zásadní úpravy pravidel ohledně práce na dohody i práce na home office se v posledních dnech mluví stále častěji nejen mezi politiky, ale i mezi zaměstnaneckou veřejností. Zaměstnanci, kteří z nejrůznějších důvodů potřebují nebo preferují možnost pracovat z domova čili formou home office očekávají, že přístup k dané formě výkonu zaměstnání bude snazší. Mnozí zaměstnanci se domnívají, že například při potřebě péče o malé děti budou mít na danou formu práce automaticky ze zákona nárok a zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jenže jak už to bývá, nesprávné domněnky vznikají vždy téměř stejně rychle, jako se mění vývoj zákonných pravidel a realita pak většinou přináší nemilá překvapení, kterým je nutné se přizpůsobit.

Tvorba zákonů rozhodně není snadná a návrhy se často musí dlouho modifikovat a upravovat, aby uvedená norma nebo její část mohla být funkční a byla akceptovatelná pro všechny, kdo z ní budou muset při svém jednání vycházet. To znamená, že i nová pravidla práce na home office musí být nastavena tak, aby sloužila jak zaměstnancům, tak jejich zaměstnavatelům.

Zaměstnancům mají nová pravidla práce na home office přinést větší možnost sladit pracovní a rodinný život, možnost pracovat i při péči o velmi malé děti nebo při péči o postižené blízké. Pro zaměstnavatele musí být daná forma  práce také efektivní, musí jim umožňovat plnit bez problémů firemní úkoly a plány. Zaměstnavatelé potřebují mít možnost zakomponovat práci na home office přirozeně bez přinucení zákonem v souvislosti s tím zaměstnavatelé potřebují při rozhodování o umožnění práce z domova zohlednit své provozní podmínky lidské zdroje i další záležitosti, aby daná spolupráce mohla fungovat. Na uvedené záležitosti několikrát upozornily v připomínkovém řízení k zákonu zaměstnavatelské asociace a nakonec byly vyslyšeny.

Výsledkem je úprava v návrhu zákona takovým způsobem, že na poskytnutí home office nebudou mít žádní zaměstnanci automatický nárok zajištěný zákonem. Bude zde právo zaměstnance požádat si v případě potřeby o možnost pracovat uvedenou formou a zaměstnavatelé budou mít povinnost pečlivě zvážit žádost u některých skupin zaměstnanců, jako jsou zaměstnanci pečující rodiče o děti do 9 let, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující samostatně dlouhodobě o osoby závislé na péči, a pokud zaměstnavatel nebude moci žádosti vyhovět, bude muset písemně zdůvodnit, co mu brání vyhovět. Zaměstnavatelé tedy budou moci žádost zaměstnanců o umožnění práce z domova odmítnout i v případě výše uvedených citlivých skupin zaměstnanců, ale budou muset písemně sdělit jednoznačné důvody tohoto odmítnutí. Pokud o home office požádá pracovník, který nepatří do výše uvedené hájené skupiny zaměstnanců, tak zaměstnavatel nebude muset odmítnutí zdůvodňovat.

Ústně dohodnoutý home office bude právně neplatný

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na umožnění práce z domova dohodnou, bude muset být taková dohoda vždy písemná. Písemnou dohodu o poskytnutí práce na home office bude možné ukončit, jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance zase jen písemně opět vzájemnou dohodou nebo výpovědí této dohody s výpovědní lhůtou 15 dní. Dohoda o poskytnutí home office může být uzavřena mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem kdykoli během již uzavřeného a trvajícího pracovního vztahu nebo může být při uzavírání pracovní smlouvy přímo uvedena v pracovní smlouvě třeba jako jedna z forem spolupráce.

Z uvedeného je tudíž jasné, že bude nutné dát si pozor na ústně dohodnutou spolupráci, k níž bývá občas sklon. Z takového jednání mohou vzniknout nepříjemné problémy a většinou se nelze domáhat nějakých práv. Případný ústně dohodnutý home office tudíž jako by nebyl.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací