Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Banky budou muset úřadům práce poskytovat údaje o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi

Žadatelé o dávky v hmotné nouzi se zřejmě budou muset smířit s tím, že si úřad práce prověří jejich zůstatek či zůstatky na bankovních účtech. Prověření bude automatické přes banku žadatele. Uvedený nový postup byl v minulých dnech ukotven v novelizaci zákona o státní sociální podpoře, takže i když je mnoha laikům i odborníkům proti srsti budou jej zřejmě muset akceptovat, pokud nedojde k další změně v zákonech.

Banky budou muset úřadům práce poskytovat údaje o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmo 2.jpg
Datum článku: 01. 11. 2023

V poskytování údajů bankami o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi není dle MPSV nic nezákonného a žadatelům to má rychleji pomoci k dávce

Nedávno schválená novela zákona o státní sociální podpoře má podle slov Ministerstva práce a sociálních věcí kromě jiného umožnit, aby si úřady práce mohly samy automaticky zjišťovat více informací nutných pro výplatu dávek. Z uvedeného důvodu se výše zmíněnou novelou zavádí nový postup u žadatelů o dávky v hmotné nouzi. Tento nový postup spočívá v tom, že banky budou nově poskytovat úřadům práce údaje o zůstatku na účtech klientů, kteří jsou žadateli o dávky v hmotné nouzi.

Proti uvedenému postupu se zvedá den ode dne větší kritika z řad odborníků a dá se očekávat i sílící nevole z řad samotných žadatelů. Kritika poukazuje na to, že jde o přílišný a nepřípustný zásah do soukromí žadatelů o dávky a že jde ze strany MPSV dokonce o prolomení bankovního tajemství.

Ministerstvo práce se proti uvedené kritice důrazně ohazuje s tím, že v žádném případě nejde o prolomení bankovního tajemství. Žadatelé o dávky v hmotné nouzi, podle ministerstva, musí údaje o svých účtech a zůstatku na nich dokládat úřadům práce i nyní. Dokládáním žadatelé prokazují, že využili veškeré své dostupné prostředky pro zvládnutí své situace a že už jim může pomoci jedině uvedená dávka  její čerpání je tudíž nezbytně potřebné. Poskytování výše uvedených údajů bankami má celý proces ohledně přiznávání a vyplácení dávek hmotné nouze zautomatizovat a umožnit, aby klient dostal dávku mnohem rychleji, než nyní. Poskytování údajů bankami se podle ministerstva bude dít se souhlasem žadatele o dávku.

Právníci i neziskové organizace však nový postup vnímají jako neoprávněný zásah o soukromí mnohdy nejen žadatelů o dávky

Jak je naznačeno výše novinku kritizují zejména odborníci z oblasti práva, ale nelíbí se ani neziskovým organizacím, které hájí zájmy ohrožených osob a lidí v nouzi. A nová povinnost se nijak nezamlouvá ani samotným bankám. Většina odborníků se shoduje v tom, že uvedený nový postup je příliš velkým a nepřípustným zásahem do soukromí žadatelů o dávky, že jde o záležitost velmi snadno zmanipulovatelnou, která se velmi snadno může zvrtnout v neprospěch žadatele. Proces není zákonem dostatečně ošetřen a kromě zásahu do soukromí samotných žadatelů o dávky může zasahovat i do soukromí jejich rodinných příslušníků, kteří o dávku nežádají. Jedná se o záležitosti společných účtů například v rámci rodiny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací