Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Banky budou muset úřadům práce poskytovat údaje o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi

Žadatelé o dávky v hmotné nouzi se zřejmě budou muset smířit s tím, že si úřad práce prověří jejich zůstatek či zůstatky na bankovních účtech. Prověření bude automatické přes banku žadatele. Uvedený nový postup byl v minulých dnech ukotven v novelizaci zákona o státní sociální podpoře, takže i když je mnoha laikům i odborníkům proti srsti budou jej zřejmě muset akceptovat, pokud nedojde k další změně v zákonech.

Banky budou muset úřadům práce poskytovat údaje o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmo 2.jpg
Datum článku: 01. 11. 2023

V poskytování údajů bankami o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi není dle MPSV nic nezákonného a žadatelům to má rychleji pomoci k dávce

Nedávno schválená novela zákona o státní sociální podpoře má podle slov Ministerstva práce a sociálních věcí kromě jiného umožnit, aby si úřady práce mohly samy automaticky zjišťovat více informací nutných pro výplatu dávek. Z uvedeného důvodu se výše zmíněnou novelou zavádí nový postup u žadatelů o dávky v hmotné nouzi. Tento nový postup spočívá v tom, že banky budou nově poskytovat úřadům práce údaje o zůstatku na účtech klientů, kteří jsou žadateli o dávky v hmotné nouzi.

Proti uvedenému postupu se zvedá den ode dne větší kritika z řad odborníků a dá se očekávat i sílící nevole z řad samotných žadatelů. Kritika poukazuje na to, že jde o přílišný a nepřípustný zásah do soukromí žadatelů o dávky a že jde ze strany MPSV dokonce o prolomení bankovního tajemství.

Ministerstvo práce se proti uvedené kritice důrazně ohazuje s tím, že v žádném případě nejde o prolomení bankovního tajemství. Žadatelé o dávky v hmotné nouzi, podle ministerstva, musí údaje o svých účtech a zůstatku na nich dokládat úřadům práce i nyní. Dokládáním žadatelé prokazují, že využili veškeré své dostupné prostředky pro zvládnutí své situace a že už jim může pomoci jedině uvedená dávka  její čerpání je tudíž nezbytně potřebné. Poskytování výše uvedených údajů bankami má celý proces ohledně přiznávání a vyplácení dávek hmotné nouze zautomatizovat a umožnit, aby klient dostal dávku mnohem rychleji, než nyní. Poskytování údajů bankami se podle ministerstva bude dít se souhlasem žadatele o dávku.

Právníci i neziskové organizace však nový postup vnímají jako neoprávněný zásah o soukromí mnohdy nejen žadatelů o dávky

Jak je naznačeno výše novinku kritizují zejména odborníci z oblasti práva, ale nelíbí se ani neziskovým organizacím, které hájí zájmy ohrožených osob a lidí v nouzi. A nová povinnost se nijak nezamlouvá ani samotným bankám. Většina odborníků se shoduje v tom, že uvedený nový postup je příliš velkým a nepřípustným zásahem do soukromí žadatelů o dávky, že jde o záležitost velmi snadno zmanipulovatelnou, která se velmi snadno může zvrtnout v neprospěch žadatele. Proces není zákonem dostatečně ošetřen a kromě zásahu do soukromí samotných žadatelů o dávky může zasahovat i do soukromí jejich rodinných příslušníků, kteří o dávku nežádají. Jedná se o záležitosti společných účtů například v rámci rodiny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Datum článku: 06. 12. 2023

V roce 2024 dojde k úpravě paušální náhrady nákladů, která je vyplácena zaměstnancům pracujícím z domova,…

Více informací
Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Datum článku: 30. 11. 2023

V poslední době se mezi současnými i potenciálními žadateli o sociální dávky a podpory rozšířil značný neklid…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací