Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Být takzvaně v domácnosti není hřích ale je nutno na něco nezapomínat

Mít nálepku ženy nebo muže v domácnosti není nic špatného za co by se jedinec musel stydět nebo to dokonce skrývat před okolím. A je krajně neetické, bez znalosti bližších okolností na takovou osobu pohlížet jako na člověka, který záměrně nechce pracovat a druzí na něho doplácejí a podobně. Být v domácnosti může být jedinec z různých i velmi bohulibých příčin třeba péče o děti nebo někoho blízkého. Zkrátka není na tom nic špatného jen je důležité přitom nezapomínat na pojištění zdraví a stáří, které jednou přijde

Být takzvaně v domácnosti není hřích ale je nutno na něco nezapominat.jpg
Datum článku: 17. 06. 2016

Pokud jste v domácnosti vyřešte si hlavně vztah se zdravotní pojišťovnou

Když tedy zůstáváte osobou v domácnosti a je jedno jestli jste ženou nebo mužem je důležité si toto včas vyjasnit se zdravotní pojišťovnou a oznámit zde svoji situaci, aby podle ní pak bylo řešeno zdravotní pojištění a nedostali jste se do zbytečných nesnází. Zdravotní pojištění je totiž proti sociálnímu povinností, kterou musí mít vyřešenu a uhrazenu každý občan a vždy ať je dítě, student, zaměstnaný, nezaměstnaný, důchodce a nebo má právě postavení osoby v domácnosti.

Zdravotní pojišťovna má pro své potřeby obyvatelstvo rozdělené do několika skupin a podle toho do které skupiny jedinec náleží, tak se přistupuje k jeho zdravotnímu pojištění.

Je-li občan zaměstnán odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Při podnikání pokud je hlavní výdělečnou činností leží tato pravidelná povinnost na podnikateli. Dále je zde skupina státních pojištěnců za které odvádí toto pojištění stát, patří sem děti, důchodci, studenti, rodiče na mateřské i rodičovské dovolené, ale mohou sem patřit právě i osoby v domácnosti. A poslední skupinou jsou osoby bez zdanitelných příjmů kam patří třeba někteří nezaměstnaní a opět sem podle situace mohou spadat i některé osoby v domácnosti a ti si pak musí hradit zdravotní pojištění samostatně každý měsíc.

Zdravotní pojišťovně je nutno hlásit do osmi dnů každou změnu, která v uvedených okolnostech nastane.

Jako osoba v domácnosti můžete platit i neplatit a obojí je správně

Jak je naznačeno už v předchozím odstavci. Jako osobu v domácnosti si vás zdravotní pojišťovna může zaškatulkovat do různých kolonek podle vaší situace a zásadní v tomto případě je, že v jednom případě za vás bude hradit zdravotní pojištění stát, ale v tom druhém jej musíte pravidelně, každý měsíc hradit osobně. Jako na státního pojištěnce na vás zdravotní pojišťovna bude hledět tehdy splníte-li některá kritéria k tomu stnovená a může se tu propojovat i několik sociálních aspektů současně. V domácnosti zůstáváte z důvodů nepříznivého zdravotního stavu a jste invalidní nebo třeba pečujete o dítě do sedmi let věku či nejméně dvě děti do patnácti let, případně jinou blízkou osobu, která trpí třeba těžkým zdravotním postižením vyžadující trvalou péči další osoby.

Jak již bylo řečeno pokud má stát pojištění platit, Uvedené skutečnosti musí mít zdravotní pojišťovna řádně nahlášeny a podloženy. Znamená to doložit věk dítěte či dětí o které pečujete a splnit kritéria řádné a celodenní péče o ně. Dítě v takovém případě nesmí být umístěno v jeslích, školce nebo podobném zařízení na dobu delší než čtyři hodiny denně. V případě péče o osobu s těžkým zdravotním postižením opět nutno doložit postižení i péči. Pokud toto splníte nemusíte si se svým zdravotním pojištěním zatěžovat hlavu.

Pokud se na vás, ale žádná situace státního pojištěnce nevztahuje a jste v domácnosti pak budete zařazeni do kategorie OBZP a zde už si musíte zdravotní pojištění pravidelně platit každý měsíc z vlastní kapsy.

Sociální pojištění sice nemusíte platit vždy nicméně pozor na důchod

U sociálního pojištění je to sice jiné než u pojištění zdravotního, uvědomit si jej ale musíme, pokud nám není jedno jaká bude naše situace v důchodu. Jinými slovy kdo chce důchod musí si platit důchodové pojištění a když to nedělá jako zaměstnanec nebo podnikatel, což u osoby v domácnosti není, musí sáhnot do kapsy dobrovolně měsíčně alespoň pro minimální částku stanovenou závazně Ministerstvem práce a sociálních věcí pro příslušný rok v opačném případě by bylo nutno na budoucí důchod zapomenout. Dobrovolné důchodové popjištění může být v uvedené situaci řešením. Ale pozor pokud jste v domácnosti můžete si dobrovolně platit na důchod maximálně patnáct let případně si doplatit jeden rok zpětně než k rozhodnutí dobrovolně platit došlo a stalo se to skutečností.

Pokud se tedy uvedenými věcmi života zabýváte, průběžně je řešíte a vztahům s institucemi věnujete pozornost. Pak by ani při vašem životě v domácnosti neměla nastat situace v uvedeném ohledu zcela překvapivá a neřešitelná.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obchodní společnosti ve vlastnictví státu musí ze zákona poskytovat informace veřejnosti

Obchodní společnosti ve vlastnictví státu musí ze zákona poskytovat informace veřejnosti

Datum článku: 10. 04. 2019

Právo žádat a dostávat informace patří v naší zemi k jedněm z nejzákladnějších. Jenže uplatňování daného…

Více informací
Za zápis skutečného vlastníka se opravdu povinně hradí 1000 Kč, což následně zvedá cenu založení s. r. o.

Za zápis skutečného vlastníka se opravdu povinně hradí 1000 Kč, což následně zvedá cenu založení s. r. o.

Datum článku: 05. 04. 2019

Podnikání není z finančního hlediska vůbec snadné a podnikatel musí být neustále připraven na změny…

Více informací
Sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmu budou letos vyšší

Sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmu budou letos vyšší

Datum článku: 02. 04. 2019

Ani výpočet výše daňových pokut nemusí zůstat stále stejný. I tato veličina podléhá nejrůznějším vlivům…

Více informací
Na změnu zdravotní pojišťovny v roce 2019 zbývají poslední dny

Na změnu zdravotní pojišťovny v roce 2019 zbývají poslední dny

Datum článku: 28. 03. 2019

Zdravotní pojišťovnu může pojištěnec měnit jednou ročně třeba každý rok. Daný proces má ovšem své…

Více informací