Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy zdravotním pojišťovnám. Pro určitou část podnikatelů již lhůta dokonce vypršela.. Pokud totiž OSVČ neodevzdá tento dokument v stanoveném termínu, může se setkat s řadou nepříjemností, a to včetně finančních sankcí a výpočtu povinného pojistného v pravděpodobné výši.

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné poj 2.jpg
Datum článku: 25. 04. 2024

Podávání přehledů je pro OSVČ povinné a nezbytné pro stanovení správných plateb pojistného

Začneme tím  proč je jeho podávání tak důležité. Přehled pro zdravotní pojišťovnu obsahuje informace o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Na základě těchto údajů je poté vypočítána výše měsíčních záloh na zdravotní pojištění pro nadcházející období. Správné a včasné odevzdání přehledu zajišťuje, že výpočet záloh bude odpovídat skutečné situaci podnikatele, což může ušetřit nemalé finanční prostředky.

Pro některé podnikatele vypršel termín pro podání přehledu už v dubnu. Jiným lhůta skončí měsíc po podání přiznání k dani z příjmů

Pro OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání za rok 2023, byla lhůta pro odevzdání přehledu stanovena na 8. dubna 2024. Ti, kteří tuto lhůtu nestihli, již nemohou situaci jednoduše napravit a mohou čelit pokutám. Další skupinou jsou OSVČ, které si nechávají zpracovat daňové přiznání od daňového poradce a odevzdali daňové přiznání do 2. dubna 2024.. Tyto mají čas přehled odevzdat přehled do 2. května 2024.

Pokud přehled odevzdán není, bude kromě pokuty a penále za neplnění povinnosti vypočítáno pravděpodobné pojistné

V případě, že OSVČ nedodrží termín pro odevzdání přehledu, zdravotní pojišťovna nemá jinou možnost, než vypočítat zálohy na zdravotní pojištění z pravděpodobného příjmu. V roce 2024 toto pravděpodobné pojistné dosahuje výše 4115 Kč měsíčně, což je výrazně více než minimální záloha ve výši 2968 Kč, která by byla stanovena na základě přehledu. Rozdíl ve výši pojistného může znamenat pro mnohé OSVČ značné finanční zatížení.

Pravděpodobné pojistné je samozřejmě povinností a nehrazení opět znamená sankce

Je tedy zřejmé, že dodržení termínů a správné podání přehledů není jen formální záležitostí a nedodržení této povinnosti má velmi nepříjemné finanční následky. Pokud již k výpočtu pravděpodobného pojistného dojde, má samozřejmě podnikatel opět povinnost danou částku řádně hradit, jinak pochopitelně opět hrozí sankce, dluh na pojistném i penále.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nárok na klasické ošetřovné od roku 2025 budou mít OSVČ i zaměstnanci na dohody s pojistným

Nárok na klasické ošetřovné od roku 2025 budou mít OSVČ i zaměstnanci na dohody s pojistným

Datum článku: 16. 04. 2024

Od roku 2025 se chystá významná změna v systému nemocenského pojištění v České republice, která má značný…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Souběh více zaměstnaneckých poměrů znamená hlídat zdravotní pojištění

Souběh více zaměstnaneckých poměrů znamená hlídat zdravotní pojištění

Datum článku: 11. 04. 2024

Situace, kdy zaměstnanec má uzavřeno současně více pracovních vztahů u různých zaměstnavatelů, vyžaduje, aby…

Více informací
Zálohy na paušální daň je nutné při mateřské platit nebo přerušit živnost

Zálohy na paušální daň je nutné při mateřské platit nebo přerušit živnost

Datum článku: 10. 04. 2024

Stát před zásadním rozhodnutím není nikdy jednoduché, obzvlášť pokud se jedná o životní etapu, jako je mateřská…

Více informací