Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Čerpání podpory z programu Antivirus neznamená, že se zaměstnanci vůbec nesmí propouštět

Podpora z programu Antivirus má v těžké době epidemie pomáhat zaměstnavatelům se zachováním pracovních míst zaměstnanců. Nově mohou zaměstnavatelé uvedenou pomoc využívat až do konce měsíce dubna. Zároveň by však bylo mylné se domnívat, že zaměstnavatel, který čerpá podporu z daného programu, nesmí zaměstnance vůbec propouštět, nebo že zaměstnanec nesmí v dané situaci dát výpověď, obojí možné je.

Čerpání podpory z programu Antivirus neznamená, že se 2.jpg
Datum článku: 07. 04. 2021

I v případě čerpání příspěvku z programů Antivirus se mohou zaměstnanci propouštět, ale vždy je při tom potřeba postupovat podle pravidel a v souladu se zákonem

Podpora z programů Antivirus má bránit živelnému hromadnému propouštění ve firmách kvůli koronavirovým dopadům. Uvedená pomoc ve formě příspěvků na mzdy zaměstnanců má zaměstnavatelům pomoci, aby nemuseli propouštět zaměstnance z důvodů, že jsou v karanténě či nemocní, musí se starat o děti kvůli uzavřeným školám, nemohou pracovat kvůli uzavření firmy z rozhodnutí vlády, případně pro ně dočasně zaměstnavatel nemá práci. Všechny uvedené situace jsou zapříčiněny nepříznivou epidemickou situací, za níž nemůže zaměstnavatel ani zaměstnanec. Obě strany jsou nuceny čelit situaci, kterou nezavinily a uvedená podpora, jim má pomoci záležitost zvládnout.

Právě podpora z programů Antivirus se ukazuje jako jedna z nejúčelnějších v průběhu pandemie proto se programy průběžně upravují a podpůrné prostředky z nich budou moci podnikatelé čerpat i v měsíci dubnu 2021, i když už se několikrát uvažovalo, že tyto podpory skončí. V současnosti v rámci podpory Antivirus fungují tři programy Antivirus A, Antivirus B a Antivirus Plus. Každá z uvedených podpor je zaměřena na určitou situaci, kterou má pomoci zvládat, ale současně vždy jde o příspěvek na náhrady mezd zasaženým zaměstnancům. Zaměstnavatel musí samozřejmě vždy individuálně podle situace zvážit, který z příspěvků mu pomůže v jeho konkrétní situaci a v situaci jeho firmy. Současně u podpory z programu Antivirus vždy platí, že příspěvek je možné dostat vždy jen na zaměstnance v pracovním poměru. Jak je však naznačeno v řádcích výše, čerpání uvedené podpory pro zaměstnavatele v žádném případě neznamená, že by nesměl zaměstnance vůbec propouštět. K takovému kroku samozřejmě nemůže být v žádném případě zaměstnavatel byť třeba nepřímo nucen a zaměstnavatelé se proto čerpáním příspěvků nezavazují k tomu, že nebudou propouštět a zaměstnavateli nevzniká povinnost držet si při čerpání podpory nezměněný stav zaměstnanců.

Podporu s programu Antivirus ve většině případů nelze žádat na zaměstnance, kteří jsou ve výpovědní době, ale jsou zde i výjimky

Propouštění zaměstnanců je většinou nepříjemná záležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance a platí to stejně v situaci běžné i v časech pandemie. Někdy ale zkrátka ani podpora nepomůže k tomu, aby zaměstnavatel nemusel vůbec propouštět. Například kvůli nutnosti snižování nákladů, aby firma vůbec přežila je propouštění zaměstnanců při trvání epidemie u nejedné firmy stále větší nezbytností. Jiné zaměstnance zase navzdory pandemii musí zaměstnavatel propustit, protože porušují pracovní povinnosti, nebo naopak nemohou z různých důvodů tyto povinnosti již dále plnit. V uvedených a mnoha dalších případech je propouštění i při podpoře z programu Antivirus odůvodnitelné někdy nezbytné a zaměstnavatelé nemusí mít strach, že by o příspěvky přišli. Pokud zaměstnavatel čerpal určitou dobu příspěvek na některého zaměstnance, neznamená to, že situace musí stále pokračovat a zaměstnanec nemůže být po nějaké době propuštěn.

Ohledně programu Antivirus musí zaměstnavatel velmi pečlivě vyúčtovávat danou podporu a právě vyúčtováním doložit, že byla použita k účelům, k nimž je určena a tedy pro zaměstnance v pracovním poměru. To znamená, že příspěvek nesmí zaměstnavatel až na výjimky čerpat na zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě nebo kterému pracovní poměr výpovědí právě skončil. I v dané záležitosti ovšem existuje výjimka a příspěvek může být čerpán i na zaměstnance u něhož došlo k okamžitému zrušení pracovního poměru výpovědí, protože porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

I v době epidemie však pro zaměstnavatele platí, že v případě výpovědi dávané zaměstnanci je nutné postupovat podle ustanovení zákoníku práce a uvedený postup pečlivě zvážit i zdůvodnit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací