Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Čerpání podpory z programu Antivirus neznamená, že se zaměstnanci vůbec nesmí propouštět

Podpora z programu Antivirus má v těžké době epidemie pomáhat zaměstnavatelům se zachováním pracovních míst zaměstnanců. Nově mohou zaměstnavatelé uvedenou pomoc využívat až do konce měsíce dubna. Zároveň by však bylo mylné se domnívat, že zaměstnavatel, který čerpá podporu z daného programu, nesmí zaměstnance vůbec propouštět, nebo že zaměstnanec nesmí v dané situaci dát výpověď, obojí možné je.

Čerpání podpory z programu Antivirus neznamená, že se 2.jpg
Datum článku: 07. 04. 2021

I v případě čerpání příspěvku z programů Antivirus se mohou zaměstnanci propouštět, ale vždy je při tom potřeba postupovat podle pravidel a v souladu se zákonem

Podpora z programů Antivirus má bránit živelnému hromadnému propouštění ve firmách kvůli koronavirovým dopadům. Uvedená pomoc ve formě příspěvků na mzdy zaměstnanců má zaměstnavatelům pomoci, aby nemuseli propouštět zaměstnance z důvodů, že jsou v karanténě či nemocní, musí se starat o děti kvůli uzavřeným školám, nemohou pracovat kvůli uzavření firmy z rozhodnutí vlády, případně pro ně dočasně zaměstnavatel nemá práci. Všechny uvedené situace jsou zapříčiněny nepříznivou epidemickou situací, za níž nemůže zaměstnavatel ani zaměstnanec. Obě strany jsou nuceny čelit situaci, kterou nezavinily a uvedená podpora, jim má pomoci záležitost zvládnout.

Právě podpora z programů Antivirus se ukazuje jako jedna z nejúčelnějších v průběhu pandemie proto se programy průběžně upravují a podpůrné prostředky z nich budou moci podnikatelé čerpat i v měsíci dubnu 2021, i když už se několikrát uvažovalo, že tyto podpory skončí. V současnosti v rámci podpory Antivirus fungují tři programy Antivirus A, Antivirus B a Antivirus Plus. Každá z uvedených podpor je zaměřena na určitou situaci, kterou má pomoci zvládat, ale současně vždy jde o příspěvek na náhrady mezd zasaženým zaměstnancům. Zaměstnavatel musí samozřejmě vždy individuálně podle situace zvážit, který z příspěvků mu pomůže v jeho konkrétní situaci a v situaci jeho firmy. Současně u podpory z programu Antivirus vždy platí, že příspěvek je možné dostat vždy jen na zaměstnance v pracovním poměru. Jak je však naznačeno v řádcích výše, čerpání uvedené podpory pro zaměstnavatele v žádném případě neznamená, že by nesměl zaměstnance vůbec propouštět. K takovému kroku samozřejmě nemůže být v žádném případě zaměstnavatel byť třeba nepřímo nucen a zaměstnavatelé se proto čerpáním příspěvků nezavazují k tomu, že nebudou propouštět a zaměstnavateli nevzniká povinnost držet si při čerpání podpory nezměněný stav zaměstnanců.

Podporu s programu Antivirus ve většině případů nelze žádat na zaměstnance, kteří jsou ve výpovědní době, ale jsou zde i výjimky

Propouštění zaměstnanců je většinou nepříjemná záležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance a platí to stejně v situaci běžné i v časech pandemie. Někdy ale zkrátka ani podpora nepomůže k tomu, aby zaměstnavatel nemusel vůbec propouštět. Například kvůli nutnosti snižování nákladů, aby firma vůbec přežila je propouštění zaměstnanců při trvání epidemie u nejedné firmy stále větší nezbytností. Jiné zaměstnance zase navzdory pandemii musí zaměstnavatel propustit, protože porušují pracovní povinnosti, nebo naopak nemohou z různých důvodů tyto povinnosti již dále plnit. V uvedených a mnoha dalších případech je propouštění i při podpoře z programu Antivirus odůvodnitelné někdy nezbytné a zaměstnavatelé nemusí mít strach, že by o příspěvky přišli. Pokud zaměstnavatel čerpal určitou dobu příspěvek na některého zaměstnance, neznamená to, že situace musí stále pokračovat a zaměstnanec nemůže být po nějaké době propuštěn.

Ohledně programu Antivirus musí zaměstnavatel velmi pečlivě vyúčtovávat danou podporu a právě vyúčtováním doložit, že byla použita k účelům, k nimž je určena a tedy pro zaměstnance v pracovním poměru. To znamená, že příspěvek nesmí zaměstnavatel až na výjimky čerpat na zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě nebo kterému pracovní poměr výpovědí právě skončil. I v dané záležitosti ovšem existuje výjimka a příspěvek může být čerpán i na zaměstnance u něhož došlo k okamžitému zrušení pracovního poměru výpovědí, protože porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

I v době epidemie však pro zaměstnavatele platí, že v případě výpovědi dávané zaměstnanci je nutné postupovat podle ustanovení zákoníku práce a uvedený postup pečlivě zvážit i zdůvodnit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Datum článku: 08. 06. 2023

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být…

Více informací
Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací