Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022 vyšší

Zaměstnavatelé, kteří v těchto dnech tedy po 20 srpnu 2022 vysílají zaměstnance na tuzemské služební cesty, musí svým pracovníkům přidat peníze zejména na stravné a případně i na pohonné hmoty.

Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022 vy 2.jpg
Datum článku: 22. 08. 2022

Na stravu na tuzemských služebních cestách je nutné od 20, srpna 2022 zaměstnancům povinně přidat nejméně o několik desítek korun navíc

Každý zaměstnavatel, který vysílá zaměstnance na služební cestu, má vždy ze zákona povinnost uhradit danému zaměstnanci také náklady, které mu při konání dané cesty prokazatelně vznikly. Výši částek, které musí zaměstnavatelé zaměstnancům v rámci cestovních náhrad takto vyplatit, stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí. Většinou se uvedené cifry mění vždy k prvnímu lednu příslušného roku.

Letos je však vše jinak kvůli neustále stoupající inflaci a vysokým cenám zvyšovat ceny daleko častěji než kdykoli dříve. Od 20. srpna 2022 je nutné zaměstnancům, kteří odcházejí plnit pracovní úkoly na tuzemskou pracovní cestu přidat peníze na jídlo případně i na benzín, pokud budou k cestě používat vlastní automobil na benzín s oktanovým číslem 98.

Stravné na tuzemské služební cesty se od uvedeného data zvedá docela znatelně. Stále platí, že u zaměstnanců ve státní sféře je přesně stanoveno rozmezí částky, kterou musí na jídlo při konání pracovní cesty o určité délce od zaměstnavatele dostat. U zaměstnanců v soukromé sféře je stanovena zákonem vždy minimální spodní výše částky, kterou zaměstnanec musí na jídlo obdržet při určité délce pracovní cesty, ale horní hranice stanovena není.

Délka pracovní cesty je rozdělena do tří pásem. V nejkratším pásmu trvání musí zaměstnanci dostat na jídlo na služební cestě o 21 Kč více. Při středně dlouhé cestě musí být stravné navýšeno minimálně o 30 Kč a při dlouhé cestě je třeba stravné zvýšit o 47 Kč nebo více.

Státní zaměstnanci musí na stravné na služební cestě konané po 20. srpnu 2022 dostat:

  • 120 až 142 Kč pokud pracovní cesta trvá alespoň 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč až 219 Kč při trvání pracovní cesty v rozmezí nad 12 hodin do 18 hodin celkového času trvání,
  • 284 Kč až 340 Kč musí na tuzemském stravném dostat státní zaměstnanec, který koná pracovní cestu delší než 18 hodin.

 

Zaměstnanec u podnikatele čili v soukromé sféře musí na stravné v rámci cestovních náhrad dostat nově minimálně:

  • 120 Kč a libovolně více pokud cesta trvá v rozmezí 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč a více pokud bude pracovní cesta trvat déle než 12 hodin a maximálně 18 hodin a
  • 284 Kč a více pokud bude pracovní cesta trvat déle než 18 hodin.

Konkrétní výdaje za konkrétní jídlo zaměstnanci prokazovat nemusí, mají nárok na uvedený paušál částky stravného podle délky trvání pracovní cesty. Stále stejně však u služebních cest platí, že pokud nějaké jídlo na služební cestě zajišťuje přímo zaměstnavatel přes obchodního partnera formou hrazené pracovní snídaně, oběda či večeře, částka stravného se zaměstnanci samozřejmě úměrně snižuje o poskytnutou stravu,

Nárok na stravné nemusí u zaměstnance vzniknout vůbec, pokud na pracovní cestě v rozsahu od 5 do 12 hodin trvání má zajištěna dvě plnohodnotná jídla např. snídani oběd či oběd a večeři.

Ani pokud zaměstnanec koná cestu delší, než 12 hodin nemusí mu vzniknout nárok na stravné, pokud mu zaměstnavatel zajistí při pracovní cestě, která netrvá déle, než 18 hodin tři plnohodnotná jídla na den.

Pokud bude zaměstnanec při pracovní cestě používat vlastní auto, je třeba mu přidat také na benzín více než dosud, pokud používá benzín 98 oktanů.

Výdaje na služebních cestách zaměstnanců samozřejmě ovlivňují používané dopravní prostředky. Pokud zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele používá vlastní automobil, musí to zaměstnavatel promítnout do poskytnutých náhrad.

Pohonné hmoty samozřejmě v letošním roce také velmi zdražují a musí se tomu přizpůsobit i náhrady. Už od 14. května 2022 se zvýšily cestovní náhrady za benzín při použití vlastního auta zaměstnance na služební cestě, pokud zaměstnanec používá auto na benzín s oktanovým číslem 95. Částka se zvedla z 37.10 Kč na 44.50 za litr pohonné hmoty. Stejně tak se od května zvedla náhrada řidičům používajícím soukromý automobil na motorovou naftu či elektromobil.

Od 20 srpna 2022 je však třeba navýšit cestovní náhrady i řidičům používajícím na pracovní cestě vlastní automobil na benzín s oktanovým číslem 98, kde se cena v květnu neměnila. Od výše zmíněného 20, srpna 2022 však změna ceny nastává a za litr benzínu 98 je třeba zde poskytnout při pracovních cestách nově 51,40 Kč.

Zahraniční stravné v roce 2022 se od ledna 2022 zatím nemění

Pokud zaměstnanec koná pro zaměstnavatele služební cestu v zahraničí, náleží mu samozřejmě taktéž náhrada výdajů s tím spojených. Sazby stravného pro zahraniční cesty stanoví příslušná vyhláška ministerstva financí a ceny se samozřejmě pokud si to situace žádá, také mění. K úpravám většinou dochází taktéž k 1. lednu daného roku ve státech, kde je  to třeba. Samozřejmě je zde možnost taktéž měnit sazby i mimořádně během roku, pokud v daném státě dojde k mimořádnému zvýšení či snížení cen s rozdílem nejméně 20 procent. V lednu roku 2022 se měnily sazby u devíti různých zemí, ale jiné změny však v daném případě v roce 2022 potřeba dle ministerstva nebyly.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Stát i v roce 2024 poskytne o  něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Stát i v roce 2024 poskytne o něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Datum článku: 12. 04. 2024

Když se zaměstnavatel dostane do situace insolvence a není schopen svým zaměstnancům vyplácet mzdy nebo platy, mohou…

Více informací