Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Čím dokládat očkování na Covid-19 a kde se doklad získává

Prokazování bezinfekčnosti na nemoc Covid-19 je v současnosti nutné na mnoha místech a týká se všech věkových kategorií. Prokázat uvedenou záležitost je možné platným antigenním či PCR testem, potvrzením o prodělání nemoci ve lhůtě 180 dnů nebo dokladem o očkování. Jenže, čím doložit právě očkování, když má člověk zatím jen první dávku ze dvou? A kde vůbec onen doklad shánět?

Čím dokládat očkování na Covid-19 a kde se doklad  2.jpg
Datum článku: 28. 05. 2021

První dávku očkování lze prokazovat kartičkou s termínem druhého očkování. Doklad jde vyžádat i zpětně, tam, kde byl občan očkován

Asi nejjistějším dokladem o bezinfekčnosti na Covid-19 je prodělané očkování. Je jednoznačně přesnější a trvanlivější než jakýkoli test, a v některých případech je jistější než prodělání nemoci samotné.

Před několika dny Ministerstvo zdravotnictví upravilo protiepidemická opatření tak, aby už i první dávka v případě dvou dávkového schématu očkování stačila po určitou dobu k prokázání bezinfekčnosti, všude, kde je nutné to prokazovat. Prokazovat se očkováním i po první dávce vakcíny mohou všichni, kterým od tohoto očkování uplynou tři týdny nebo více. Pokud tato doba u dvoufázového očkování neuplyne, očkováním se ještě prokazovat nelze, protože teprve právě až po uplynutí minimálně oněch 21 dnů je v lidském těle uzpůsobeno vše tak, aby ochrana byla dostatečná. Občané očkovaní jedno dávkovým typem vakcíny se mohou jako naočkovaní prokazovat již po čtrnácti dnech od očkování.

K prokázání první dávky u dvoufázové vakcíny jedinec ještě nemá konečný certifikát o provedeném očkování, ale to že má již první dávku s příslušnou dávkou za sebou může prokazovat kartičkou z očkovacího centra či od svého lékaře, kde má uveden termín o druhého očkování. Někteří praktičtí lékaři k uvedenému záznamu vydávali dokonce očkovací průkaz pro jiná očkování, kde jsou uvedeny dané termíny a samozřejmě razítko zdravotnického zařízení. Pokud očkovaný v očkovacím centru žádnou podobnou kartičku nedostal, může si o ni nyní požádat dodatečně a s vydáním by neměl být problém.

K dispozici je také certifikát, který se v současnosti vydává po druhé dávce, ale od 1. června se certifikát o očkování bude vydávat už po první dávce

K potvrzení o očkování proti Covidu slouží také certifikát vydávaný k danému účelu ministerstvem zdravotnictví. Háček je v tom, že uvedený certifikát  v současnosti dostávají jen ti, kdo mají očkování ukončeno. Od prvního června se však má situace přizpůsobit novým pravidlům a uvedený dokument bude vydáván už po první dávce očkování.

Výhodou certifikátu je, že je vydáván nejen v místě, kde je dotčený očkován, ale lze jej získat i elektronickou cestou třeba dodatečně.

Je možné si vyžádat jeho zaslání na e-mail, který očkovaný zadával při registraci k očkování do centrálního rezervačního systému. Certifikát jde či půjde stáhnout i na webu Očkovací portál občana ministerstva zdravotnictví na www.ocko.uzis.cz,. Zde opět platí, že ti, kdo již mají očkování ukončeno, mohou si zde svůj certifikát po zadání identifikace již nyní. Ti kdo mají teprve první dávku očkování, si na certifikát musí počkat do výše uvedeného prvního červnového dne, kdy půjde stáhnout už po první dávce vakcíny.

Pro stažení certifikátu je třeba se na očkovacím portále občana přihlásit do jeho systému. Je možné se přihlásit pomocí takzvané e-identity nebo zvolit přihlášení pomocí rodného čísla, čísla občanského průkazu a speciální SMS, která žadateli přijde na telefonní číslo, které zadával při registraci k očkování.

Po zadání uvedených údajů se již občan dostane ke svým údajům, kde si najede na tlačítko očkovací certifikát a kliknutím si jej může vytisknout. Znovu podotýkáme, že v současnosti se certifikát podaří vytisknout jen lidem s ukončeným očkováním, ale od 1. června 2021 už bude získání možné pro všechny, tedy i pro osoby po první dávce.

Pozor první dávkou se lze prokazovat maximálně 90 dnů a ani ukončené očkování nebude platné navždy

Závěrem je třeba upozornit, že očkováním první dávkou se lze prokazovat jen po určitou dobu. Takže všichni, kdo si pohrávají s myšlenkou nejít na druhou dávku vakcíny, pokud mají vakcínu dostat ve dvou dávkách, by měli své jednání pečlivě zvážit. Tam, kde jsou k naočkování potřeba dvě dávky je nutné obě dávky absolvovat. Z uvedeného důvodu proto bude možné prokazovat se první dávkou očkování maximálně po 90 dnů.

Ovšem ani občané, kteří poctivě absolvují dávky obě, nebudou mít hotovo navždy. Vědci dnes již potvrdili, že přeočkování, s největší pravděpodobností po devíti měsících, bude nutné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací