Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co přesně má být v kontrolním hlášení, není jasné

Novela zákona o DPH počítá se zavedením kontrolního hlášení k DPH od roku 2016. Podnikatelé by se na tuto novou administrativu měli začít zvolna připravovat, ale háček je v tom, že se zatím přesně neví, co má toto hlášení obsahovat. Ani zákon toto zatím jednoznačně nedefinuje. Podnikatelé se také ptají, zda vůbec bude finanční správa schopna tak velké množství dat zpracovat.

Co přesně má být v kontrolním hlášení není jasné.jpg
Datum článku: 07. 11. 2014

Zavedení kontrolního hlášení k DPH má pomoci v boji proti daňovým únikům. Toto hlášení budou muset povinně podávat všichni aktivní plátci DPH.

Koho se kontrolní hlášení bude týkat

Kontrolní hlášení bude muset podávat plátce když:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odstavec 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého je nárok na odpočet daně podle §
  • 92 odstavec 6 písmeno b) a c), nebo investiční zlato vyrobil, nebo přeměnil zlato na investiční zlato v souladu s příslušným zákonem.

Hlášení se nebude týkat

identifikovaných osob podle § 6g až 6i zákona o DPH
osob, které nejsou plátcem DPH

Kontrolní hlášení nepodává plátce který,

  • uskutečnil pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění s nárokem na odpočet daně podle § 63,
  • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu EU.


Při podávání kontrolního hlášení musí být dodrženy náležitosti:

  • musí být uvedeny předepsané údaje potřebné pro správu daní,
  • musí být podáváno za kalendářní měsíc, a to do 25 dne po skončení daného měsíce,
  • musí být podáno pouze elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně v odpovídajícím formátu a struktuře způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Náklady spojené s kontrolním hlášením nebudou velké a podnikatele nezatíží

Podle ministerstva financí náklady na zavedení kontrolního hlášení k DPH nebudou příliš vysoké a podnikatele by neměly příliš zatížit. V podstatě by se mělo jednat pouze o jednorázovou úpravu softwaru. Předpokládá se, že většina plátců zavede vyplňování kontrolního výkazu do svého účetního systému a výkaz bude vyplňován v podstatě automaticky.

Zatím není jasné, co přesně má hlášení obsahovat

Podstatnou vadou na kráse kontrolního hlášení zatím je, že ani zákon dosud jasně neudává, co přesně má kontrolní hlášení obsahovat. A to vadí Hospodářské komoře ČR a hlavně podnikatelům. V novele se praví, že hlášení musí obsahovat “údaje potřebné pro správu daně.“ Problém je, že za touto podmínkou se může skrývat obrovské množství údajů. Podnikatelé se proto obávají, že jim administrativa, oproti dnešku, výrazně vzroste. V současné době podnikatelé vedou evidenci o DPH podle § 100 zákona o DPH. Podle Hospodářské komory by mělo být jasně řečeno, které údaje jsou pro nový výkaz potřebné, protože při nedodání kontrolního hlášení hrozí pokuta. Hospodářská komora usilovala o to, aby se kontrolní hlášení k DPH vztahovalo jen na podnikatele, kteří mají roční obrat vyšší než 500 tisíc korun, ale u vlády s tímto návrhem neuspěla.

Když hlášení nebude včas podáno, přijde automatická pokuta

Když plátce nepodá hlášení včas, automaticky mu začne nabihat penále za nesplnění povinnosti a současně bude, do pěti dnů finančním úřadem vyzván, aby svou povinnost splnil. Výše penále závisí na tom, jak rychle podnikatel chybu napraví.
Pokuta může být v hodnotě
1000 Kč když podnikatel hlášení podá dodatečně ještě než k tomu bude vyzván
10 000 Kč pokud jej podá v náhradní lhůtě, když k tomu byl správcem daně vyzván,
30 000 Kč jestliže jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
50 000 Kč jestliže jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Finanční úřad může udělit i pokutu 500 000 Kč podnikateli, který opakovaně přes výzvy nepodává kontrolní hlášení a maří tím výkon správy daně.

Budou data z výkazů opravdu prospěšně využita

Podnikatelé sice chápou snahu o zabránění daňovým unikům, ale kladou otázku. Jak se finanční úřad vyrovná s obrovským množstvím administrativy, kterou výkazy přinesou? Půjde o obrovské množství údajů, které musí být vyhodnoceny a zpracovány, pokud mají sloužit svému účelu. Podnikatelům se nechce do zbytečné administrativy, která by zůstala bez užitku v počítačích.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Finanční správa kontroluje, zda poskytovatelé služeb přes Airbnb řádně odvádějí daně

Finanční správa kontroluje, zda poskytovatelé služeb přes Airbnb řádně odvádějí daně

Datum článku: 21. 08. 2019

Pečlivé plnění daňových povinností je při každém podnikání velmi důležité. Kdo se uvedené záležitosti…

Více informací
Finanční správě se stále lépe daří vymáhat nedoplatky daní

Finanční správě se stále lépe daří vymáhat nedoplatky daní

Datum článku: 30. 07. 2019

Daňoví hříšníci, kteří třeba jen občas zapomínají plnit daňové povinnosti a platit daně by si měli dávat…

Více informací
Novinky v tiskopisech k přiznání za zdaňovací období 2019

Novinky v tiskopisech k přiznání za zdaňovací období 2019

Datum článku: 24. 07. 2019

Je to pár týdnů co poslední z poplatníků odevzdali daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok…

Více informací
Finanční správa rozhodně nezahálí a nad daněmi bdí

Finanční správa rozhodně nezahálí a nad daněmi bdí

Datum článku: 22. 07. 2019

Názory na činnost Finanční správy jsou stále velmi kritické, ale daný orgán nad porušováním a obcházením…

Více informací