Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Covidové dotace, některé je třeba zdanit a jiné uvést v daňové evidenci

Podpůrné peníze, které v roce 2021 pomáhaly podnikatelům unést covidové restrikce a jak je to s jejich zdaněním? I uvedené podpory se daně týkají. Peníze z programů jako například Covid-Nájemné, Covid-Gastro a další se musí objevit v daňovém přiznání a peníze třeba z kompenzačního bonusu musí být zaznamenány v daňové evidenci.

Covidové dotace, některé je třeba zdanit a jiné uv 2.jpg
Datum článku: 14. 02. 2022

Podnikatelé, kteří v roce 2021 dostali některou z covidových dotací si musí dát pozor na to, zda ji uvádět či neuvádět v přiznání

Podnikatelé z řad fyzických i právnických osob si pomalu chystají podklady k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2021. Tak jako každý rok je nutné řádně se zamyslet, aby v přiznání byly uvedeny skutečně všechny příjmy, které podnikatel v uvedeném období měl, a na žádný se nezapomnělo. Zvláštní pozornost musí, podnikatelé věnovat příjmům, které jim případně byly poskytnuty jako pomoc související s nepříjemnostmi souvisejícími s epidemií nemoci Covid-19.

Je zásadní si uvědomit, že i tyto prostředky je nutné vypořádat s daněmi. Bylo by totiž chybou si myslet, že všechny z těchto prostředků jsou od daně osvobozeny. Jak prozrazují řádky výše, mnohé z nich zdaněny být musí.

Pokud měl podnikatel v roce 2021 podpůrný příjem z některého vládního dotačního programu Covid-Nájemné, Covid-Gastro, Covid-kultura, či Covid-sport, musí tyto prostředky uvést v daňovém přiznání k dani z příjmů podávaném v roce 2022 a odvést z nich příslušnou daň. V daném případě se totiž jedná o provozní dotace, které podléhají zdanění podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Ošetřovné na děti a kompenzační bonus se do přiznání neuvádí, ale kompenzační bonus se započítává do příjmů při zvýhodnění manželku

Peníze poskytované jako ošetřovné pro OSVČ, tedy speciální typ ošetřovného, který se právě z důvodů epidemií uzavřených škol a školských zařízení, poskytoval uvedené skupině, se do daňového přiznání neuvádí, protože se jedná o příjem ze zákona osvobozený od daně z příjmu dle § 4 ZDP. Příjmem osvobozeným od daně je i kompenzační bonus poskytovaný OSVČ a společníkům malých společností s ručením omezeným ani z této podpory se neodvádí daň a nemusí být uvedena v daňovém přiznání. Avšak pozor pokud podnikatel bude chtít uplatňovat slevu na manželku s nízkými příjmy do 68 000 Kč za rok je kompenzační bonus jedním z příjmů, které se v dané souvislosti uvádí, a tedy případně zvyšuje částku rozhodných příjmů.

Oba výše uvedené příjmy se tedy neuvádí do přiznání, ale podnikatelé, kteří mají povinnost vést daňovou evidenci, musí oba z těchto příjmů, pokud se jich týkají zaznamenat v této administrativě jako příjem/příjmy neovlivňující základ daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Datum článku: 09. 08. 2023

Spory mezi podnikateli ohledně neplnění dohodnutých závazků a z toho vzešlých dluhů jsou velmi nepříjemné, ale…

Více informací
Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Datum článku: 25. 07. 2023

Osoby samostatně výdělečně činné, které si pro podání daňového přiznání zvolily služby daňového poradce,…

Více informací
Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o mimořádné dotace pro rok 2023

Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o mimořádné dotace pro rok 2023

Datum článku: 26. 06. 2023

Současná nesnadná ekonomická situace naší země doléhá den ode dne tíživěji také na poskytovatele sociálních…

Více informací