Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z nemovitosti se musí platit i v roce 2021, a pokud nepřijde složenka, která přijít má je třeba to nahlásit finančnímu úřadu a situaci řešit

Majitelé nemovitosti či dokonce několika nemovitostí musí i v roce 2021 věnovat pozornost platbě daně z nemovitých věcí a včas a správně uvedenou povinnost splnit. To, že nepřišla poplatníkovi složenka, není argument pro neplacení daně, ale naopak je to důvod zapátrat v čem je problém a situaci řešit, protože jinak dozajista přijde sankce za neplnění povinností.

Daň z nemovitosti se musí platit i v roce 2021, a pokud nepřijde složenka, která přijít má je třeba to nahlásit finančnímu úřadu  2.jpg
Datum článku: 07. 05. 2021

To, že nepřišla platební složenka, není ani v koronavirové době uznatelným důvodem pro nezaplacení daně z nemovitosti

Všechny daňové povinnosti je třeba patřičně plnit i v těžkých dobách, a pokud tak poplatník bez uznatelného pádného důvodu nečiní, pak musí očekávat jen problémy a sankce. Uvedené beze zbytku platí i pro povinnost platby daně z nemovitosti nebo novější terminologií daně z nemovitých věcí.

I tento portál už v jednom z předchozích článků informoval poplatníky, že uvedenou povinnost platby daně je i v roce 2021 splnit, pokud je předepsaná daň vyšší než 5000 Kč do posledního květnového dne roku 2021. Poplatníci, kterým letos daň vychází v částce 5000 Kč nebo nižší musí povinnost splnit právě do uvedeného 31. května, kdy končí zákonem stanovená lhůta. Tak jako v minulých letech je zde i letos možnost bez sankce zaplatit ještě i do pěti dnů od skončení této lhůty. Poplatníci s daní nad 5000 Kč si i v roce 2021 platbu rozdělit dvě splátky a druhou část zaplatit až na podzim.

Další důležitou informací, kterou již pravidelní čtenáři těchto stránek také možná zaznamenali je, že pokud se poplatník dostal v důsledku koronavirových problémů do skutečně svízelné finanční situace, může si v roce 2021 požádat o posečkání s platbou uvedené daně a zaplatit v náhradním termínu.

V žádném případě však důvodem nesplnění této povinnosti nemůže být to, že poplatníkovi nepřišla složenka do poštovní schránky. Složenky jsou, tak jako v letech minulých rozesílány poplatníkům postupně a podle informačních stránek finanční správy budou poplatníkům složenky roznášeny až do 25. května 2021.

Poplatníci, kteří uvedenou složenku dostat mají a neobdrží ji nejpozději do dvou dnů po 25. květnu musí ve vlastním zájmu začít záležitost řešit

Důvodů proč složenka nedorazí, může být více. Opožděné dodání pošty, změna adresy poplatníka nebo třeba to, že poplatník zapomněl, že si požádal, aby mu byly údaje potřebné k vyřízení platby uvedené daně zasílány jiným způsobem, než právě složenkou. Pokud si poplatník požádal o zasílání těchto údajů do datové schránky, na e-mail nebo žádal o možnost provádět uvedenou úhradu přes SIPO, složenka mu už nepřijde.

V každém případě pokud poplatník o žádnou z uvedených změn nežádal a složenka mu nedorazí ani nejbližší dny po pětadvacátém květnu, pak musí sám ve vlastním zájmu začít situaci řešit, protože jinak mu už v červnu může začít nabíhat sankce za nesplnění povinnosti.

O situaci je třeba informovat příslušný finanční úřad, získat si nutné údaje k platbě a poté zaplatit běžným převodem na účet nebo přímo na úřadě

I když složenka nepřijde, situaci je možné vyřešit poměrně snadno a povinnost patřičně splnit. Důležité však je už nijak dlouho s řešením neotálet. Je důležité kontaktovat telefonicky či osobně příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází nemovitost či nemovitosti, z nichž má být zaplacena daň. Úřad je třeba seznámit se situací, že poplatník neobdržel složenku a domluvit se na vyřešení situace. Daň je možné zaplatit i prostým převodem z účtu poplatníka na účet úřadu, jen je k tomu potřeba získat potřebné údaje. Uvedenými údaji je číslo bankovního účtu daného úřadu, částka daně, která má být zaplacena a konstantní symbol, kterým je v uvedeném případě číslo 1148. Jako variabilní symbol uvádí poplatník své rodné číslo nebo IČO v případě podnikatelské nemovitosti. Daň je také možné uhradit fyzicky přímo na úřadě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací