Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z prodeje nemovitosti není totéž jako daň z nemovitých věcí

Daň z prodeje nemovitosti není to samé co daň z nemovitých věcí. Daň z prodeje nemovitosti je daní z příjmů a prodávající ji musí uhradit vždy, pokud není zákonem od uvedené povinnosti jednoznačně osvobozen. Důvodů k osvobození od této daně z prodeje je však hned několik.

Daň z prodeje nemovitosti není totéž jako da 2.jpg
Datum článku: 15. 11. 2021

Platba daně z příjmů z úplatného prodeje nemovitostí prodávajícího nemine, pokud není osvobozen ze zákona

Daňové záležitosti ohledně nemovitostí mohou člověka neznalého daňové problematiky mírně zmást, protože jak naznačuje úvod článku něco jiného je daň z nemovitosti čili přesněji daň z nemovitých věcí a jiná záležitost je daň z prodeje nemovitosti.

Daň z vlastnictví nemovitosti čili daň z nemovitých věcí je mezi veřejností častěji také nazývána jen zkráceně daň z nemovitostí. Jedná se o majetkovou daň, kterou musí vlastníci nemovitostí čili nejen vlastníci domů, ale i bytů a pozemků platit pravidelně každý rok nejpozději do konce května, ale to není tatáž daň jako daň z prodeje nemovitosti.

Daň z prodeje nemovitosti vzniká v případě úplatného prodeje nemovitostí. Prodej nemovitosti, ať už se jedná o dům, byt, chatu, garáž či pozemek, přináší prodávajícímu příjem a tento příjem musí být náležitě zdaněn, pokud zákon o dani z příjmu nestanoví, že je takový příjem od daně osvobozen. Daň z prodeje nemovitostí patří do skupiny daní z příjmu a činí 15 procent z příjmu a platí ji prodávající. Uvedený příjem musí být vždy uveden v daňovém přiznání za daný rok. Pokud tedy člověk má příjem z tohoto prodeje, musí v daném roce podat přiznání k dani z příjmů, i kdyby jinak přiznání podávat nemusel, protože by za něho daňové záležitosti třeba vyřešil zaměstnavatel.

V pěti situacích zákon od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozuje

Jak je několikrát řečeno výše zákon od povinnosti platit daň z prodeje nemovitosti v určitých situacích i osvobozuje. Jde o situace kdy:

  • prodávající vlastní nemovitost před prodejem minimálně nově 10 let,
  • prodávající měl alespoň dva roky před prodejem v nemovitosti trvalé bydliště,
  • získané peníze prodávající opět použije na uspokojení své bytové potřeby,
  • použití prostředků z prodeje družstevního podílu na uspokojení bytové potřeby prodejce,
  • prodej domu získaného dědictvím v přímé linii.

Nyní se na osvobozující situace podívejme podrobněji

V prvním případě osvobození od daně při prodeji nastává, pokud od okamžiku, kdy vlastník dům nabyl do okamžiku, kdy jej prodává, uplynulo v roce 2021 nejméně 10 let. Do roku 2020 stačilo k danému osvobození pět let. V daném případě nastává od roku 2021 změna a jsou zde dvě platné situace. Původní pětiletá lhůta zůstává pro všechny nemovitosti nabyté do posledního dne roku 2020. Tam kde k nabytí nemovitosti došlo až 1. 1. 2021 a později je k osvobození od daně z prodeje potřeba již uvedených 10 let od nabytí a záležitost se tedy týká prodeje budoucího.

Druhý případ osvobození od daně má podmínku bydlení v prodávané nemovitosti domě bytě, alespoň dva roky bezprostředně před prodejem. To že prodávající nemovitost skutečně nejméně dva roky užíval k trvalému bydlení je třeba pro osvobození dokázat finančnímu úřadu potvrzením sousedů případně doručovanou korespondencí.

Třetí možností osvobození od daně při prodeje nemovitosti je možnost, kdy peníze získané z prodeje použije prodávající znovu na pořízení jiného vlastního bydlení. Prostředky musí být uvedeným způsobem použity nejpozději do jednoho roku od prodeje. Finančnímu úřadu je v daném případě potřeba přiznat prodej a doložit, že získané prostředky byly znovu použity k uspokojení bytové potřeby prodávajícího.

Osvobození od daně z prodeje se vztahuje i na prodej domu či bytu získaného dědictvím v přímé linii, tedy v linii mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty či mezi manžely. Sourozenci, strýcové, tety, neteře, synovci do dané skupiny nepatří.

Osvobození od daně z prodeje neplatí pro nemovitosti zahrnuté v obchodním majetku

Podnikatelé však mají situaci jinou a daň z příjmu z prodeje nemovitosti musí zaplatit vždy, když prodají nemovitost zahrnutou v obchodním majetku. Daň je nutné zaplatit i tehdy, pokud je prodávaná nemovitost v obchodním majetku jednoho z manželů při společném jmění manželů.

Výše popisované osvobození platí jen pro vlastníky fyzické osoby, kde předmětná nemovitost nepatří do obchodního majetku při případném podnikání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací