Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z prodeje nemovitosti není totéž jako daň z nemovitých věcí

Daň z prodeje nemovitosti není to samé co daň z nemovitých věcí. Daň z prodeje nemovitosti je daní z příjmů a prodávající ji musí uhradit vždy, pokud není zákonem od uvedené povinnosti jednoznačně osvobozen. Důvodů k osvobození od této daně z prodeje je však hned několik.

Daň z prodeje nemovitosti není totéž jako da 2.jpg
Datum článku: 15. 11. 2021

Platba daně z příjmů z úplatného prodeje nemovitostí prodávajícího nemine, pokud není osvobozen ze zákona

Daňové záležitosti ohledně nemovitostí mohou člověka neznalého daňové problematiky mírně zmást, protože jak naznačuje úvod článku něco jiného je daň z nemovitosti čili přesněji daň z nemovitých věcí a jiná záležitost je daň z prodeje nemovitosti.

Daň z vlastnictví nemovitosti čili daň z nemovitých věcí je mezi veřejností častěji také nazývána jen zkráceně daň z nemovitostí. Jedná se o majetkovou daň, kterou musí vlastníci nemovitostí čili nejen vlastníci domů, ale i bytů a pozemků platit pravidelně každý rok nejpozději do konce května, ale to není tatáž daň jako daň z prodeje nemovitosti.

Daň z prodeje nemovitosti vzniká v případě úplatného prodeje nemovitostí. Prodej nemovitosti, ať už se jedná o dům, byt, chatu, garáž či pozemek, přináší prodávajícímu příjem a tento příjem musí být náležitě zdaněn, pokud zákon o dani z příjmu nestanoví, že je takový příjem od daně osvobozen. Daň z prodeje nemovitostí patří do skupiny daní z příjmu a činí 15 procent z příjmu a platí ji prodávající. Uvedený příjem musí být vždy uveden v daňovém přiznání za daný rok. Pokud tedy člověk má příjem z tohoto prodeje, musí v daném roce podat přiznání k dani z příjmů, i kdyby jinak přiznání podávat nemusel, protože by za něho daňové záležitosti třeba vyřešil zaměstnavatel.

V pěti situacích zákon od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozuje

Jak je několikrát řečeno výše zákon od povinnosti platit daň z prodeje nemovitosti v určitých situacích i osvobozuje. Jde o situace kdy:

  • prodávající vlastní nemovitost před prodejem minimálně nově 10 let,
  • prodávající měl alespoň dva roky před prodejem v nemovitosti trvalé bydliště,
  • získané peníze prodávající opět použije na uspokojení své bytové potřeby,
  • použití prostředků z prodeje družstevního podílu na uspokojení bytové potřeby prodejce,
  • prodej domu získaného dědictvím v přímé linii.

Nyní se na osvobozující situace podívejme podrobněji

V prvním případě osvobození od daně při prodeji nastává, pokud od okamžiku, kdy vlastník dům nabyl do okamžiku, kdy jej prodává, uplynulo v roce 2021 nejméně 10 let. Do roku 2020 stačilo k danému osvobození pět let. V daném případě nastává od roku 2021 změna a jsou zde dvě platné situace. Původní pětiletá lhůta zůstává pro všechny nemovitosti nabyté do posledního dne roku 2020. Tam kde k nabytí nemovitosti došlo až 1. 1. 2021 a později je k osvobození od daně z prodeje potřeba již uvedených 10 let od nabytí a záležitost se tedy týká prodeje budoucího.

Druhý případ osvobození od daně má podmínku bydlení v prodávané nemovitosti domě bytě, alespoň dva roky bezprostředně před prodejem. To že prodávající nemovitost skutečně nejméně dva roky užíval k trvalému bydlení je třeba pro osvobození dokázat finančnímu úřadu potvrzením sousedů případně doručovanou korespondencí.

Třetí možností osvobození od daně při prodeje nemovitosti je možnost, kdy peníze získané z prodeje použije prodávající znovu na pořízení jiného vlastního bydlení. Prostředky musí být uvedeným způsobem použity nejpozději do jednoho roku od prodeje. Finančnímu úřadu je v daném případě potřeba přiznat prodej a doložit, že získané prostředky byly znovu použity k uspokojení bytové potřeby prodávajícího.

Osvobození od daně z prodeje se vztahuje i na prodej domu či bytu získaného dědictvím v přímé linii, tedy v linii mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty či mezi manžely. Sourozenci, strýcové, tety, neteře, synovci do dané skupiny nepatří.

Osvobození od daně z prodeje neplatí pro nemovitosti zahrnuté v obchodním majetku

Podnikatelé však mají situaci jinou a daň z příjmu z prodeje nemovitosti musí zaplatit vždy, když prodají nemovitost zahrnutou v obchodním majetku. Daň je nutné zaplatit i tehdy, pokud je prodávaná nemovitost v obchodním majetku jednoho z manželů při společném jmění manželů.

Výše popisované osvobození platí jen pro vlastníky fyzické osoby, kde předmětná nemovitost nepatří do obchodního majetku při případném podnikání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

Datum článku: 04. 07. 2022

V současné době, kdy ceny úplně všeho stoupají den ode dne vzhůru, není nijak výjimečné, že si mnoho…

Více informací
Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července  k hazardním hrám

Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července k hazardním hrám

Datum článku: 30. 06. 2022

Provozovatelé hazardních her si musí od července 2022 opět více hlídat svoji klientelu. Rozroste se totiž počet…

Více informací
Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Datum článku: 29. 06. 2022

Digitalizace a elektronizace nejrůznějších i velmi zásadních dokumentů je stále častější, a proto je také…

Více informací
Dovolenou je možné i prodloužit, ale ne u státních zaměstnanců

Dovolenou je možné i prodloužit, ale ne u státních zaměstnanců

Datum článku: 23. 06. 2022

Možnost delší dovolené je většinou zaměstnanci vítána a bývá to i dobrým motivačním prvkem k větší…

Více informací