Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňová kontrola, co ji zajímá nejčastěji a jak ji zvládnout

Daňová kontrola není pro podnikatele nikdy příliš příjemná věc, ale občas je to záležitost nevyhnutelná a je nutné ji nějak zvládnout, pokud možno se ctí, bez velkého rozruchu a s co nejmenším narušením běžného chodu firmy. Proč, ale kontrola může přijít? Co ji nejčastěji zajímá? Jak se má kontrolovaná firma či podnikatel chovat a jaká má vlastně práva?

Daňová kontrola, co ji zajímá nejčastěji a jak ji z 2.jpg
Datum článku: 22. 07. 2020

Daňová kontrola ve většině případů přichází z nějakého popudu a má svá pravidla stanovená zákonem

Kontrola i ta daňová je vždy zjišťující ověřující proces, jestli záležitosti fungují, tak jak mají, nebo ještě častěji proč se zdá, že věci spíše nefungují a zdá se být někde problém. Hlavním účelem kontrol je zjistit a co nejdříve odstranit vzniklé nesrovnalosti či pochybení a v ideálním případě ještě předejít vzniku těchto pochybení. Daňové kontroly prověřují plnění daňových a odvodových povinností podnikatelů a firem a kladou si za cíl předcházet či alespoň co nejdříve zachytit vznikající dluhy daně i nejrůznější podvodné daňové praktiky.

Většina daňových specialistů potvrzuje, že namátkových daňových kontrol je dnes minimum, a že tedy většina kontrolních akcí vzniká z nějakého zjištění nejasností, nesrovnalostí v daňových přiznáních, účetních výkazech nesrovnalostech ohledně plnění zdravotního či sociálního pojištění a podobně. Finanční úřad potažmo správci daně totiž průběžně sledují chování daňových subjektů a to jak plní či neplní zákonem uložené daňové povinnosti, zda subjekt řádně podává daňové přiznání, kontrolní hlášeníDPH a další. Podnět ke kontrole může přijít také od nejrůznějších institucí například zdravotních pojišťoven, které oznámí, že dotčený subjekt neodvádí zdravotní pojištění, jak má.

Každá daňová kontrola musí probíhat v souladu se zákonem podle pravidel nastavených daňovým řádem a jeho paragrafy 85 až 88.

Kontrola většinou probíhá přímo u podnikatele v prostoru firmy, v účtárně či podobných prostorech. V krajním případě může kontrola podnikatele po dohodě proběhnout, přímo na místně příslušném finančním úřadě, ale podnikatel tam musí přinést všechny potřebné materiály, které jsou k takovému procesu potřeba.

Ke kontrole jsou potřeba daňové i účetní doklady a třeba i výpisy z bank

K daňové kontrole je důležité si připravit veškerou dokumentaci, která prokazuje vedení administrativy firmy a plnění povinností vůči úřadům, institucím, obchodním partnerům, zaměstnancům i dalším subjektům. Nejžádanějšími dokumenty bývají:

 • přijaté a vydané faktury se související dokumentací,
 • účetní evidence (účetní knihy, účetní závěrky, skladová a zakázková i pokladní evidence),
 • inventarizační zprávy,
 • evidence týkající se DPH,
 • bankovní výpisy,
 • všechny smluvní dokumenty související s podnikatelskou činností.

 

Kontrolovaný subjekt má povinnost při kontrole spolupracovat a má samozřejmě právo se zákonnými prostředky hájit i vyjadřovat nesouhlas s kontrolou

Zákon přímo ukládá kontrolovanému subjektu, aby s kontrolory spolupracoval a je to i v jeho vlastním zájmu. Protože jedině spoluprací je možné prokázat, jak se věci mají, odstranit co nejrychleji případné nesrovnalosti a dospět ke zdárnému ukončení kontrolního procesu. Kontrolovaný má povinnost:

 • zajistit správci daně místo a podmínky k provedení kontroly,
 • poskytnout všechny potřebné informace o organizační struktuře firmy, stavu zaměstnanců, účetní, finanční i další údaje,
 • předložit všechny potřebné prokazující prostředky, tedy relevantní doklady dokládající skutečnost náhled do účetnictví výpisy z účtů a podobně i umožnit jednání s kterýmkoli zaměstnancem, který zajišťuje chod firmy,
 • umožnit kontrole vstup do všech budov souvisejících s podnikáním a předmětem daně,
 • v případě nutnosti zapůjčit doklady související s kontrolou i mimo prostor, kde kontrola probíhá,
 • nezatajovat žádné důkazní skutečnosti.

Právem kontrolovaného naopak je:

 • osobní účast na průběhu kontroly i jednání kontrolního orgánu se zaměstnanci, kteří pro firmu pracují,
 • předkládání dalších důkazů ke kontrole, i když ve chvíli kontroly zrovna nejsou k dispozici,
 • vyvracení pochybností, které správce daně vyjádří,
 • podávání námitek proti postupu úřadu,
 • vyjádření se k výsledkům kontroly a ke způsobu jejich zjištění.
 •  

Kontrolovaný subjekt má vždy právo navrhovat i přímo předkládat další důkazy ve prospěch své věci a vyvracet pochybnosti vůči své činnosti.

Pokud kontrolovaný předloží materiál, který relevantně vyvrací všechny pochybnosti, které se týkají jeho podnikání a probíhající kontroly, které finanční úřad měl, měla by být kontrola ukončena bez nálezu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Datum článku: 28. 03. 2024

Generální finanční ředitelství České republiky informuje, že pokračuje v pečlivých kontrolách cenových…

Více informací