Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňová kontrola, co ji zajímá nejčastěji a jak ji zvládnout

Daňová kontrola není pro podnikatele nikdy příliš příjemná věc, ale občas je to záležitost nevyhnutelná a je nutné ji nějak zvládnout, pokud možno se ctí, bez velkého rozruchu a s co nejmenším narušením běžného chodu firmy. Proč, ale kontrola může přijít? Co ji nejčastěji zajímá? Jak se má kontrolovaná firma či podnikatel chovat a jaká má vlastně práva?

Daňová kontrola, co ji zajímá nejčastěji a jak ji z 2.jpg
Datum článku: 22. 07. 2020

Daňová kontrola ve většině případů přichází z nějakého popudu a má svá pravidla stanovená zákonem

Kontrola i ta daňová je vždy zjišťující ověřující proces, jestli záležitosti fungují, tak jak mají, nebo ještě častěji proč se zdá, že věci spíše nefungují a zdá se být někde problém. Hlavním účelem kontrol je zjistit a co nejdříve odstranit vzniklé nesrovnalosti či pochybení a v ideálním případě ještě předejít vzniku těchto pochybení. Daňové kontroly prověřují plnění daňových a odvodových povinností podnikatelů a firem a kladou si za cíl předcházet či alespoň co nejdříve zachytit vznikající dluhy daně i nejrůznější podvodné daňové praktiky.

Většina daňových specialistů potvrzuje, že namátkových daňových kontrol je dnes minimum, a že tedy většina kontrolních akcí vzniká z nějakého zjištění nejasností, nesrovnalostí v daňových přiznáních, účetních výkazech nesrovnalostech ohledně plnění zdravotního či sociálního pojištění a podobně. Finanční úřad potažmo správci daně totiž průběžně sledují chování daňových subjektů a to jak plní či neplní zákonem uložené daňové povinnosti, zda subjekt řádně podává daňové přiznání, kontrolní hlášení k DPH a další. Podnět ke kontrole může přijít také od nejrůznějších institucí například zdravotních pojišťoven, které oznámí, že dotčený subjekt neodvádí zdravotní pojištění, jak má.

Každá daňová kontrola musí probíhat v souladu se zákonem podle pravidel nastavených daňovým řádem a jeho paragrafy 85 až 88.

Kontrola většinou probíhá přímo u podnikatele v prostoru firmy, v účtárně či podobných prostorech. V krajním případě může kontrola podnikatele po dohodě proběhnout, přímo na místně příslušném finančním úřadě, ale podnikatel tam musí přinést všechny potřebné materiály, které jsou k takovému procesu potřeba.

Ke kontrole jsou potřeba daňové i účetní doklady a třeba i výpisy z bank

K daňové kontrole je důležité si připravit veškerou dokumentaci, která prokazuje vedení administrativy firmy a plnění povinností vůči úřadům, institucím, obchodním partnerům, zaměstnancům i dalším subjektům. Nejžádanějšími dokumenty bývají:

 • přijaté a vydané faktury se související dokumentací,
 • účetní evidence (účetní knihy, účetní závěrky, skladová a zakázková i pokladní evidence),
 • inventarizační zprávy,
 • evidence týkající se DPH,
 • bankovní výpisy,
 • všechny smluvní dokumenty související s podnikatelskou činností.

 

Kontrolovaný subjekt má povinnost při kontrole spolupracovat a má samozřejmě právo se zákonnými prostředky hájit i vyjadřovat nesouhlas s kontrolou

Zákon přímo ukládá kontrolovanému subjektu, aby s kontrolory spolupracoval a je to i v jeho vlastním zájmu. Protože jedině spoluprací je možné prokázat, jak se věci mají, odstranit co nejrychleji případné nesrovnalosti a dospět ke zdárnému ukončení kontrolního procesu. Kontrolovaný má povinnost:

 • zajistit správci daně místo a podmínky k provedení kontroly,
 • poskytnout všechny potřebné informace o organizační struktuře firmy, stavu zaměstnanců, účetní, finanční i další údaje,
 • předložit všechny potřebné prokazující prostředky, tedy relevantní doklady dokládající skutečnost náhled do účetnictví výpisy z účtů a podobně i umožnit jednání s kterýmkoli zaměstnancem, který zajišťuje chod firmy,
 • umožnit kontrole vstup do všech budov souvisejících s podnikáním a předmětem daně,
 • v případě nutnosti zapůjčit doklady související s kontrolou i mimo prostor, kde kontrola probíhá,
 • nezatajovat žádné důkazní skutečnosti.

Právem kontrolovaného naopak je:

 • osobní účast na průběhu kontroly i jednání kontrolního orgánu se zaměstnanci, kteří pro firmu pracují,
 • předkládání dalších důkazů ke kontrole, i když ve chvíli kontroly zrovna nejsou k dispozici,
 • vyvracení pochybností, které správce daně vyjádří,
 • podávání námitek proti postupu úřadu,
 • vyjádření se k výsledkům kontroly a ke způsobu jejich zjištění.
 •  

Kontrolovaný subjekt má vždy právo navrhovat i přímo předkládat další důkazy ve prospěch své věci a vyvracet pochybnosti vůči své činnosti.

Pokud kontrolovaný předloží materiál, který relevantně vyvrací všechny pochybnosti, které se týkají jeho podnikání a probíhající kontroly, které finanční úřad měl, měla by být kontrola ukončena bez nálezu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nová pravidla kurzarbeitu má příští týden projednávat tripartita

Nová pravidla kurzarbeitu má příští týden projednávat tripartita

Datum článku: 10. 08. 2020

Kurzarbeit je pomocníkem, proti propouštění zaměstnanců, když se zaměstnavatelé z důvodů nejrůznějších krizí…

Více informací
Zdravotní pojištění musí většinou zaměstnavatel řešit i v případě členů statutárních orgánů, likvidátorů či členů spolků nebo komisí

Zdravotní pojištění musí většinou zaměstnavatel řešit i v případě členů statutárních orgánů, likvidátorů či členů spolků nebo komisí

Datum článku: 05. 08. 2020

Správně a včas splnit všechny záležitosti ohledně zdravotního pojištění patří mezi nejzásadnější povinnosti…

Více informací
Za vymáhání soudní pomoci při platební neschopnosti zaměstnavatele se soudní poplatky platit nemusí

Za vymáhání soudní pomoci při platební neschopnosti zaměstnavatele se soudní poplatky platit nemusí

Datum článku: 31. 07. 2020

Pokud se chce občan domáhat svých práv s pomocí soudu, musí být ve většině případů připraven na to, že bude…

Více informací
Onemocnění Covid-19 a s ním spojenou karanténu nelze kvalifikovat jako pracovní úraz

Onemocnění Covid-19 a s ním spojenou karanténu nelze kvalifikovat jako pracovní úraz

Datum článku: 30. 07. 2020

Množí se případy, kdy zaměstnavatelé a taktéž zaměstnanci v rámci záležitostí spojených…

Více informací