Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňová kontrola, co ji zajímá nejčastěji a jak ji zvládnout

Daňová kontrola není pro podnikatele nikdy příliš příjemná věc, ale občas je to záležitost nevyhnutelná a je nutné ji nějak zvládnout, pokud možno se ctí, bez velkého rozruchu a s co nejmenším narušením běžného chodu firmy. Proč, ale kontrola může přijít? Co ji nejčastěji zajímá? Jak se má kontrolovaná firma či podnikatel chovat a jaká má vlastně práva?

Daňová kontrola, co ji zajímá nejčastěji a jak ji z 2.jpg
Datum článku: 22. 07. 2020

Daňová kontrola ve většině případů přichází z nějakého popudu a má svá pravidla stanovená zákonem

Kontrola i ta daňová je vždy zjišťující ověřující proces, jestli záležitosti fungují, tak jak mají, nebo ještě častěji proč se zdá, že věci spíše nefungují a zdá se být někde problém. Hlavním účelem kontrol je zjistit a co nejdříve odstranit vzniklé nesrovnalosti či pochybení a v ideálním případě ještě předejít vzniku těchto pochybení. Daňové kontroly prověřují plnění daňových a odvodových povinností podnikatelů a firem a kladou si za cíl předcházet či alespoň co nejdříve zachytit vznikající dluhy daně i nejrůznější podvodné daňové praktiky.

Většina daňových specialistů potvrzuje, že namátkových daňových kontrol je dnes minimum, a že tedy většina kontrolních akcí vzniká z nějakého zjištění nejasností, nesrovnalostí v daňových přiznáních, účetních výkazech nesrovnalostech ohledně plnění zdravotního či sociálního pojištění a podobně. Finanční úřad potažmo správci daně totiž průběžně sledují chování daňových subjektů a to jak plní či neplní zákonem uložené daňové povinnosti, zda subjekt řádně podává daňové přiznání, kontrolní hlášeníDPH a další. Podnět ke kontrole může přijít také od nejrůznějších institucí například zdravotních pojišťoven, které oznámí, že dotčený subjekt neodvádí zdravotní pojištění, jak má.

Každá daňová kontrola musí probíhat v souladu se zákonem podle pravidel nastavených daňovým řádem a jeho paragrafy 85 až 88.

Kontrola většinou probíhá přímo u podnikatele v prostoru firmy, v účtárně či podobných prostorech. V krajním případě může kontrola podnikatele po dohodě proběhnout, přímo na místně příslušném finančním úřadě, ale podnikatel tam musí přinést všechny potřebné materiály, které jsou k takovému procesu potřeba.

Ke kontrole jsou potřeba daňové i účetní doklady a třeba i výpisy z bank

K daňové kontrole je důležité si připravit veškerou dokumentaci, která prokazuje vedení administrativy firmy a plnění povinností vůči úřadům, institucím, obchodním partnerům, zaměstnancům i dalším subjektům. Nejžádanějšími dokumenty bývají:

 • přijaté a vydané faktury se související dokumentací,
 • účetní evidence (účetní knihy, účetní závěrky, skladová a zakázková i pokladní evidence),
 • inventarizační zprávy,
 • evidence týkající se DPH,
 • bankovní výpisy,
 • všechny smluvní dokumenty související s podnikatelskou činností.

 

Kontrolovaný subjekt má povinnost při kontrole spolupracovat a má samozřejmě právo se zákonnými prostředky hájit i vyjadřovat nesouhlas s kontrolou

Zákon přímo ukládá kontrolovanému subjektu, aby s kontrolory spolupracoval a je to i v jeho vlastním zájmu. Protože jedině spoluprací je možné prokázat, jak se věci mají, odstranit co nejrychleji případné nesrovnalosti a dospět ke zdárnému ukončení kontrolního procesu. Kontrolovaný má povinnost:

 • zajistit správci daně místo a podmínky k provedení kontroly,
 • poskytnout všechny potřebné informace o organizační struktuře firmy, stavu zaměstnanců, účetní, finanční i další údaje,
 • předložit všechny potřebné prokazující prostředky, tedy relevantní doklady dokládající skutečnost náhled do účetnictví výpisy z účtů a podobně i umožnit jednání s kterýmkoli zaměstnancem, který zajišťuje chod firmy,
 • umožnit kontrole vstup do všech budov souvisejících s podnikáním a předmětem daně,
 • v případě nutnosti zapůjčit doklady související s kontrolou i mimo prostor, kde kontrola probíhá,
 • nezatajovat žádné důkazní skutečnosti.

Právem kontrolovaného naopak je:

 • osobní účast na průběhu kontroly i jednání kontrolního orgánu se zaměstnanci, kteří pro firmu pracují,
 • předkládání dalších důkazů ke kontrole, i když ve chvíli kontroly zrovna nejsou k dispozici,
 • vyvracení pochybností, které správce daně vyjádří,
 • podávání námitek proti postupu úřadu,
 • vyjádření se k výsledkům kontroly a ke způsobu jejich zjištění.
 •  

Kontrolovaný subjekt má vždy právo navrhovat i přímo předkládat další důkazy ve prospěch své věci a vyvracet pochybnosti vůči své činnosti.

Pokud kontrolovaný předloží materiál, který relevantně vyvrací všechny pochybnosti, které se týkají jeho podnikání a probíhající kontroly, které finanční úřad měl, měla by být kontrola ukončena bez nálezu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Datum článku: 01. 07. 2022

Za cesty do a ze zaměstnání utratí nejeden zaměstnanec nemalou položku. I to může být někdy důvod, proč se…

Více informací
Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Datum článku: 30. 06. 2022

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale…

Více informací
Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Datum článku: 27. 06. 2022

Pokud má daňový subjekt pocit, že je správou daně kontrolován příliš často bez jednoznačného srozumitelně…

Více informací
Finanční správa se chystá od září 2022 zasílat výzvy za chyby u silniční daně

Finanční správa se chystá od září 2022 zasílat výzvy za chyby u silniční daně

Datum článku: 22. 06. 2022

Podnikatelé, kteří k podnikání používají vozidla s největší povolenou hmotností nad 12 tun a přípojná vozidla…

Více informací