Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňová sleva na manželku či manžela je zde i v roce 2022

Možnost získat peníze zaplacené na dani z příjmu zpět díky daňové slevě na manželku nebo i manžela případně registrovaného partnera je zde i v roce 2022. Tak jako předchozí roky má tato sleva své podmínky, které je nutné pro nárok splňovat a nepodaří se je splnit vždy. Pojďme se tedy podívat kolik uvedená roční sleva, činí, kdo si o ni v roce 2022 za rok 2021 může požádat a za jakých podmínek.

Daňová sleva na manželku či manžela je zde i v roce 2 2.jpg
Datum článku: 28. 01. 2022

Nejzákladnějšími podmínkami pro roční daňovou slevu na manželku či manžela je i v roce 2022 svazek před zákonem a příjmy do 68 000 Kč za rok

Daňová sleva na manželku nebo manžela případně registrovaného partnera či partnerku je vždy jednorázová záležitost uplatňuje se jednou ročně za uplynulý rok případně část roku. Sleva činí celkem 24 840 Kč. Uvedená částka se nemění a platí tedy i pro přiznání či zúčtování podávané za rok 2021 v roce 2022. Stále také platí, že sleva může náležet i v dvojnásobná, v případě, že je osoba, na níž je sleva uplatňována držitelkou držitelem průkazu ZTP/P čili osobou invalidní ve třetím stupni.

Jak je řečeno výše, aby bylo možné uvedenou daňovou slevu požadovat, je nutné splňovat i za rok 2021 několik zásadních podmínek.

První a nejzásadnější podmínkou vůbec je vždy svatba případně uzavřené registrované partnerství. Nárok na slevu se dokládá oddacím listem či dokladem o uzavření registrovaného partnerství. Nesezdaní si tudíž slevu uplatnit nemohou. S uvedeným souvisí také to, že manželé či registrovaní partneři musí, pokud chtějí slevu uplatňovat, sdílet společnou domácnost.

Druhou stejně zásadní podmínkou je nepřekročení ročního limitu výše příjmů manželky/manžela zkrátka osoby na níž je sleva žádána. Uvedený limit je i pro rok 2021 na částce 68 000 Kč za celý rok a ani o korunu více.

Do uvedených příjmů se zahrnují příjmy:

  • ze zaměstnání či podnikání,
  • všechny druhy důchodů,
  • nemocenská vyplácená státem i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
  • ošetřovné,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství čili mateřská.

 

To zda sleva náleží a zda náleží celá nebo jen část vždy záleží na tom, jak dlouho trvá manželství

Ano, nárok na uvedenou slevu vždy zásadně ovlivňuje také to, jak dlouho svazek čili manželství či partnerství trvá, respektive zda trvá již celý rok nebo kratší dobu.

Tam, kde manželství trvalo celý rok případně déle, a jsou splněny příjmové podmínky, sleva může být uplatněna ve výši celé částky 24 840 Kč. Jiná je však situace pokud manželství, bylo v průběhu roku 2021 teprve uzavřeno. V uvedeném případě nebude náležet celá sleva za celý rok, ale pouze její poměrná část za dobu, kdy již manželství trvalo. Započítávají se vždy celé měsíce trvání manželství. Pokud například manželé uzavřeli sňatek v průběhu měsíce května 2021 a nebylo to přímo prvního, pak uvedenou slevu pokud jsou splněny její další podmínky, mohou uplatňovat až od měsíce června 2021 do konce roku 2021. Bude tedy náležet jen poměrná část z celkové částky. V daném případě půjde o slevu za 6 měsíců roku 2021. Pokud však k uzavření sňatku došlo například 2. 12. 2021, slevu na manželku  za rok 2021 již žádat nelze, protože manželství netrvalo ani jeden celý měsíc daného roku, což znamená, že v přiznání či zúčtování podávaném v roce 2022 si nelze uvedenou slevu uplatnit.

Slevu nejde uplatnit v případě spolupracující osoby

Uplatnění daňové slevy na manželku nemusí být možné i z jiných důvodů než jsou ty výše popsané, zádrhelem může být i spolupráce manželů/partnerů při podnikání. Pokud je manželka, na níž má být sleva uplatňována registrována na živnostenském úřadě jako spolupracující osoba v podnikání manžela, který si na ni chce uplatnit uvedenou slevu, tak nárok na slevu není, protože zákon o dani z příjmů stanoví, že na spolupracující osobu danou slevu uplatnit nelze.

Záleží i na výši příjmů poplatníka zda bude moci slevu využít celou nebo jen část

O tom zda půjde slevu na manželku vyčerpat v plné výši nebo jen částečně nerozhoduje jen datum sňatku, jak je řečeno výše, ale mohou nastat i jiné okolnosti ovlivněné třeba výší příjmů poplatníka, který slevu na manželku uplatňuje

Daňovou slevou na druhého z páru si poplatník snižuje daňovou povinnost, kterou si však může takto snížit maximálně do nuly. Nevzniká zde nárok na daňový bonus jako třeba v případě zvýhodnění na děti, které sníží daňovou povinnost na nulu a ještě stát rodiči poplatníkovi peníze vrací právě bonusem.

U slevy na manželku, pokud má poplatník nízké příjmy a po uplatnění základní slevy na poplatníka už nejde sleva na manželku uplatnit celá, protože už zbývá jen část do vynulování daňové povinnosti, tak se sleva na manželku využije jen částečně.

Daňová sleva na poplatníka za celý rok 2021 činí 27 840 Kč a náleží automaticky každému poplatníkovi při zdanitelných příjmech ze zaměstnání či podnikání.

Nárok se uplatňuje v daňovém přiznání či ročním zúčtování k dani a neobejde se bez doložení

Na závěr si pro úplnost zopakujme, že nárok na slevu na manželku se uplatňuje v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování k dani a v obou případech je třeba doložit doklad o manželství či registrovaném partnerství. Započítávané příjmy se dokládají čestným prohlášením, respektive dokládá se to, že příjmy jsou pouze do uvedeného limitu. Čestné prohlášení podepisuje ten z manželů, na něhož se sleva uplatňuje.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací