Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové zvýhodnění na dítě neboli daňová sleva na dítě 2024

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které je veřejnosti lépe známé pod pojmem daňová sleva na dítě, představuje finanční úlevu pro poplatníky, obvykle rodiče, kteří vyživují ve společné domácnosti  jedno či více dětí. V roce 2024, stejně jako v roce předešlém, se podmínky pro uplatnění této slevy nemění, jsou totožné.

Daňové zvýhodnění na dítě neboli daňová sleva na dítě 2 2.jpg
Datum článku: 08. 02. 2024

Daňové zvýhodnění na děti lze čerpat měsíčně nebo za celý rok

Možnosti uplatnění této slevy jsou měsíční nebo roční. Poplatníci zaměstnanci ve většině případů využívají možnosti čerpat danou slevu v měsíčních částkách. Podnikatelé slevu uplatňují jednorázově za celé zdaňovací období v rámci svého ročního daňového přiznání. Například tedy přiznání k dani z příjmu podávaném v roce 2024 si poplatník uplatní zvýhodnění na dítě či děti, za rok 2023 pokud splňoval nárok na tuto daňovou slevu. Připomínáme, že zvýhodnění na dítě náleží vždy již za měsíc, kdy se dítě narodilo.

Slevu lze uplatnit na děti od narození až po studenty do 26 let, pokud žijí s poplatníkem ve společné domácnosti

Kdo může tuto slevu uplatnit? Daňové zvýhodnění mohou využít všichni poplatníci, kteří mají nezaopatřené dítě či děti, které vyživují ve společné domácnosti. To zahrnuje děti od narození až do 18 let věku, případně až do 26 let, pokud se jedná o studenta, který se soustavným studiem připravuje na budoucí povolání a nemůže si tudíž zajišťovat vlastní příjem k živobytí. Zvýhodnění lze v maximální délce čerpat i na děti, které z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopny studovat či pracovat, a to také až do jejich 26 let věku.

Výše daňového zvýhodnění je v rozpětí od 15 204 až po 27 840 Kč ročně podle počtu dětí v rodině i jejich zdravotního stavu

Výše daňového zvýhodnění zůstává v roce 2024 stejná jako v předchozím roce. To znamená, že na první dítě poplatník může uplatnit slevu ve výši 15 204 Kč za rok, na druhé dítě pak 22 320 Kč za rok a na třetí a každé další dítě 27 840 Kč za rok. Měsíčně se jedná o částky 1267 Kč na první dítě, 1860 Kč na druhé dítě a 2320 Kč na třetí a každé další dítě V případě, že se jedná o dítě s postižením a držitele průkazu ZTP/P, je možné uplatnit dvojnásobek příslušné částky.

Slevu na jedno konkrétní dítě v jednom období může čerpat jen jeden z rodičů a druhý musí doložit, že slevu neuplatňuje

Je důležité poznamenat, že slevu na dítě může v jednom období, ať už měsíčně či ročně, uplatnit pouze jeden z rodičů. Toto pravidlo zabraňuje dvojímu uplatnění slevy na stejné dítě. V praxi to znamená, že poplatník, který slevu uplatňuje, musí přiložit k daňovému přiznání nebo k Prohlášení poplatníka potvrzení od druhého z rodičů, že na totožné dítě slevu neuplatňuje. Toto potvrzení může vystavit zaměstnavatel rodiče, který slevu neuplatňuje, nebo v případě podnikajících osob se může jednat o čestné prohlášení.

Zdroj obrázku pexels.com

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Datum článku: 02. 05. 2024

Pokud se rozhodnete podat své daňové přiznání za rok 2024 elektronicky, není nutné používat datovou schránku, což…

Více informací
Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Datum článku: 23. 04. 2024

Opět nastává čas, kdy vlastníci nemovitostí musí sáhnout hlouběji do kapsy. Finanční úřad již zahájil proces…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací