Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové zvýhodnění na dítě po rozvodu rodičů

Rozvod rodičů nezaopatřeného dítěte či dětí přináší vždy nejednu napjatou a nepříjemnou záležitost, jak pro dítě, tak pro samotné rodiče. Nepříjemný spor často vzniká také kvůli uplatnění daňového zvýhodnění na dítě či děti. Jaká vlastě jsou pravidla pro uplatnění této slevy, pokud se rodiče rozejdou  a jeden z nich opustí společnou domácnost? Jaké jsou možnosti, pokud se rodiče nemohou dohodnout, který z nich bude zvýhodnění uplatňovat.

Daňové zvýhodnění na dítě po r 2.jpg
Datum článku: 16. 03. 2022

Obecné podmínky daňového zvýhodnění a daňového bonusu na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě či několik dětí představuje velmi znatelnou úsporu peněz, které rodič uplatňující danou slevu dostane z daní zpět a daň z příjmů se sníží. Pokud je uplatňovaná částka tohoto zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů a současně roční příjmy rodiče převyšují alespoň šestinásobek minimální mzdy v daném zdaňovacím období, má rodič nárok kromě daňového zvýhodnění také ještě na daňový bonus. Kromě dosažení uvedeného limitu příjmů však musí rodič uplatňující nárok na uvedené zvýhodnění a bonus splňovat ještě další nutné podmínky, které stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c odstavec 6.

Další zásadní podmínkou pro získání uvedených daňových slev na dítě či děti je, že výše uvedené zvýhodnění i bonus může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů případně prarodičů na jedno nezaopatřené dítě do 18 nebo v případě studenta do 26 let věku.

Třetí zásadní podmínkou pro využití popsaných daňových slev na dítě je, že vyživované dítě, na nějž je sleva uplatňována musí sdílet s poplatníkem uplatňujícím slevu společnou domácnost. Pro účely daňového zákona a této slevy je společná domácnost definována jako společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a dohromady hradí náklady na své potřeby.

Podmínky zvýhodnění na dítě po rozvodu rodičů

Jak ukazují řádky výše, využívání daňového zvýhodnění na dítě si žádá splnění hned několika podmínek, mezi které patří i sdílení společné domácnosti, což bývá jeden z nejkrizovějších bodů v případě rozvodu či rozchodu rodičů.

Zákon vidí uvedenou situaci jednoznačně a stanoví, že daňové slevy na dítě/děti si uplatní ten z rodičů, který zůstává s dítětem ve společné domácnosti. Zvláštní výjimka je stanovena pro případ rodičů, kteří mají dítě ve střídavé péči. Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče obou rodičů mohou uplatňovat oba rodiče, ale každý pouze po určitou dobu zdaňovacího období, například několik měsíců, kdy je dítě příslušníkem jeho domácnosti.

Platí tedy, že pokud je dítě soudem svěřeno do péče jednoho z rodičů nárok na uplatnění daňového zvýhodnění a případně i bonusu na dítě má pouze tento rodič. Druhý z rodičů, i když se bude s dítětem pravidelně stýkat, nárok na uvedenou slevu nemá.

V případě, že není určena péče o dítě soudem, náleží sleva na dítě tomu z rodičů, s nímž dítě žije a kdo o něj pečuje. V daném případě bude třeba pro nárok na slevu prokázat, že dítě skutečně žije s tím z rodičů, který slevu uplatňuje. Toto prokazování nemusí být snadné, zásadní je mít nějaký doklad o tom, že společná domácnost rodičů zanikla a dítě žije od určité konkrétní doby v domácnosti jen jednoho z nich. To, že druhý rodič dítě navštěvuje nebo si jej i pravidelně bere k sobě, nemá na nárok na slevu vliv.

Spor mezi rodiči o uplatnění zvýhodnění na dítě může vést až k soudu a pro žalující stranu bude znamenat výdaje

Jak naznačují řádky výše i se slevou na dítě může být po rozvodu velmi zásadní problém, pokud se nároku budou domáhat oba rodiče. Uvedený problém nejednou nastane i v situaci, kdy je soudem rozhodnuto o svěření do péče jednoho z rodičů. Velmi často celá situace skončí před soudem, protože sleva je dosti významná i v případě jednoho dítěte, pokud rodič uplatňuje slevu na druhé či třetí dítě náleží pochopitelně peněz ještě více, a tak je pochopitelné, že žádný z rodičů se po rozvodu nechce nároku jen tak vzdát. I v roce 2022 na první dítě náleží zvýhodnění ve výši 15 204 Kč za celý rok, na druhé dítě náleží sleva 22 320 Kč ročně a v případě třetího a každého dalšího dítěte sleva činí 27 840 Kč za rok, a pokud rodiči ještě vznikne nárok na daňový bonus, jde o opravdu slušnou částku peněz, které se ročně nebo u zaměstnanců i měsíčně vrací do peněženky poplatníka.

Pokud se rodiče po rozvodu na uvedené záležitosti nejsou schopni dohodnout nebo případně nejsou ochotni se smířit s tím, že sleva náleží rodiči, kterému svěřil dítě do péče soud, mohou se samozřejmě o slevu soudit.

Rodič, který se slevy domáhá si samozřejmě, může podat žalobu k soudu, aby soud v dané záležitosti rozhodl, ale je nutné si uvědomit, že bude třeba soudu předkládat určující důkazy, ve které domácnosti dítě skutečně žije a je o ně pečováno. Doložit bude potřeba, odkdy spolu rodiče nesdílí společnou domácnost a který z rodičů se o dítě staral v předmětném zdaňovacím období. Důkazy bude potřeba dodat i k tomu, že se žalující rodič snažil s protistranou v uvedené záležitosti dohodnout a jak tato snaha dopadla.

Rodič, který podává tuto žalobu, by si měl také včas uvědomit, že jako žalující strana bude muset uhradit soudní poplatek ve výši 2000 Kč, což také není zcela zanedbatelná částka. Proto vždy stojí za to se pokoušet o nějaké smírné řešení záležitosti bez zásahu soudu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Paušální náhrada při práci zaměstnance z domova pro rok 2024 se zmenší

Datum článku: 06. 12. 2023

V roce 2024 dojde k úpravě paušální náhrady nákladů, která je vyplácena zaměstnancům pracujícím z domova,…

Více informací
Za péči o dítě v dětské skupině od roku 2024 bude třeba opět zaplatit více

Za péči o dítě v dětské skupině od roku 2024 bude třeba opět zaplatit více

Datum článku: 27. 11. 2023

Pracující rodiče malých dětí, kteří využívají péči o dítě v dětské skupině, musí být od ledna 2024…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Datum článku: 02. 11. 2023

Od 1. listopadu 2023 vstoupila v platnost novela zákona, která prodlužuje poskytování náhradního výživného pro…

Více informací