Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový poradce má větší odpovědnost než účetní a vždy musí být profesně pojištěn

Nejen mezi nepodnikatelskou veřejností, ale často i mezi podnikateli se objeví mylný názor, že účetní a daňový poradce je téměř totéž a že pokud má firma šikovného účetního specialistu nebo specialistku, vystačí si i bez daňového poradce, na něhož jsou větší finanční náklady. Jenže skutečnost je taková, že některé daňové úkony ve firmě se bez konečného posvěcení daňovým poradcem neobejdou a současně má daňový poradce zákonem udělenu daleko vyšší profesní odpovědnost než odborník na účetnictví.

Daňový poradce má větší odpovědnost než účetní a vždy musí bý 2.jpg
Datum článku: 02. 03. 2022

Daňový poradce v profesní hierarchii stojí vždy nad účetním a má i konečnou odpovědnost za problematiku daní, kterou účetní mít nemůže

Aby se daňový poradce mohl stát daňovým poradcem, musí prokázat, že je skutečným profesionálem v oblasti daní a zvládá nejen výpočty daní a zpracování daňových přiznání v souladu s aktuálně platnou legislativou, ale zvládá i ekonomicko-daňové plánování, optimalizaci daní a mnoho dalších povinností.

Konečnou odpovědnost za správnost daňového přiznání firmy jako účetní jednotky může mít ze zákona vždy jen certifikovaný daňový poradce. Účetní odborník, i když jde také o odborníka certifikovaného, tuto odpovědnost nikdy za daňového poradce nikdy převzít nemůže. Daňový poradce naopak má povinnost kontrolovat, včas odhalit a upozornit na případné chyby v účetnictví a pomoci s jejich odstraněním.

Účetní včetně účetních poradců nemají ze zákona uděleno oprávnění zpracovávat daňová přiznání, což nic nemění na tom, že mnoho účetních danou práci velmi zodpovědně a poctivě dělá. Ale oficiální odpovědnost za správnost daňového přiznání může mít vždy jen daňový poradce.

Daňový poradce vždy odpovídá klientovi za problematiku svěřených daňových záležitostí a tím, kdo se při případné daňové kontrole finančního úřadu při shledání nesrovnalostí je právě daňový poradce.

Pokud firma daňového poradce nemá, pak samozřejmě veškeré chyby a nesrovnalosti ohledně daňových povinností padají přímo na ni a musí si je vyřešit sama včetně starostí s případnými sankcemi. Když firma daňového poradce alespoň externího má, tak veškerou odpovědnost za daňové záležitosti může složit na jeho bedra a pokud v souvislosti s daněmi vznikne finanční škoda, padá právě na daňového poradce, který má povinnost ji uhradit.

Daňový poradce má povinnost mít vždy platné pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Jak ukazují řádky výše má daňový poradce při výkonu své profese obrovskou profesní odpovědnost a je ze zákona povinen ještě před zahájením výkonu této profesní činnosti, uzavřít profesní pojištění odpovědnosti za škodu a hlídat si platnost tohoto pojištění.

Je důležité si uvědomovat, že chybám se nikdy nelze absolutně vyhnout ani při největší pečlivosti a profesionalitě. Jak daňový poradce je nutné uzavírat toto pojištění po pečlivé kalkulaci v dostatečné výši, protože případné způsobené škody v dané profesi jsou nezřídka v řádech milionů korun, čemuž musí právě odpovídat uvedené pojištění. Uvedené pojištění si poradce může sjednat v rámci členství v Komoře daňových poradců nebo si je může sjednat zcela nezávisle na dané komoře u některé z tuzemských pojišťoven.

Uvedená profesní komora však u všech členů pravidelně kontroluje, zda mají uvedené povinné pojištění uzavřeno a je třeba se prokázat aktuálním dokladem o úhradě tohoto pojištění.

Pokud by poradce neprokázal, že má profesní pojištění v pořádku uhrazeno může mu být dokonce pozastaveno oprávnění výkonu profese, až do chvíle než si dá záležitosti s pojištěním do pořádku a pojistné uhradí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací
Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Datum článku: 14. 11. 2022

Zaměstnanci, kteří potřebují zaměstnání skloubit s péčí o děti nebo případně postižené blízké…

Více informací
Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

Datum článku: 11. 11. 2022

I když je současná doba značně neklidná, některé věci přece jen zůstávají. Například balíček nejrůznějších…

Více informací