Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Účetnictví znamená řád a i tam kde není pravidlo vyloženě dáno zákonem, musí být potřebný individuální postup nastaven vnitropodnikovou směrnicí

Účetnictví je přehledné sledování ekonomického vývoje podniku a poskytuje pravidelný přehled o stavu a toku finančních prostředků i majetku. Jde o činnost hlídající, zda vývoj firmy jde tím správným směrem a všechny účetní úkony se tedy dějí podle jednoznačně nastavených pravidel, která stanoví zákon o účetnictví nebo vnitropodnikové směrnice nastavené dle individualit konkrétní firmy.

Účetnictví znamená řád a i tam kde není pravidlo vyloženě dáno zákonem, musí být potřebný individuální postu 2.jpg
Datum článku: 27. 07. 2021

I vnitřní směrnice firem musí být nastaveny a pravidelně aktualizovány podle jednoznačných pravidel, aby poskytovaly přesné informace o záležitosti, kterou spravují

Jak vyplývá z úvodu tohoto článku, účetnictví je v podstatě ostrým hlídacím psem každé firmy, který pravidelně sleduje, zda je v ekonomickém dění podniku vše jak má být, zda někde nedochází k nějakým nesrovnalostem. Pokud už k nějakému zádrhelu a pochybení přece jen dojde, pak účetní systém velmi brzy ukáže, že se děje něco špatně.

Aby účetnictví v každé firmě plnilo správně svoji funkci, musí vždy šlapat jednak podle pravidel nastavených zákonem o účetnictví, které stanoví přesné účetní postupy, kterými se musí řídit každý podnik. Jenže ani to by však jen samo o sobě nestačilo, protože každá firma je sama o sobě individualitou a pro své fungování potřebuje také spoustu vlastních postupů například vlastní rozhodování o zásobách, o majetku a mnoho dalšího. Avšak ani tyto individuální procesy se v žádné firmě nemohou dít jen živelně bez jednoznačného nastavení pravidel. Tato vnitropodniková pravidla musí být nastavena a popsána ve vnitropodnikových směrnicích k jednotlivým činnostem.

Vnitropodniková směrnice je jednoduše a srozumitelně nastavené pravidlo či postup nebo souhrn pravidel a postupů závazných pro určitou činnost všech pracovníků podniku. Účetní vnitropodnikové směrnice tudíž stanoví jednoznačná pravidla pro jednotlivé účetní oblasti, protože svoje specifická pravidla má účtování o zásobách firmy, jiná pravidla potřebuje účtování o majetku a jeho odepisování a v každém podniku je samozřejmě nutné správně účtovat o penězích, mzdách i daních.

Jednoznačně musí být taktéž určen postup zpracování účetních dokladů, musí být stanoven účtový rozvrh a to na jakých účtech musí podnik s ohledem na svoji činnost účtovat. Samostatnou směrnicí musí být stanovena i odpovědnost jednotlivých pracovníků. Další směrnice například jednoznačně stanoví podmínky vysílání pracovníků na pracovní cesty i poskytování cestovních náhrad.

Účetní směrnice mohou být hodně podrobné nebo mohou obsahovat jen ta nejzásadnější pravidla, kterých je nutné se držet, ale během účetního období se tato pravidla nesmí měnit

Obsah vnitropodnikové účetní směrnice záleží vždy na tom, jakou činností se podnik zabývá, jak je velký, kolik má zaměstnanců i mnoha dalších záležitostech. Menší podniky mívají směrnice k jednotlivým postupům často detailněji propracované než podniky větší. Pro všechny účetní směrnice všech podniků však vždy platí, že během jednoho účetního období se pravidla nastavená a schválená určitou směrnicí nemění. Pokud je nějaká klíčová změna naprosto nevyhnutelná, pak je to možné udělat jen prostřednictvím zcela nové směrnice. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Datum článku: 18. 01. 2022

S chaosem kolem nových přísnějších pravidel ohledně povinného testování, karantén a případných izolací…

Více informací
Karantény a izolace se nově při rizikovém kontaktu týkají i očkovaných a těch co nedávno Covid prodělali

Karantény a izolace se nově při rizikovém kontaktu týkají i očkovaných a těch co nedávno Covid prodělali

Datum článku: 17. 01. 2022

Člověk míní, ale Covid již zase mění, čili zpřísňuje pravidla pro karantény a izolace. Od dnešního dne, tedy…

Více informací
Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Datum článku: 13. 01. 2022

Nemoc Covid-19 řádí i v naší zemi již téměř dva roky a za uvedenou dobu se několikrát měnila i doba pro…

Více informací
I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

I v invalidním důchodu je práce přirozenou a často také nutnou součástí života

Datum článku: 11. 01. 2022

Je velkou chybou a v podvědomí společnosti ještě stále hojně přetrvávajícím mýtem, že lidé s invalidním…

Více informací