Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Možnost vyřešit si povinnosti ohledně přiznání k dani z příjmu za pomoci daňového poradce využívá každým rokem stále více poplatníků. Přitažlivým důvodem na uvedené možnosti je samozřejmě dlouhá lhůta na splnění, ale hlavním tahákem bývá to, že poradce ohledně přiznání vše vyřeší, o vše postará a poplatník, nemusí vůbec nic. Uvedený postoj však může podnikateli přinést velmi nepříjemné překvapení, daňový poradce nikdy nemůže udělat za podnikatele, poplatníka úplně vše.

Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka uděl 2.jpg
Datum článku: 09. 05. 2022

Přiznání s poradcem musí být na finančním úřadě 1. července 2022 a ve stejný den je třeba mít zaplacenu i daň. Do 8. července je však možné se opozdit bez pokuty

Možnost, že s přiznáním pomůže poradce, je zde každým rokem, jak pro OSVČ a firmy, tak i pro poplatníky z řad fyzických osob, kterým vyvstane povinnost podat si ze zákona přiznání k dani z příjmu. Samozřejmě jde o službu profesionála, na kterou je nutné si připravit určitou sumu peněz. Může to být částka od 1500 Kč i třeba 4000 Kč záleží na tom, jaký rozsah služeb odborník poskytuje. Uvedená investice však určitě není marná, protože dává jistotu, že daňová povinnost bude splněna, jak má v souladu se všemi neustále se proměňujícími pravidly.

Všichni, kdo se pro podání přiznání prostřednictvím daňového poradce rozhodnou, mají vždy ze zákona na podání i zaplacení daně tu nejdelší lhůtu ze všech poplatníků. Lhůta pro předání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu i zaplacení daně končí v daném případě 1. července a je tomu tak i v roce 2022. I po uplynutí této lhůty je zde ještě možnost, několik dnů splnit povinnosti bez pokuty, když se věc ani s poradcem nestihne v termínu. Oněch několik dnů, kdy úřad dá ještě šanci, trvá do pátého dne po vypršení lhůty. Do 8. července 2022 lze tedy podat přiznání s poradcem za rok 2021 i zaplatit daň bez pokuty. Pokud však poplatník povinnost nebude mít ani v uvedené toleranční lhůtě splněno, pokuta jej nemine a poradce od pokuty zachránit nemůže.

Na daňového poradce se dá přeložit velká část starostí s daněmi, ale poplatník se musí starat také, zodpovídá si za dodání dokumentace k přiznání i zaslání platby daně

Jak naznačují řádky výše i při plnění daňových povinností s pomocí poradce, musí se poplatník aktivně o záležitost starat. Poradce v dané záležitosti zařídí hodně, ale ne absolutně vše. Hlavní zodpovědnost za to, aby přiznání bylo náležitě podáno, se všemi přílohami v učené lhůtě má vždy sám poplatník.

Poradce v daném případě vyplní daný formulář, tak aby v něm dle situace poplatníka a dodaných podkladů byly všechny ze zákona stanovené údaje, poradí se správným uplatněním slev. Pohlídá a případně připomene lhůtu, do kdy musí být povinnosti splněny. Může na pokyn poplatníka provést samotné elektronické odeslání. Ale hlavní pokyn či pokyny a samozřejmě všechny zpracovávané informace musí poradce vždy dostat od podnikatele, firmy, či fyzické osoby, zkrátka toho, kdo si jeho služby objednal.

Daňový poradce odpovídá za to, aby podávané přiznání obsahovalo vše co podle daňových zákonů aktuálně obsahovat má a musí, aby mělo správnou formu a strukturu, aby byl poplatník včas a správně informován o všech případných změnách v zákonech rozhodných pro související povinnosti. Samozřejmě nikdy a při žádné aktivitě člověka nelze zcela vyloučit, že dojde k pochybení. Chybovat může i daňový poradce a pro uvedené případy je ze zákona pojištěn. To znamená, za to, že v přiznání došlo k chybě, odpovídá poplatník a on také bude o dané skutečnosti úřadem informován a vyzván k nápravě, ale může v případě, že přiznání vyplňoval a radil s ním poradce, vymáhat po tomto odborníkovi případnou náhradu škody.

Pokuta za nepodané přiznání a nezaplacenou daň a samozřejmě penále, může přijít i při asistenci daňového poradce

Závěrem lze tedy říci, že pouhé zjednání a zaplacení daňového poradce k úlevě od daňových povinností s přiznáním v žádném případě nestačí a stačit nemůže. Daňový poradce není kouzelník ani vědma a vždy potřebuje spolupracovat s poplatníkem, který mu musí minimálně předat podklady pro práci a seznámit jej s tím co požaduje.

Pokud klient s daňovým poradcem nespolupracuje, nemůže záležitost  probíhat úspěšně, což samozřejmě s velkou pravděpodobností vyústí v pokutu poplatníkovi, za nesprávné splnění či dokonce nesplnění povinností. Připomínáme, že za nepodání přiznání  hrozí pokuta minimálně 500 Kč. Dále je zde penále za nesplnění této povinnosti, které narůstá za každý den neplnění o 0,05 procenta z nezaplacené částky a může dosáhnout až 300 000 Kč. S nezaplacenou daní je situace obdobná, každý den narůstá částka z prodlení. Roční penále v současnosti činí 19,75 procenta z dlužné částky je nastaveno příslušnou repo sazbou určenou ČNB jako vždy navýšenou o 14 procentních bodů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jednotný přístup ohledně DPH u zpětného finančního leasingu platí od dubna 2022

Jednotný přístup ohledně DPH u zpětného finančního leasingu platí od dubna 2022

Datum článku: 25. 05. 2022

Oblasti daní svědčí vždy spíše pevně daná pravidla. Pokud je někde možná variabilita může snadno docházet…

Více informací
Oddlužovací Milostivé léto přijde na podzim 2022 podruhé

Oddlužovací Milostivé léto přijde na podzim 2022 podruhé

Datum článku: 24. 05. 2022

Oddlužovací akce státu s názvem Milostivé léto, která v loňském podzimu umožnila mnoha dlužníkům zákonným…

Více informací
Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací