Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z příjmů a lhůty pro podání a placení v roce 2022

Povinnost podání přiznání k dani z příjmů je zde pro velkou část poplatníků i v roce 2022 a s ní i zákonem nastavené lhůty, jak pro podání samo tak i pro zaplacení daně. Konec základní lhůty pro podání čili dubnový termín se nezadržitelně blíží. Pojďme si nyní připomenout, jak to s danými lhůtami je a do kdy je třeba zaplatit případný doplatek daně, který v přiznání vyjde.

Přiznání k dani z příjmů a lhůty pro podání a place 2.jpg
Datum článku: 14. 03. 2022

 

Papírové přiznání musí být odevzdáno nejpozději 1. dubna 2022, elektronické podání má čas do 2. května a s poradcem je čas až do 1. července 2022

Povinnost podání přiznání k dani z příjmů v roce 2022 se samozřejmě týká všech osob, které v roce 2021 měly za celý rok příjmy podléhající zdanění vyšší než 15 000 Kč za celý rok, ať už šlo o příjmy z podnikání, zaměstnání, pronájmu či kapitálového majetku. Jiná možnost jak se vypořádat s daněmi za rok 2021 byla žádost o roční zúčtování u zaměstnavatele, zde však již termín v roce 2022 uplynul. O roční zúčtování je totiž vždy nutné žádat do 15. února následujícího roku, za který je zúčtování žádáno. O roční zúčtování si však mohou požádat jen zaměstnanci, kteří byli zaměstnáni pouze u jednoho zaměstnavatele, nebo měli sice zaměstnavatelů více, ale postupně, čili zaměstnání se jim nepřekrývala. Zaměstnanci, kteří uvedené nesplňují, musí daňové přiznání podat.

Jak je řečeno výše pro uvedenou povinnost i návaznou povinnost doplacení daně, pokud přiznání ukáže, že je třeba ji doplatit, stanoví zákon lhůtu respektive lhůty, které je nutné dodržet, jinak hrozí pokuta za prodlení.

Základní lhůta pro podání papírové verze přiznání zůstává již několik let na datu 1. dubna a toto datum platí i pro rok 2022. Mnoho občanů si dnes již samostatně plní daňové povinnosti elektronickou formou a mnozí z nich mají elektronickou formu přiznání povinnou ze zákona a v takovém případě je možné využít delší lhůtu pro přiznání k dani z příjmu. Elektronická forma přiznání má lhůtu na podání až do 2. května včetně. Nejdelší lhůtu na podání přiznání mají i v roce 2022 osoby, za které bude přiznání za rok 2021 řešit daňový poradce, zde lhůta pro splnění trvá až do 1. července 2022.

Daň je třeba doplatit ve stejný den, kdy je podáváno přiznání

V podávaném přiznání k dani z příjmů vzniká vždy buď nedoplatek, nebo naopak přeplatek na této dani. Pokud vznikne nedoplatek je poplatník opět povinen jej uhradit. Nedoplatek je nutné uhradit ve stejný den, v němž je přiznání podáváno.

Nedoplatek daně je možné zaplatit:

Převodem z účtu plátce na účet finančního úřadu,

Poštovní poukázkou typu A, nebo

Uhrazením příslušné částky přímo na pokladně finančního úřadu.

Při platbách složenkou i platbách převodem na účet je důležité ohlídat si zaslání na správný účet se správným variabilním i konstantním symbolem, protože jedině tak bude platba tam, kde má a povinnost bude splněna.

Variabilním symbolem je v daném případě přidělené DIČ poplatníka. Pokud nemá podnikatel fyzická osoba DIČ, uvádí jako variabilní symbol rodné číslo bez lomítka. DIČ může být požadováno buď ve starší variantě čísla za pomlčkou, nebo v novější variantě se do variabilního symbolu zapíší čísla za označením CZ.

Pozor i na konstantní symbol. Při platbách složenkou se uvádí konstantní symbol 1149, ale při platbách přes internetové bankovnictví je konstantní symbol 1148.

Opoždění podání je bez sankce do pěti dnů po termínu, ale platba jen do tří dnů

Krátké opoždění s plněním daných povinností se netrestá, ale musí být skutečně jen v řádu několika málo dnů. Pokud poplatník nestihne podání v příslušné lhůtě, ale chybu si uvědomí a sám ji napraví do pěti dnů od předepsaného termínu, tak pokutu nedostane. S platbou daně je možné se zpozdit také, ale nejvýše tři dny po termínu.

Pokud zpoždění trvá déle, než uvedenou dobu samozřejmě začne za každý den, kdy povinnost není splněna nabíhat pokuta. Sankci úřad neuloží, pokud plátce chybu napraví co nejrychleji a pokuta nepřesáhne v celku 1000 Kč. Podobné je to i u platby doplatku. Pokud je zpoždění krátké a pokuta nižší než 1000 Kč, tak ji úřad nepředepíše.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Daňový poradce ohledně přiznání nemůže za poplatníka udělat úplně vše

Datum článku: 09. 05. 2022

Možnost vyřešit si povinnosti ohledně přiznání k dani z příjmu za pomoci daňového poradce využívá každým…

Více informací
Od daně z prodeje nemovitosti může osvobodit splnění časového testu vlastnictví nebo bydlení před prodejem

Od daně z prodeje nemovitosti může osvobodit splnění časového testu vlastnictví nebo bydlení před prodejem

Datum článku: 06. 05. 2022

Příjem z prodeje nemovitostí nebývá nikdy zanedbatelnou částkou, takže se vždy hodí, pokud je možné ji osvobodit…

Více informací