Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový rezident a zdanění příjmů z ciziny

Daňový rezident je daňový poplatník, který je ze zákona povinen zdanit veškeré své příjmy v domovské zemi tedy v zemi, kde má trvalé bydliště nebo, kde obvykle pobývá alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Jenže jak je to u rezidenta se zdaněním příjmů z ciziny, jaká má práva a povinnosti, aby tyto příjmy nedanil dvakrát?

Daňový rezident a zdanění příjmů  2.jpg
Datum článku: 24. 09. 2021

Dvojímu zdanění příjmů z ciziny tuzemských rezidentů brání v případě sousedních i mnoha dalších zemí mezinárodní smlouvy o zamezující právě dvojímu zdanění

Pokud nechce mít daňový poplatník problémy s neplněním daňových povinností, musí vždy správně zdanit všechny příjmy, které má a které zdanění podléhají. Jenže co, když má poplatník příjmy z více států, tedy nejen ze země, která je jeho zemí domovskou? Musí z příjmu z ciziny odvést daň dvakrát?

Jak je řečeno v úvodu v zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem má takový poplatník ze zákona neomezenou daňovou povinnost, což znamená, že v této zemi musí přiznat všechny své příjmy z tuzemska i ze zahraničí. Tomu, aby daňový rezident nemusel příjmy vydělané v cizí zemi danit dvakrát, tedy jednou tam, kde je vydělal a podruhé v domovské zemi, brání dvoustranné mezistátní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. ČR má uvedenou smlouvu uzavřenou s více než 80 zeměmi světa.

Pokud tedy daňový rezident doloží finančnímu úřadu své rezidenství v tuzemsku a současně doloží i to, že zaplatil daň v zemi, kde si příjem vydělal a že odvedená daň je nižší než by zaplatil ze stejného příjmu v tuzemsku, doplatí v ČR pouze částku, která tvoří rozdíl mezi platbou v cizině a platbou v tuzemsku. Pokud však rezident zaplatil už v cizině daň vyšší než by platil doma, tak žádnou daň v tuzemsku již odvádět nebude. Právě zde pomůže mezistátní smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Kritéria doložení daňového rezidentství jsou v daných mezistátních smlouvách mírně odlišná. Ve většině se rezidenství dokládá:

  • stálým pobytem či obvyklým zdržováním se,
  • úzkými osobními a hospodářskými vazbami k dané zemi,
  • státním občanstvím,
  • jiným dokladem uznávaným mezi smluvními státy.

Každá bilaterární smlouva mezi státy může mít také mírně odlišnou metodu, kterou pro zamezení dvojímu zdanění používá. Je tedy dobré pokud se poplatník ohledně těchto pravidel v případě konkrétního státu poradí s daňovým poradcem, aby měl jistotu, že daňové povinnosti má splněny správně.

Pokud je příjem poplatníka ze země, kde nebyla uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění, tak se dvojité platbě nevyhne

Jak naznačují řádky výše, i když má ČR uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s mnoha státy, tak to bohužel nejsou státy všechny. Pokud má tedy rezident ČR příjem ze státu, s nímž naše země uvedenou dohodu uzavřenu nemá, pak se bohužel dvojímu zdanění totožného příjmu vyhnout nelze. Uvedený příjem musí být nejprve zdaněn v zemi, kde jej poplatník vydělal a následně musí být zdaněn ještě jednou v ČR neboli obecně v zemi, kde je poplatník rezidentem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Datum článku: 01. 07. 2022

Za cesty do a ze zaměstnání utratí nejeden zaměstnanec nemalou položku. I to může být někdy důvod, proč se…

Více informací
Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Datum článku: 27. 06. 2022

Pokud má daňový subjekt pocit, že je správou daně kontrolován příliš často bez jednoznačného srozumitelně…

Více informací
Daň z nafty i benzínu se snížila, ale u čerpacích stanic se to nemusí projevit hned

Daň z nafty i benzínu se snížila, ale u čerpacích stanic se to nemusí projevit hned

Datum článku: 01. 06. 2022

V reakci na prudký růst cen nafty i benzínu z posledních týdnů a měsíců způsobený inflací i dopady války…

Více informací
Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést evidenci příjmů

Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést evidenci příjmů

Datum článku: 30. 05. 2022

Jak již tento portál informoval v předchozích několika článcích, tak pro podnikatele používající režim…

Více informací