Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňový rezident a zdanění příjmů z ciziny

Daňový rezident je daňový poplatník, který je ze zákona povinen zdanit veškeré své příjmy v domovské zemi tedy v zemi, kde má trvalé bydliště nebo, kde obvykle pobývá alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Jenže jak je to u rezidenta se zdaněním příjmů z ciziny, jaká má práva a povinnosti, aby tyto příjmy nedanil dvakrát?

Daňový rezident a zdanění příjmů  2.jpg
Datum článku: 24. 09. 2021

Dvojímu zdanění příjmů z ciziny tuzemských rezidentů brání v případě sousedních i mnoha dalších zemí mezinárodní smlouvy o zamezující právě dvojímu zdanění

Pokud nechce mít daňový poplatník problémy s neplněním daňových povinností, musí vždy správně zdanit všechny příjmy, které má a které zdanění podléhají. Jenže co, když má poplatník příjmy z více států, tedy nejen ze země, která je jeho zemí domovskou? Musí z příjmu z ciziny odvést daň dvakrát?

Jak je řečeno v úvodu v zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem má takový poplatník ze zákona neomezenou daňovou povinnost, což znamená, že v této zemi musí přiznat všechny své příjmy z tuzemska i ze zahraničí. Tomu, aby daňový rezident nemusel příjmy vydělané v cizí zemi danit dvakrát, tedy jednou tam, kde je vydělal a podruhé v domovské zemi, brání dvoustranné mezistátní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. ČR má uvedenou smlouvu uzavřenou s více než 80 zeměmi světa.

Pokud tedy daňový rezident doloží finančnímu úřadu své rezidenství v tuzemsku a současně doloží i to, že zaplatil daň v zemi, kde si příjem vydělal a že odvedená daň je nižší než by zaplatil ze stejného příjmu v tuzemsku, doplatí v ČR pouze částku, která tvoří rozdíl mezi platbou v cizině a platbou v tuzemsku. Pokud však rezident zaplatil už v cizině daň vyšší než by platil doma, tak žádnou daň v tuzemsku již odvádět nebude. Právě zde pomůže mezistátní smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Kritéria doložení daňového rezidentství jsou v daných mezistátních smlouvách mírně odlišná. Ve většině se rezidenství dokládá:

  • stálým pobytem či obvyklým zdržováním se,
  • úzkými osobními a hospodářskými vazbami k dané zemi,
  • státním občanstvím,
  • jiným dokladem uznávaným mezi smluvními státy.

Každá bilaterární smlouva mezi státy může mít také mírně odlišnou metodu, kterou pro zamezení dvojímu zdanění používá. Je tedy dobré pokud se poplatník ohledně těchto pravidel v případě konkrétního státu poradí s daňovým poradcem, aby měl jistotu, že daňové povinnosti má splněny správně.

Pokud je příjem poplatníka ze země, kde nebyla uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění, tak se dvojité platbě nevyhne

Jak naznačují řádky výše, i když má ČR uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s mnoha státy, tak to bohužel nejsou státy všechny. Pokud má tedy rezident ČR příjem ze státu, s nímž naše země uvedenou dohodu uzavřenu nemá, pak se bohužel dvojímu zdanění totožného příjmu vyhnout nelze. Uvedený příjem musí být nejprve zdaněn v zemi, kde jej poplatník vydělal a následně musí být zdaněn ještě jednou v ČR neboli obecně v zemi, kde je poplatník rezidentem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Datum článku: 02. 03. 2023

Také důchodci v předčasném starobním důchodu se někdy nevyhnou podání přiznání k dani z příjmů fyzických…

Více informací
Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Datum článku: 27. 02. 2023

Daňový poplatník se možná bude muset již v příštím roce 2024 proti současnosti hodně uskromnit také…

Více informací
Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Datum článku: 27. 02. 2023

Pečlivě vypracovaná dokumentace k převodním cenám mezi spojenými osobami výrazně pomáhá v případě daňových…

Více informací