Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Vysoké příjmy bývají z hlediska daňových povinností výhodnější, ale neplatí to stoprocentně vždy a bude tomu tak i s příjmy za rok 2021. Proti roku předchozímu bude daňové povinnosti za rok 2021 hodně ovlivňovat zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka i zavedení dvou daňových pásem místo zrušené solidární daně.

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výh 2.jpg
Datum článku: 22. 09. 2021

Výhodnější z hlediska daní za rok 2021 bude mít vyšší příjmy ze zaměstnání než z podnikání a nejlépe bude, když se zdanitelné příjmy poplatníkovi vejdou do limitu ročního základu daně

Suprhrubá mzda byla zrušena a příjmy ani daňové povinnosti za rok 2021 již neovlivňuje, ale naopak v nich hraje roli vyšší daňová sleva na poplatníka, která za celý rok 2021 činí 27 840 Kč tedy o 3000 Kč více než v roce předchozím. Na uvedenou slevu mají nárok všichni poplatníci, ať mají zdanitelné příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. O uvedenou částku si tedy polepší všichni poplatníci, kteří budou některý z uvedených příjmů nebo dokonce oba mít.

Obecně však platí, že se v roce 2021 oběma skupinám tedy jak zaměstnancům tak OSVČ vyplatí mít spíše vyšší příjmy, ale zase jen tak vysoké, aby nepřekročili roční limit základu daně, který je v roce 2021 na částce 1 701 168 Kč Pokud poplatník bude mít v roce 2021 daňový základ vyšší, to znamená, že jeho zdanitelné příjmy překročí uvedenou hranici, bude muset zaplatit vyšší daň než v roce 2020, ať už bude zaměstnanec či podnikatel a bude mít dané příjmy ze závislé činnosti, podnikání, nájmu nebo kapitálu.

Zřetelněji se daňově uleví zaměstnancům, protože díky zrušení superhrubé mzdy většina z nich má v roce 2021 vyšší čistou mzdu, protože se jim snížil základ daně o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, které v rámci superhrubé mzdy bylo součástí tohoto základu, z něhož se mzda vypočítávala. V roce 2021 je tedy základem pro daň z příjmu zaměstnance pouze mzda hrubá. Všichni zaměstnanci platí tedy v roce 2021 nižší daň z příjmu a současně dostanou nově zvýšenou slevu na poplatníka, což znamená, že když se jim bude daň vypočítávat ze stejné částky příjmů, jako před rokem budou na tom daňově výhodněji než OSVČ.

OSVČ s příjmy do limitu daňového základu budou mít daň z příjmů nižší o 3000 Kč. Při příjmech nad limit však zaplatí více na dani i sociálním pojištění

OSVČ, kterým se daň z příjmů vypočítává z daňového základu hrubých příjmů, na tom v roce 2021 budou daňově méně výhodně než zaměstnanci a při vysokých příjmech, pokud tyto příjmy překročí limit pro státem stanovený daňový základ, zaplatí státu povinně více než v roce 2020 a to nejen na dani z příjmů ale vydají více i za sociální pojištění

Jak je naznačeno výše pro OSVČ bude v roce 2021 nejvýhodnější, pokud jejich roční příjmy nepřekročí limit 1 701 168 Kč. Pokud bude mít podnikatel příjmy do této uvedené limitní částky, bude spadat do stejné sazby daně z příjmu jako dosud, což znamená, že z příjmu zaplatí daň 15 procent a díky zvýšené slevě na poplatníka zaplatí ze stejného příjmu za rok 2021 na uvedené dani  o 3000 Kč méně než v roce předchozím.

Pokud však příjmy podnikatele za rok 2021 přesáhnou uvedený limit, zaplatí na dani z příjmů více i navzdory vyšší slevě na poplatníka, kterou dostane tak jako tak. Proč tomu tak je? Může za to nově zavedená sazba 23% daně z příjmů pro všechny poplatníky, kterým se zdanitelné příjmy vyšplhají nad výše uvedený limit. Uvedená nová sazba z vysokých příjmů se bude platit za rok 2021 poprvé a je jakýmsi náhradníkem za zrušenou solidární daň. Další změna nastane v tom, že si lidé s vysokými příjmy budou muset připlatit i v odvodech na sociální pojištění. Strop pro placení sociálního pojištění se zvýšil z loňského 1672 080 na 1701 168 Kč. Sociální pojištění se sice platí jen do dosažení maximálního vyměřovacího základu a poté již ne. Jenže když stoupne limit znamená to, že mnozí podnikatelé, kteří zatím kvůli vysokým příjmům odvádět sociální pojištění nemuseli, už za rok 2021 budou muset toto pojistné odvést, protože už nepřekračují limit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Datum článku: 31. 05. 2023

Jak již většina občanů stačila postřehnout, chystá vláda kvůli obrovským dluhům státního rozpočtu razantní…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací