Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dát okamžitou výpověď zaměstnanci za neomluvenou absenci nemusí být snadné. Někdy, stačí jeden neomluvený den a jindy nemusí být důvodem k okamžitému propuštění ani tři zameškané dny

Okamžitě zrušit se zaměstnancem pracovní poměr za neomluvenou absenci či spíše několik absencí v zaměstnání nemusí být vždy snadné. Zaměstnavatel musí vždy záležitost posuzovat s rozmyslem z širšího hlediska a zvažovat, jak se na věc bude dívat soud. Někdy ani několik zaměstnancem zameškaných pracovních směn nemusí být pro soud důvod k okamžité výpovědi a v jiném případě může být jako hrubé porušení kázně uznáno třeba i jen několik neomluvených hodin nepřítomnosti na pracovišti.

Dát okamžitou výpověď zaměstnanci za neomluvenou absenci nemusí být snadné Někdy, stačí jeden neomluvený den a jindy nemusí být důvodem k okamžitému propuštění ani tři zamešk 2.jpg
Datum článku: 07. 05. 2021

Okamžitou výpověď dávanou zaměstnanci za neomluvené absence musí zaměstnavatel vždy dávat v souladu s právem, zvážit všechny okolnosti případu a i přesto počítat s tím, že soud s okamžitým zrušením pracovního poměru nemusí souhlasit

Řešit neomluvené absence a někdy dokonce i třeba jedinou absenci je pro každého zaměstnavatele velmi nepříjemný problém a zvláště pak ve chvíli, kdy se zaměstnavatel rozhodne s uvedeným hříšníkem okamžitě zrušit pracovní poměr čili jinými slovy vyhodit zaměstnance takzvaně na hodinu. I zde totiž pro zaměstnavatele platí především, že je nutné jednat v souladu s právem, udržet na uzdě emoce a počítat s tím, že s největší pravděpodobností bude nutné tento okamžitý vyhazov zdůvodnit a obhájit u soudu. Každý zaměstnavatel musí být připraven i na eventualitu, že soud po přezkoumání případu může rozhodnout, že okamžité zrušení pracovního poměru není v případě uvedeného zaměstnance správným postupem, že jde o příliš přísný ortel a okamžité zrušení je neplatné.

Neomluvená nepřítomnost zaměstnance na pracovišti může totiž být důvodem k okamžité výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem, ale stejně tak to důvod k okamžitému vyhazovu být nemusí. A dokonce ani neomluvená absence trvající třeba i několik pracovních dnů, několik pracovních směn může být z pohledu práva nakonec uznána za omluvitelnou. A naproti tomu v jiné záležitosti může soud uznat, že i jediná neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci byla ze strany daného zaměstnance hrubým porušením pracovní kázně, které ohrozilo zásadní záležitosti například lidské životy či zdraví, veřejné zájmy atd.

Pokud chce zaměstnavatel okamžitě zrušit se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu neomluvených absencí či absence, musí postupovat dle zákoníku práce a současně pečlivě zkoumat okolnosti uvedeného zaměstnancova jednání

Zákoník práce sice umožňuje zaměstnavatelům svým § 55 okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem z důvodů porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. Jenže vždy je třeba si uvědomovat, že uvedený postup je tím nejtvrdším krajním řešením pro to skutečně nejzávažnější porušení kázně a každý zaměstnavatel, když chce uvedeného práva využít, musí současně pečlivě zkoumat důvody, které zaměstnance k porušení kázně vedly a které mohou být velmi zásadní z hlediska posuzování případu.

Zaměstnavatel tudíž musí vycházet nejen z délky neomluvené absence, ale záležitost je třeba posuzovat také z hlediska

  • problémů, které neomluvená nepřítomnost zaměstnance způsobí na pracovišti samotném (nutné shánění náhradního pracovníka, přerušení provozu atd.)
  • dosavadního chování zaměstnance a jeho postoje k práci,
  • míry zavinění.

Pečlivé posuzování případu totiž může odhalit okolnosti, které ukáží, že důvody zaměstnance k neomluvení nepřítomnosti byly skutečně závažné zaměstnancem neovlivnitelné a že nešlo o úmyslné jednání.

Zákon v uvedených případech vždy zdůrazňuje, že posuzování jednání zaměstnanců, které má být hodnoceno jako hrubé porušení kázně nelze činit bez přihlédnutí k dalším okolnostem, které mohou mít zásadní vliv na celkové hodnocení případu.

Na straně druhé jsou případy, kdy okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnanci je jediným možným řešením hrubého prohřešku proti pracovní kázni

Jak je patrné z řádků výše je nutné každý případ případné neomluvené absence zaměstnance posuzovat zaměstnavatelem skutečně odpovědně pečlivě a individuálně, než se eventuálně přistoupí k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Na straně druhé je zde však třeba říci také to, že nastávají situace skutečně hrubého porušení pracovní kázně, kdy není možné třeba jen jedinou neomluvenou absenci nechat bez nejzásadnějšího potrestání právě okamžitým zrušením pracovního poměru. Vždy se totiž najdou zaměstnanci, kteří si dovolí vědomě a úmyslně hrubě porušit pracovní povinnosti a třeba bez jakéhokoli zdůvodnění na delší dobu opustit pracoviště a třeba tím i ohrozit zdraví svých kolegů a přesto žádají peníze za práci, kterou nekonali. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací