Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost může vést až ke zrušení podnikání ze strany úřadu.

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnik 2.jpg
Datum článku: 15. 11. 2023

Živnostenský úřad může při neplnění povinností podnikatele vůči zdravotní pojišťovně zrušit živnostenské oprávnění

Placení zdravotního pojištění je pro podnikatele přímo zákonnou povinností plynoucí ze zákonů č. 48/1997 a č. 592/1992 to znamená zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o pojistném na toto pojištění. Povinnost platby zdravotního pojištění mají, jak podnikatelé pro které je podnikání hlavní výdělečnou činností, tak podnikatelé podnikající na vedlejší činnost. Pro každou ze skupin jsou sice nastavena trochu jiná pravidla této povinnosti, ale princip platby je v obou případech. Platit zdravotní pojištění podnikatel nemusí jedině, pokud je státním pojištěncem, například důchodcem, rodičem na rodičovské, či nezaopatřeným studentem a pojistné za něho odvádí stát.

Pokud podnikatel povinnost platby zdravotního pojištění neplní správně nebo vůbec, přichází samozřejmě sankce v podobě pokut, penále, ale je zde i sankce nejvyšší, která znamená zrušení živnostenského oprávnění samotným živnostenským úřadem čili konec s podnikáním. Ke zrušení podnikání živnostenským úřadem dochází z popudu zdravotní pojišťovny, pokud vůči ní podnikatel delší dobu neplní povinnost platby a nejeví aktivní snahu o řešení své situace.

Zrušení podnikání je samozřejmě i pro zdravotní pojišťovnu krajním řešením. Nejdříve vyzývá k úhradě a posílá výkaz nedoplatků

Zdravotní pojišťovna samozřejmě přistupuje k návrhu na ukončení podnikání kvůli neplacení pojistného, jen v krajních případech, když vyčerpá předchozí možnosti k řešení situace. Pojišťovna se vždy snaží s neplatiči pojistného jednat a pomoci jim nalézt přijatelné řešení. Nejdříve je podnikatel písemně upozorněn na nezaplacené pojistné a stejně tak je vyzván, aby dluh uhradil. Následně je podnikateli zasílán výkaz nedoplatků. Pokud podnikatel na žádný z uvedených podnětů nereaguje, přistupuje se k vymáhání dluhu pomocí exekuce. Pokud se však podnikatel ani při uvedeném závažném stavu nesnaží věc řešit, může se zdravotní pojišťovna rozhodnout přistoupit právě k ukončení činnosti podnikatele přes živnostenský úřad.

Pojistné se hradí formou měsíčních záloh nebo se doplatí najednou po podání přehledu

Povinnost úhrady zdravotního pojištění splní podnikatel většinou pravidelnou úhradou měsíčních záloh. Nebo podnikatel pojistné uhradí jednou ročně po podání přehledu pro pojišťovnu. Záleží na tom, zde jde o podnikatele na hlavní nebo vedlejší činnost i na tom zda jde například o podnikatele pro kterého je hlavní ekonomickou činností zaměstnání, kde je zdravotní pojištění odváděno také.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací