Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dodatečným daňovým přiznáním lze taktéž žádat o předání účetní závěrky správcem daně

Účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost pravidelného zveřejňování účetní závěrky, mohou letos poprvé požádat svého správce daně, aby za ně toto předání rejstříkovému soudu splnil. Žádost o toto předání může být, jak v řádném přiznání k dani z příjmů právnických osob, tak i v přiznání opravném či dodatečném a je možné žádat i o předání účetní závěrky, která nebyla dosud schválena.

Dodatečným daňovým přiznáním lze taktéž žádat o předání účetní závěrky  2.jpg
Datum článku: 07. 04. 2022

Žádost správci daně o předání účetní závěrky může být v řádném opravném nebo dodatečném přiznání k dani z příjmů, bez přiznání to však nejde

Předání účetní závěrky do sbírky listin respektive předání závěrky rejstříkovému soudu prostřednictvím správce daně je možností, variantou, usnadněním povinnosti. Účetní jednotky mají nadále možnost, že si účetní závěrku předají rejstříkovému soudu sami bez správce daně. Pokud se však účetní jednotka rozhodne předávat prostřednictvím správce daně, pak žádost o toto předání vždy nutně musí být přílohou daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Uvedená příloha může být součástí jak řádného či opravného daňového přiznání, tak i dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů, ale bez přiznání žádat nelze.

Je nutné zdůraznit, že žádost o předání účetní závěrky je zákonem ustavena jako nedílná součást přiznání k dani z příjmů právnických osob a nelze ji tedy podávat samostatně  odděleně od přiznání. Samostatné podání by bylo neplatné a neúčinné.

Pokud se na žádost zapomene, je možné požádat ještě v termínu v přiznání opravném nebo i po termínu v přiznání dodatečném

Jak je naznačeno výše, pokud si daňový subjekt uvědomí až po podání řádného daňového přiznání, že mohl využít možnost předání závěrky přes správce daně, ale nevyužil ji a chce toto opomenutí napravit, tak zde možnost je. Pokud podané daňové přiznání neobsahuje žádost správci daně o předání závěrky a účetní jednotka chce, aby za ni správce daně závěrku předal, má možnost opomenutí napravit podle toho jestli ještě není nebo už je po termínu na podání přiznání. Pokud ke zjištění, že chce závěrku podat přes správce daně, jednotka dojde ještě v řádné lhůtě pro podání přiznání, tak jednoduše podá opravné daňové přiznání. Žádost tedy doplní k opravnému přiznání, v němž případně ještě opraví i další chyby a vše bude v pořádku. Pokud dojde podle § 138 daňového řádu k podání opravného daňového přiznání, tak se podle § 21b odst. 4 zákona o účetnictví k původnímu podání nepřihlíží a platí přiznání opravné. Opravných přiznání, lze podat třeba několik po sobě, pokud si daňový subjekt v termínu pro přiznání daně uvědomí chybu. Jakmile je podáno opravné přiznání, tak původní přiznání přestává platit a platí, čili přihlíží se pouze k poslednímu přiznání opravnému.

Žádost o předání účetní závěrky je však možné učinit i v dodatečném daňovém přiznání

Pokud si daňový subjekt uvědomí, že nepožádal o předání účetní závěrky, ač požádat chtěl, ale je již po termínu daňového přiznání, pak je stále ještě možné věc změnit a požádat o předání účetní závěrky v dodatečném přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Dodatečné daňové přiznání slouží právě k tomu, aby daňový subjekt mohl ještě po termínu doplnit chybějící informace případně napravit chyby v původním přiznání. Dodatečné přiznání není náhradou řádného případně opravného daňového přiznání je pouze doplněním chybějících záležitostí nebo opravou po termínu, ale žádost o předání účetní závěrky případně doplnění uvedené dokumentace je možné takto uskutečnit.

Prostřednictvím správce daně lze předat i účetní závěrku, která ještě nebyla schválena či ověřena auditorem

Schvalovací procesy se někdy z nejrůznějších důvodů protahují a ono protahování nemusí záležitostem prospívat. Z takového důvodu je možnost, žádat o zveřejnění účetní závěrky, která v době podání daňového přiznání ještě nebyla schválena.

K uvedené záležitosti jsou dokonce vyhrazena políčka v příslušných dokumentech v přiznání, která se zaškrtnou, pokud správce daně bude předávat účetní závěrku, která ještě nebyla schválena či ověřena auditorem. Ve sbírce listin bude pak k dané účetní závěrce přiložena potřebná doprovodná informace podle § 21a odst. 3 zákona o účetnictví. Protože účetní jednotky jsou povinny nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy odpovídajícím způsobem schváleny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací